avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 558 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Să schimbăm împreună legea Ordin 513/2015
Discuție deschisă în Să schimbăm împreună legea

Ordin 513/2015

Acest ordin se baseaza pe art. 4 alin 12 lit. i din Ordonanta de urgenta a guvernului 28/1999.

Am cautat si nu gasesc acest aliniat...

Am gasit doar OG 47/2007:
3. La articolul 4 alineatul (6), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) sa inregistreze banii personali detinuti de angajati si/sau de administratorul unitatii intr-un registru special intocmit in acest sens si sa introduca, la inceputul fiecarei zile, in aparatele de marcat electronice fiscale soldul initial reprezentand monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului."


Ceva nu se potriveste.
Cel mai recent răspuns: alemisa , utilizator 09:40, 6 Mai 2015
OUGNr. 28 din 25 martie 1999 *** Republicată
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
(Text actualizat pina la 28 aprilie 2015)

(12) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi:
a) să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;
b) să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi să asigure arhivarea datelor;
c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;
d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori şi să asigure arhivarea datelor;
e) să asigure funcţionarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia;
f) să permită intervenţia tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înţelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanţelor Publice privind distribuitorii autorizaţi, unităţile acreditate pentru comercializare şi/sau service şi tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale;
#M13
g) *** Abrogată
h) să întocmească documente justificative pentru sumele introduse în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele înscrise în registrul special, după caz, precum şi pentru sumele extrase din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decât cele utilizate pentru a acorda rest clientului. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se înţelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrării/depozitării produselor oferite, prestării serviciilor, încasării contravalorii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii;
i) la ora începerii programului de lucru, să asigure înregistrarea sumelor de bani deţinute de personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, într-un registru de bani personali, special întocmit în acest sens. Orice sumă de bani înregistrată în plus faţă de suma înregistrată la ora începerii programului de lucru, nu reprezintă sumă justificată prin registrul de bani personali. Modelul, conţinutul registrului de bani personali, precum şi procedura de înregistrare a acestuia la organul fiscal se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


Succes!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Nu se elibereaza documente de incasare cu numerar stefan35 stefan35 buna seara. de curand am efectuat o revizie auto la un service care, pentru prestatia efectuata, a emis o factura insa nu a emis si chitanta desi factura ... (vezi toată discuția)
Bani personali Adriana01 Adriana01 Trebuie sa mai declar banii personali la intrarea in tura daca de la 1.06 s-a schimbat legea? (vezi toată discuția)
Registrul de bani personali petrescu alina petrescu alina Va rog sa ma lamuriti si pe mine daca un PFA care-si desfasoara activitatea in regim de taxi (taximestrist independent) are obligatia constituirii Registrului ... (vezi toată discuția)