avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 212 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Salarii prelungirea aprobarii pastrarii carnetelor de munca
Discuție deschisă în Fiscalitate - Salarii

prelungirea aprobarii pastrarii carnetelor de munca

In legea 130/1999 scrie ca unii angajatori (deci cu titlul de exceptie) pot pastra carnetele de munca la solicitarea acestora, (scrisa, verbala nu se stie ) lacunara ca de obicei, lasand loc interpretarilor.
Si aici imparte angajatorii platesc: 0,25% pentru cei ce beneficiaza de certificarea datelor din cartile de munca si 0,75% pentru cei carora li se pastreaza si completeaza carnetele de catre ITM.
Deci ITM intr-un contract nescris de prestari de servicii.
In metodologia lor, nepublicata in monitorul oficial, pe care ei nu o respecta, si nu vad de ce ar respecta-o angajatorii, prevad prelungirea anuala a acordului de pastrare (sa mai incaseze niste bani, ca nu vad care ar fi ratiunea), cu toate ca legea 130/1999.
Ce se intampla daca platesti 0,25%, iti pastrezi si completezi carnetele, dar nu depui aceasta cerere de vreo 3 ani?
Si acum se sesizeaza si vor banii cu penalizari din ulimii 3 ani.
Este un partener intr-un contract nescris care nu a prestat nimic, dar vrea banii.
Cel mai recent răspuns: ella_v , utilizator 12:29, 30 Noiembrie 2010
Intr-adevar , exista lacuna , insa ceea ce este scris ramane...deci solicitati o cerere scrisa la ITM prin care doriti ca , Carnetele de munca sa fie tinute de angajator.trebuie sa aveti un specialist in resurse umane , cu diploma recunoscuta de cei de la ITM.

Mult succes ,
hmm... inspectorul dvs de RU trebuia sa va instiinteze ac trebuie facuta prelungire anuala...

dar modul in care apreciati faptul ca platiti si nu stiti pentru ce, este ok, deacord cu dvs in oarecare masura :)
As fi curioasa daca ati putea obtine o decizie favorabila in instanta, zau, poate ne tineti la curent.
Da, este vina inspectorului, de acord. Pentru angajator nu mai are importanta la acest moment decat faptul ca nu vrea sa piarda banii, care nu sunt putini.
Ce face angajatorul pus in aceasta situatie?
De ce ITM nu l-a notificat ca plateste altfel decat trebuie? Certifica datele inscrise de inspectorul tau si apoi pretinde el banii. De ce a certificat datele?
Care este rolul lui in relatia cu angajatorul? Angajatorul are obligatia de a-si calcula singur comisionul. Spune undeva ce se imtampla daca nu il calculeaza cum trebuie? Sau ce se intampla daca lucreaza insp. fara autorizatie? Nu surprinde acest aspect legea 130. In ce baza te pune ITM sa-i dai banii din urma pentru o lucrare pe care nu a prestat-o? Doar ca nu ai avut autorizatia lor?
Daca cineva e prins ca lucreaza fara autorizatie, sau chiar fara CIM, ia o amenda si scapa.
Poate privind lucrurile cu detasare se vad altfel.
Ultima modificare: Vineri, 26 Iunie 2009
g.iancu, utilizator
g.iancu a scris:

Da, este vina inspectorului, de acord. Pentru angajator nu mai are importanta la acest moment decat faptul ca nu vrea sa piarda banii, care nu sunt putini.
Ce face angajatorul pus in aceasta situatie?
De ce ITM nu l-a notificat ca plateste altfel decat trebuie? Certifica datele inscrise de inspectorul tau si apoi pretinde el banii. De ce a certificat datele?
Care este rolul lui in relatia cu angajatorul? Angajatorul are obligatia de a-si calcula singur comisionul. Spune undeva ce se imtampla daca nu il calculeaza cum trebuie? Sau ce se intampla daca lucreaza insp. fara autorizatie? Nu surprinde acest aspect legea 130. In ce baza te pune ITM sa-i dai banii din urma pentru o lucrare pe care nu a prestat-o? Doar ca nu ai avut autorizatia lor?
Daca cineva e prins ca lucreaza fara autorizatie, sau chiar fara CIM, ia o amenda si scapa.
Poate privind lucrurile cu detasare se vad altfel.


ORDIN nr. 747 din 13 decembrie 1999
pentru aprobarea Normelor privind încasarea, evidenta şi modul de
utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de
inspectoratele teritoriale de munca şi de direcţiile generale de
munca şi protecţie socială, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999,
cu modificările şi completările ulterioare, a Procedurii de
înregistrare a contractelor individuale de munca şi a modului de
ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii angajatorilor
prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de înregistrare şi evidenta a
convenţiilor civile de prestări de servicii

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ªI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 31 decembrie 1999
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,


în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
935/1999 privind stabilirea condiţiilor în care pot presta munca
persoanele care nu încheie contracte individuale de munca şi modul
de utilizare a sumelor reprezentând comisionul perceput de
inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de direcţiile
generale de munca şi protecţie socială, ale art. 3 pct. V lit. d) şi
ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
emite următorul ordin:

ART. 1
Se aproba:
1. Normele privind încasarea, evidenta şi modul de utilizare a
sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratele
teritoriale de munca şi de direcţiile generale de munca şi protecţie
socială, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1;
2. Procedura de înregistrare a contractelor individuale de munca
şi modul de ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii
angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare
şi evidenta a convenţiilor civile de prestări de servicii, prevăzută
în anexa nr. 2.

ART. 2
Inspectoratele teritoriale de munca, direcţiile generale de
munca şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu


ANEXA 1
NORME
privind încasarea, evidenta şi modul de utilizare a
sumelor
provenite din comisionul încasat de inspectoratele
teritoriale de munca şi de direcţiile
generale de munca şi protecţie socială, potrivit art. 12
din
Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările
ulterioare
A. Inspecţia Muncii
I. Încasarea comisionului
1. În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr.
130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
păstrarea şi completarea carnetelor de munca, pentru verificarea şi
certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate se percepe un
comision de inspectoratele teritoriale de munca, astfel:
a) 0,75% din fondul lunar de salarii angajatorilor cărora le
păstrează şi le completează carnetele de munca;
b) 0,25% din fondul lunar de salarii angajatorilor cărora le
prestează serviciile constând în verificarea şi certificarea
legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia în carnetele
de munca ale salariaţilor.
2. Plata comisionului se va efectua pana la sfârşitul lunii
următoare celei pentru care este datorat, în contul inspectoratelor
teritoriale de munca.
3. Sumele reprezentând comisionul se gestionează de Inspecţia
Muncii în regim extrabugetar şi se utilizează pentru cheltuieli
curente şi de capital, iar soldul rămas la finele anului se
reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
4. Sumele încasate din comisionul prevăzut la pct. 1 se
administrează de Inspecţia Muncii în regim extrabugetar, potrivit
art. 70 alin. (1) lit. b) şi art. 73 alin. (2) din Legea finanţelor
publice nr. 72/1996.
5. Sumele reprezentând comisionul se păstrează la trezoreria
statului şi sunt purtătoare de dobanda. Cu dobanda încasată de la
trezoreria statului se majorează în mod corespunzător veniturile.

II. Evidenta şi modul de utilizare a sumelor provenite din
comision
6. Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de păstrare
şi completare a carnetelor de munca, de verificare şi certificare a
legalităţii înregistrărilor efectuate în condiţiile stabilite de
Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se
evidenţiază şi se contabilizeaza împreună cu veniturile şi
cheltuielile realizate conform Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea
şi organizarea Inspecţiei Muncii, modificată şi completată prin
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/1999, potrivit
prevederilor legale, de către Inspecţia Muncii.
7. Veniturile prevăzute de legile menţionate la pct. 6 se
înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli la capitolul 23.03,
subcapitolul 91 "Venituri din activitatea de păstrare şi completare
a carnetelor de munca şi din alte prestaţii".
8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajează şi se
utilizează în condiţiile prevederilor Legii nr. 72/1996 de către
persoanele care îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, pe
baza bugetelor aprobate.
9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 "Cheltuieli
pentru păstrarea şi completarea carnetelor de munca, precum şi
pentru alte prestaţii".
Încadrarea cheltuielilor pe articole şi pe alineate se va face
pe baza clasificatiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului
finanţelor.
10. Veniturile reprezentând activităţile prestate în condiţiile
Legii nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se
încasează de la beneficiari prin virare cu ordin de plata în
conturile inspectoratelor teritoriale de munca sau, în numerar, prin
casieriile proprii ale acestora.
11. Operaţiunile de încasări şi plati privind execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectuează
prin contul general al trezoreriei statului. În acest scop
inspectoratele teritoriale de munca vor deschide la trezoreriile
statului, la nivelul fiecărui judeţ, contul 50.03 "Disponibil din
mijloace extrabugetare ale ministerelor şi unităţilor subordonate",
iar pentru judeţul Ilfov se va deschide la Banca Comercială Romana -
S.A. sectorul 4 contul 64.51 "Disponibil din mijloace extrabugetare
ale ministerelor şi unităţilor subordonate".
12. Sumele încasate de inspectoratele teritoriale de munca,
reprezentând comisionul prevăzut de Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, se virează în primele 3
zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna expirată în contul
50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi
unităţilor subordonate", deschis la trezoreria statului pe seama
Inspecţiei Muncii.
13. Inspecţia Muncii alimentează cu ordin de plata conturile
inspectoratelor teritoriale de munca, iar acestea efectuează
cheltuieli în limita bugetului aprobat.
14. Angajarea cheltuielilor se dispune de către ordonatorul de
credite, în limita prevederilor aprobate în bugetele de venituri şi
cheltuieli, în condiţiile legii.

III. Evidenta contabila
Evidenta contabila a operaţiunilor extrabugetare se va face prin
aplicarea planului de conturi pentru instituţiile publice, partea
referitoare la activităţile extrabugetare.
B. Direcţii generale de munca şi protecţie socială teritoriale
I. Încasarea comisionului
1. În baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr.
130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, direcţiile
generale de munca şi protecţie socială teritoriale percep un
comision de 0,75%, calculat la venitul asigurat prevăzut în
contractul de asigurări sociale, pentru păstrarea şi completarea
carnetelor de munca ale persoanelor care au încheiat contracte de
asigurare.
2. Plata comisionului se va efectua pana la sfârşitul lunii
următoare celei pentru care este datorat, în conturile direcţiilor
generale de munca şi protecţie sociale teritoriale.
3. Sumele reprezentând comisionul se gestionează de Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale prin direcţia de specialitate, în regim
extrabugetar, şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de
capital, iar soldul rămas la finele anului se reportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie.
4. Sumele încasate din comisionul prevăzut la pct. 1 se
administrează de direcţiile generale de munca şi protecţie socială
teritoriale, prin compartimentele de specialitate, în regim
extrabugetar.
5. Sumele reprezentând comisionul se păstrează la trezoreria
statului şi sunt purtătoare de dobanda. Cu dobanda încasată de la
trezoreria statului se majorează în mod corespunzător veniturile.

II. Evidenta şi modul de utilizare a sumelor provenite din
comisionul prevăzut de Legea nr. 130/1999, cu modificările şi
completările ulterioare
6. Veniturile şi cheltuielile aferente acestei activităţi în
condiţiile stabilite de Legea nr. 130/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, se evidenţiază şi se contabilizeaza,
potrivit prevederilor legale, de către direcţiile generale de munca
şi protecţie socială teritoriale, prin compartimentele de
specialitate.
7. Veniturile se înscriu în bugetul de venituri şi cheltuieli la
capitolul 23.03, subcapitolul 91 "Venituri din activitatea de
păstrare şi completare a carnetelor de munca şi din alte prestaţii".
8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajează şi se
utilizează, în condiţiile prevederilor Legii nr. 72/1996, de către
persoanele care îndeplinesc atribuţii de ordonator de credite, pe
baza bugetelor aprobate.
9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 "Cheltuieli
pentru păstrarea şi completarea carnetelor de munca, precum şi
pentru alte prestaţii".
Încadrarea cheltuielilor pe articole şi alineate se va face pe
baza clasificatiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului
finanţelor.
10. Veniturile reprezentând activităţile prestate în condiţiile
Legii nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se
încasează de la beneficiari prin virare cu ordin de plata în
conturile direcţiilor generale de munca şi protecţie socială
teritoriale sau în numerar prin casieriile proprii ale acestora.
11. Operaţiunile de încasări şi plati privind execuţia bugetului
de venituri şi cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectuează
prin contul general al trezoreriei statului. În acest scop
direcţiile generale de munca şi protecţie socială teritoriale vor
deschide la trezoreriile statului contul 50.03 "Disponibil din
mijloace extrabugetare ale ministerelor şi unităţilor subordonate",
iar pentru Direcţia generală de munca şi protecţie socială Ilfov se
va deschide la Banca Comercială Romana - S.A. sectorul 4 contul
64.51 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor şi
unităţilor subordonate".
12. Angajarea cheltuielilor se dispune de către ordonatorul de
credite, în limita prevederilor aprobate în bugetul de venituri şi
cheltuieli, cu viza de control financiar preventiv a persoanei din
cadrul direcţiilor generale de munca şi protecţie socială
teritoriale, imputernicita în acest sens prin decizie a
ordonatorului de credite.
13. Sumele rămase necheltuite la data de 31 decembrie a fiecărui
an se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.
III. Evidenta contabila
Evidenta contabila a operaţiunilor extrabugetare se va face prin
aplicarea planului de conturi pentru instituţiile publice, partea
referitoare la activităţile extrabugetare.


ANEXA 2
PROCEDURA
de înregistrare a contractelor individuale de munca şi modul de
ţinere a evidentei muncii prestate de salariaţii
angajatorilor prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi de înregistrare
şi evidenta a convenţiilor civile de prestări de servicii
1. În aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a
inregistra contractele individuale de munca încheiate cu salariaţii
proprii, următoarele categorii de angajatori:
a) persoanele fizice autorizate potrivit legii sa desfăşoare o
activitate independenta; persoanele fizice care utilizează personal
casnic sau alte persoane fizice pentru efectuarea unor servicii sau
lucrări;
b) societăţile comerciale cu capital integral privat;
c) asociaţiile cooperatiste;
d) asociaţiile familiale;
e) asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale şi
patronale;
f) orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează
potrivit legislaţiei romane.
2. Contractul individual de munca produce efecte de la data
încheierii sale. Dacă nu exista dovezi scrise, data începerii
prestării activităţii se considera data încheierii contractului
individual de munca.
3. Dovada executării contractului individual de munca se face
prin prezentarea de către angajator a documentelor de plata a
salariilor.
4. Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de munca pentru salariaţii angajatorilor
prevăzuţi la pct. 1 se fac cu respectarea legislaţiei muncii.
5. Inspectoratele teritoriale de munca vor lua toate măsurile
corespunzătoare pentru a asigura ţinerea evidentei muncii prestate
de toţi angajaţii încadraţi pe baza de contract individual de munca
şi, respectiv, pe baza de convenţie civilă de prestări de servicii
la persoanele fizice şi juridice prevăzute la pct. 1.
6. Comisionul prevăzut la art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, nu se percepe angajatorului
pentru personalul angajat pe baza de convenţie civilă de prestări de
servicii.
7. Angajatorii sunt obligaţi sa depună la inspectoratul
teritorial de munca, în termen de 5 zile, actele privind executarea,
modificarea şi încetarea contractului individual de munca, iar
actele privind încheierea contractelor individuale de munca urmează
sa fie depuse în termen de 20 de zile de la data încheierii lor.
8. Înregistrarea contractelor individuale de munca ale
salariaţilor care prestează munca la angajatorii prevăzuţi la pct. 1
se face la inspectoratul teritorial de munca, numai după verificarea
inscrierilor din carnetele de munca, efectuate ca urmare a încetării
contractului individual de munca. Contractele de asigurări sociale
încheiate de persoanele care prestează munca în baza unei convenţii
civile de prestări de servicii se înregistrează la direcţia generală
de munca şi protecţie socială teritorială, potrivit legii.
9. Convenţiile civile de prestări de servicii, încheiate
potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, vor fi înregistrate de persoanele juridice
într-un registru special al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1
la prezenta procedura şi care se va păstra la sediul persoanei
juridice.
10. Contractele individuale de munca şi convenţiile civile de
prestări de servicii se încheie în forma scrisă şi vor conţine cel
puţin elementele şi clauzele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la
prezenta procedura.
11. Carnetele de munca ale angajaţilor cu contract individual de
munca se păstrează şi se completează de inspectoratele teritoriale
de munca, prin serviciul de specialitate al acestora, iar
înscrierile efectuate în carnetele de munca vor fi verificate şi
certificate de persoana desemnată în acest scop prin decizia
inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de munca.
12. Aprobarea ca operaţiunile de păstrare şi completare a
carnetelor de munca sa fie efectuate de angajatorii prevăzuţi la
pct. 1 se da cu titlu de excepţie de inspectoratele teritoriale de
munca, după o prealabilă verificare, din care sa rezulte ca aceştia
îndeplinesc condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind
ţinerea corecta a evidentei muncii prestate de angajaţii cu contract
individual de munca.
Aprobarea se da pentru fiecare an calendaristic şi va fi
însoţită de angajamentul scris al angajatorului de a respecta
prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.
Personalul angajatorului, care prestează activitatea de
întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetelor de munca,
va fi testat şi confirmat de inspectoratul teritorial de munca.
13. Procedura întocmirii, completării şi păstrării carnetelor de
munca este cea prevăzută de Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de
munca şi de Ordinul ministrului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea
metodologiei de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a
carnetului de munca.
14. Dacă înregistrările efectuate în carnetele de munca nu
concorda cu actele care au stat la baza acestora, carnetele de munca
vor fi restituite angajatorilor în vederea efectuării
rectificarilor, în condiţiile prevăzute de Decretul nr. 92/1976.
15. Angajatorii care au primit aprobarea inspectoratului
teritorial de munca de a păstra şi completa carnetele de munca ale
salariaţilor pot opta ca operaţiunile privind înscrierile în
carnetele de munca sa fie efectuate de societăţi comerciale
specializate şi acreditate de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii.
16. Pot fi înregistrate ca vechime în munca sau, după caz, ca
perioada de contribuţie la fondul de asigurări sociale, numai
perioadele pentru care exista state de plata a salariilor,
principala dovada de executare a contractului individual de munca
şi, respectiv, numai perioadele de plata a cotizaţiilor la fondul de
asigurări sociale, pe baza contractului de asigurări sociale.
17. Persoanele angajate în baza unei convenţii civile de
prestări de servicii, în temeiul art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, pot încheia cu direcţia
generală de munca şi protecţie socială teritorială contracte de
asigurări sociale în condiţiile prevăzute la art. 5 din aceeaşi
lege.
Drepturile şi obligaţiile de asigurări sociale ale persoanelor
care încheie contracte de asigurări sociale sunt aceleaşi cu cele
prevăzute de lege pentru persoanele care sunt încadrate cu contract
individual de munca.
Baza de calcul a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări
sociale o constituie venitul lunar declarat pentru care se încheie
contractul de asigurări sociale, care nu poate fi mai mic decât
salariul minim brut pe ţara.
18. Prin încheierea contractelor de asigurări sociale persoanele
asigurate se obliga la plata lunară a contribuţiei la Fondul de
asigurări sociale de stat şi a contribuţiei la Fondul pentru pensia
suplimentară, potrivit Decretului nr. 389/1972, modificat şi
completat prin Legea nr. 42/1992 şi Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 2/1999, Legii nr. 3/1977, cu modificările şi
completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
31/1998, aprobată prin Legea nr. 128/1999.
19. Contractele de asigurări sociale se încheie în forma scrisă,
se înregistrează la serviciul specializat din cadrul direcţiilor
generale de munca şi protecţie socială teritoriale şi vor cuprinde
cel puţin clauzele prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta procedura.
20. Contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară se achită
lunar şi integral de către persoana asigurata prin contractul de
asigurări sociale, care prestează munca în baza unei convenţii
civile de prestări de servicii, în cota stabilită în Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 31/1998, aprobată prin Legea nr. 128/1999,
iar plata acesteia sa se facă o data cu achitarea contribuţiilor de
asigurări sociale de stat, prin ordin de plata în contul
asigurărilor sociale, deschis la trezoreria statului.
21. La calculul contribuţiei datorate de către angajatori la
Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, din fondul de salarii se
deduc sumele reprezentând drepturile băneşti acordate persoanelor
pentru munca prestată în baza unor convenţii civile de prestări de
servicii.
22. Obligaţia angajatorilor, prevăzută la art. 5 alin. (3) din
Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, de a
suporta în total sau în parte contribuţia de asigurări sociale se
stabileşte printr-un act adiţional la convenţia civilă de prestări
de servicii, întocmit în scris, şi se ataşează la contractul de
asigurări sociale.
Nevirarea contribuţiei de asigurări sociale de către angajator
nu exonereaza asiguratul de obligaţiile de plata asumate prin
contractul de asigurări sociale.
23. Posibilitatea de a încheia contracte de asigurări sociale,
în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 130/1999,
cu modificările şi completările ulterioare, se referă la persoanele
care nu sunt cuprinse într-o alta forma de asigurări sociale.
24. Drepturile de asigurări sociale cuvenite persoanelor care
desfăşoară activitate pe baza de convenţie civilă de prestări de
servicii şi care încheie contract de asigurări sociale se calculează
şi se plătesc de către direcţiile generale de munca şi protecţie
socială teritoriale.
25. Pentru persoanele angajate în baza unei convenţii civile de
prestări de servicii, dar care nu au încheiat contracte de asigurări
sociale potrivit Legii nr. 130/1999, cu modificările şi completările
ulterioare, angajatorii nu au obligaţia de a calcula şi de a vira la
bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia pentru asigurări
sociale şi contribuţia pentru pensia suplimentară.
26. Munca prestată în baza unei convenţii civile de prestări de
servicii, încheiată în baza art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu
modificările şi completările ulterioare, se poate desfasura atât
pentru activităţi ce se derulează cu regularitate, pe durata
determinata sau nedeterminată, care nu depăşesc în medie 3 ore pe
zi, în raport cu programul lunar de lucru, cat şi pentru prestarea
unor lucrări sau activităţi determinate în folosul asociaţiilor de
proprietari sau de locatari, independent de volumul de activitate
necesar.
27. Activitatea de baza la care face referire art. 1 alin. (1)
lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 935/1999 reprezintă acea
activitate care rezulta din actul constitutiv al unităţii
angajatoare (statut, contract de societate etc.), care stabileşte
obiectul principal de activitate, respectiv activitatea care conferă
profilul esenţial al activităţii angajatorului.
28. Pentru activităţile de baza ale angajatorilor nu se pot
încheia convenţii civile de prestări de servicii, ci contracte
individuale de munca, dacă volumul muncii ce urmează sa fie prestată
reprezintă cel puţin jumătate din norma intreaga de munca. De
asemenea, nu se pot încheia convenţii civile de prestări de servicii
prin fractionarea volumului de munca aferent unui post cu norma
intreaga.
29. Prevederile art. 1 alin.(1) lit. a) din Hotărârea Guvernului
nr. 935/1999, referitoare la prestarea unor activităţi care fac
parte din domeniul activităţii de baza, nu se aplica celor care
lucrează în funcţii care nu fac parte din profilul activităţii
angajatorului şi care au durata timpului de munca prevăzut la art. 3
lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările
ulterioare.
30. Dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 935/1999 nu se aplica
serviciilor prestate de persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) din
Legea nr. 130/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în
temeiul unor legi speciale (cum este cazul membrilor consiliilor de
administraţie, cenzorilor, consilierilor locali şi judeţeni,
experţilor, arbitrilor, mediatorilor şi altor persoane care
desfăşoară activităţi în baza unor legi speciale), precum şi
persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) din aceeaşi lege, care
executa lucrări pentru care primesc drepturi de autor.
Ultima modificare: Luni, 29 Iunie 2009
Samoila Georgeta P.F.A., Consilier juridic
g.iancu a scris:

..........................
Daca cineva e prins ca lucreaza fara autorizatie, sau chiar fara CIM, ia o amenda si scapa.
Poate privind lucrurile cu detasare se vad altfel.poate scapa si cu un dosar penal .....;)

Alte discuții în legătură

Legea 130/1999 mihanego mihanego ce modificari au fost aduse Legii 130/1999 ? va multumesc (vezi toată discuția)
Se mai plateste comision 0.75% la itm? vasi49 vasi49 carnetele de munca au fost scanate si arhivate,in acest moment se afla la sediul firmei.se mai plateste acel comision de 0.75%? (vezi toată discuția)
Carnetul de munca gergely gergely Ma poate ajuta cineva cu un raspuns la urmatoarea intrebare:
- Ordinul 136/1976 mai este valabil si daca a fost modificat sau nu ? (vezi toată discuția)