avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 945 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate - partida simplă ... Casa de marcat PFA
Discuție deschisă în Contabilitate - partida simplă şi obligaţii fiscale declarative pentru PFA, II, AF

Casa de marcat PFA

persoanele fizice autorizate au obligatia de a folosi case de marcat?
Cel mai recent răspuns: legalmgm , utilizator 14:06, 10 Mai 2015
Studiati
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – REPUBLICATĂ 2005 – ACTUALIZATĂ 2015.
Art. 1
(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le înmâneze clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factura.
Art. 2
Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:
a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;
b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;
f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;
h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;
i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;
k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;
m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, astfel cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.
modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2014 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 23 decembrie 2014, M. Of. 966/2014; Ordonanţa nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război din 26 ianuarie 2011, M. Of. 78/2011; Ordonanţă nr. 14/2011 – pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 24 august 2011, M. Of. 604/2011; Ordonanţa nr. 8/2011 – pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război din 26 ianuarie 2011, M. Of. 78/2011; Lege nr. 264/2008 – pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 7 noiembrie 2008, M. Of. 767/2008; Ordonanţă nr. 47/2007 – privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 28 august 2007, M. Of. 603/2007; Ordonanţă de urgenţă nr. 12/2006 – pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale din 22 februarie 2006, M. Of. 184/2006; Ordonanţă nr. 28/2006 – privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale din 26 ianuarie 2006, M. Of. 89/2006; Ordonanţă nr. 53/2005 – privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice din 25 august 2005, M. Of. 796/2005;
Art. 2 indice 1
În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), k) şi l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.
modificat de: Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2014 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale din 23 decembrie 2014, M. Of. 966/2014;
Ultima modificare: Duminică, 10 Mai 2015
legalmgm, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Obligativitate casa marcat pfa sce76 sce76 Buna seara.Din 29.04.2015 am o autorizatie Pfa, cod caen 8559(efectuare teme , in invatamant)Pentru impozitarea venitului real este obligatorie detinerea casei ... (vezi toată discuția)
Pfa activitate intretinere si reparatii instalații frig Maria201193 Maria201193 Buna ziua! PFA ul care are ca obiect de activitate intretirere si reparatii instalații frig (concret reparatii frigidere) este obligat să aibă casa de ... (vezi toată discuția)
Registru de bani personali mandianacamelia mandianacamelia daca o persoana juridica are ca obiect de activitate comert cu ridicata este obligata sa aiba registru de bani personali pentru angajati? imi puteti spune ... (vezi toată discuția)