avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 280 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... Atributii Curtea de Conturi
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

Atributii Curtea de Conturi

Salut!

Poate Curtea de Conturi sa intervina in contractul dintre o Primarie si un prestator de servicii (firma de consultanta) in sensul de a cere prestatorului o suma de bani inapoi pentru ca valoarea serviciilor nu ar putea fi justificata? Nu am gasit nici o baza legala. Impotriva primariei ar avea mai mult sens. Daca se poate, argumentat in fapt si in drept. Multumesc!
Cel mai recent răspuns: smenboom , utilizator 08:45, 30 Iulie 2015
Curtea de Conturi efectuează auditul performanţei utilizării resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

Legea nr.94/1992
Art. 29
(1) Prin verificările sale la persoanele prevăzute la art. 23 şi 24,
Curtea de Conturi urmăreşte, în principal:
a) exactitatea şi realitatea situaţiilor financiare, aşa cum sunt stabilite în reglementările contabile în vigoare;
b) evaluarea sistemelor de management şi control la autorităţile cu sarcini privind urmărirea obligaţiilor financiare către bugete sau către alte fonduri publice stabilite prin lege, ale persoanelor juridice sau fizice;
c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinaţiei stabilite;
d) calitatea gestiunii economico-financiare;
e) economicitatea, eficacitatea şi eficienţa utilizării fondurilor publice.

Art. 23 În cadrul competenţelor prevăzute la art. 21, Curtea de Conturi îşi desfăşoară activităţile specifice asupra următoarelor categorii de entităţi publice:
a) statul şi unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile şi instituţiile lor publice, autonome sau neautonome;
b) Banca Naţională a României;
c) regiile autonome;
d) societăţile comerciale la care statul, unităţile administrativteritoriale, instituţiile publice sau regiile autonome deţin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;
e) organismele autonome de asigurări sociale sau de altă natură, care gestionează bunuri, valori sau fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în condiţiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.

Art. 24 Curtea de Conturi poate hotărî desfăşurarea activităţilor stabilite de lege şi la alte persoane decât cele prevăzute la art. 23, care:
a) beneficiază de garanţii guvernamentale pentru credite, de subvenţii sau alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a altor instituţii publice;
b) administrează, în temeiul unui contract de concesiune sau de închiriere, bunuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
c) administrează şi/sau utilizează fonduri publice, în sensul prezentei legi, verificările urmând a se efectua numai în legătură cu legalitatea administrării şi/sau utilizării acestor fonduri.

Mersi.Sa inteleg ca poate verifica dar ce masuri poate lua fata de persoana juridica de drept privat, de prestator?
Pentru valorificarea constatărilor înscrise în raportul de control şi, respectiv, în nota de constatare prevăzută la pct. 125 care constituie anexă a raportului de control, Curtea de Conturi poate dispune/solicita:
a) potrivit prevederilor art. 43 din lege:
a1) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal;
a2) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală ori ineficientă a acestora;
a3) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau fiscală controlată;

b) potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) şi (4) din lege:
b1) comunicarea către conducerea entităţii controlate a existenţei unor erori/abateri de la legalitate şi regularitate care au determinat producerea unor prejudicii şi dispunerea către aceasta să stabilească întinderea prejudiciului şi să ia măsuri pentru recuperarea acestuia;
b2) sesizarea organelor de urmărire penală şi informarea entităţii controlate în legătură cu această sesizare, în situaţia în care se constată, în urma controlului Curţii de Conturi, existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, care au determinat sau nu producerea de prejudicii.
Sesizarea organelor de urmărire penală se face numai de către şeful departamentului de control/audit coordonator al acţiunii pentru entităţile aparţinând administraţiei publice centrale şi, respectiv, şeful departamentului de coordonare a verificării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru toate entităţile din administraţia publică locală, după aprobarea plenului. În vederea sesizării organelor de urmărire penală, şefii departamentelor de specialitate (control/audit) vor solicita punctul de vedere al Departamentului juridic, aşa cum se menţionează la pct. 243;

c) potrivit prevederilor art. 45 din lege, suspendarea din funcţie, în condiţiile legii, a persoanelor acuzate de săvârşirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma controalelor efectuate, până la soluţionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate.
Stie cineva vreo speta asemanatoare si deznodamantul ei? Nu sunt convins inca de sanctiunile posibile pentru prestator.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Curtea de conturi ioanandrei ioanandrei Sunt o persoana fizica de drept privat ( SRL ) care am un contract de prestari servicii cu o institutie publica a statului , contract obtinut prin licitatie ... (vezi toată discuția)
Raspundere patrimoniala coto coto In baza constatarilor stabilite prin proces verbal de Curtea de Conturi, intr-o institutie publica,atunci cind ,nu rezulta ,in opinia noastra,un prejudiciu ... (vezi toată discuția)
Oug 83/2014 giulia75 giulia75 Cum interpretati art. 9 din aceasta ordonanta: \\" ART. 9 (1) În anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, ... (vezi toată discuția)