avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 630 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Forumul specialiştilor - index al ... Legea nr. 309/2002 are art. 5 litera b) cam neclar - ...
Discuție deschisă în Forumul specialiştilor - index al legilor aplicabile unor cazuri din practica judiciară

Legea nr. 309/2002 are art. 5 litera b) cam neclar - cum se aplică ?

Va rog să mă ajutați în clarificarea unui text de lege care, datorită așezării în pagină, poate fi interpretat.
*** Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. ***

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetățean român, care a efectuat stagiul militar în detașamentele de muncă din cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
Art. 2. Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, de 15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.
Art. 3. Soţia celui decedat, din categoria celor prevăzuţi la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egală cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, în condiţiile dispoziţiilor art. 2, neimpozabilă, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
Art. 4. Nivelul indemnizaţiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.
Art. 5. Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării;
b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor. De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravieţuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.

Art. 6. (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti. Stabilirea situaţiilor prevăzute în prezenta lege se face de către comisia, care funcţionează în cadrul caselor teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai sus menţionată va face parte şi un reprezentant al centrului militar teritorial.
(2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din adeverinţele eliberate de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti.
(4) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
Art. 7. (1) Casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.
(2) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire, emisă în condiţiile alin. (1) şi (2), persoana interesată poate introduce contestație, în condiţiile Legii nr. 29/1990.
Art. 8. Ministerul Finanţelor Publice va aloca Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale fondurile necesare plății drepturilor prevăzute de prezenta lege.
Art. 9. (1) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi Ministerul Apărării Naționale vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.
(2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 10. Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VALER DORNEANU

Art. 3. s-a aplicat întocmai, dar art. 5 e puțin neclar, mai ales datorită frazei de la punctul b) De aceste drepturi beneficiază și văduvele supraviețuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situația prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit., care, dacă era trecută mai jos, cu un nou paragraf, era foarte clară.
As vrea să știu dacă acea frază se referă și la punctul a) și la punctul b).
Mă interesează dacă soția celui care a avut acele drepturi poate beneficia și de "asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul spitalizării", așa cum se deduce din textul legii, nu numai de scutire de la abonamentul Radio-TV.
Cum se poate interpreta mai clar art. 5, litera b) ?
Cel mai recent răspuns: zxc1 , utilizator 11:51, 11 Noiembrie 2018
Chiar nimeni nu poate să ne spună cum se interpretează art.5, b) din Legea 309/2002 ?
Văduvele titularilor pot beneficia și de "asistență medicală și medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât și în timpul spitalizării", așa cum se deduce din textul legii, nu numai de scutire de la abonamentul Radio-TV ? Sau dvs. înțelegeți altceva ?
Cum se poate interpreta mai clar art. 5, litera b) ?
Chiar să nu fie nimeni (nu neapărat jurist sau avocat), să-şi spună părerea despre acest articol de lege care pare cam neclar, interpretabil, citind textul ?
Totusi, poate raspunde cineva!
Sper că se găsește cineva să-mi răspundă la aceste prevederi legale, că nu știu cum să interpretez mai clar textul legii.
Ultima modificare: Duminică, 11 Noiembrie 2018
zxc1, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Care pensionari nu platesc cass -ul ? claclacla claclacla Va rog sa ma lamuriti daca se poate? Tatal meu are 80 ani si are pensia de 1400 lei impreuna cu indemnizatia conforma legii 309/2002(LEGE nr.309 din 22 mai ... (vezi toată discuția)
Scutit de taxe referitor la legea 189/2000 rozsam60 rozsam60 ]Mama mea are hotarare ptr. legea 189/2000si ar vrea sa stie daca este scutit de la taxe si ce fel de taxe?(taxe locuinta,teren,radio-tv,masina)Daca in afara ... (vezi toată discuția)
Drepturile urmasilor beneficiari ai legii189/2000 cristina spulber cristina spulber Sotul meu a fost beneficiar al Legii189/2000. A decedat acum trei luni. As vrea sa stiu care sunt drepturile mele raportat la Legea 189/2000. (vezi toată discuția)