avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 526 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul familiei sau probleme ... Costuri partaj
Discuție deschisă în Dreptul familiei sau probleme juridice de familie

Costuri partaj

Buna,

Am vazut pe site un articol referitor la majorarea taxelor judiciare, respectiv taxele pentru partaj (legea nr.276/2009).

www.avocatnet.ro/content/art...

Nu-mi este clar care ar fi costurile unui partaj si va rog sa ma ajutati cu cateva lamuriri.

Se mentioneaza ca taxa judiciara pentru cererile de partaj este de 3% .
1. Aceasta taxa se plateste inclusiv in situatia in care cererea de partaj se finalizeaza cu tranzactie de comun acord?
2. Daca nu se incheie tranzactie, taxa judiciara revine exclusiv celui ce a introdus actiunea? Paratul poate fi obligat sa plateasca jumatate?
3. Daca se contesta cota ce revine celuilalt sot, pe langa acest 3% taxa judiciara se mai plateste in functie de valoarea contestata conform grilei mentionate in legea 276/2009?

Va multumesc frumos!
Cel mai recent răspuns: MYRA CIMPEAN , Avocat 19:33, 14 Iulie 2009
Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 2. - (1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 50 lei - 6 lei;
b) intre 51 lei si 500 lei - 6 lei + 10% pentru ce depaseste 50 lei;
c) intre 501 lei si 5.000 lei - 51 lei + 8% pentru ce depaseste 500 lei;
d) intre 5.001 lei si 25.000 lei - 411 lei + 6% pentru ce depaseste 5.000 lei;
e) intre 25.001 lei si 50.000 lei - 1.611 lei + 4% pentru ce depaseste 25.000 lei;
f) intre 50.001 lei si 250.000 lei - 2.611 lei + 2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.»"
2. La articolul I punctul 1, alineatul (11) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie cererii privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial."
3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. La articolul 3, literele c) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) cereri pentru:
- stabilirea calitatii de mostenitor - 50 lei/mostenitor - stabilirea masei succesorale - 3% la valoarea masei succesorale;
- cereri de raport - 3% la valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
- cereri de reductiune a liberalitatilor - 3% la valoarea rezervei care urmeaza a fi reintregita prin reductiunea liberalitatilor;
- cereri de partaj - 3% la valoarea masei partajabile.
Separat de aceasta taxa, daca partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor in cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciara de timbru se datoreaza de titularul cererii la valoarea contestata in conditiile art. 2 alin. (1);
...............................................................................................
j) actiuni posesorii si cereri care au ca obiect servituti - taxa se va calcula in conditiile art. 2 alin. (1), la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita sau asupra caruia se solicita constituirea unei servituti;»."
4. La articolul I, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecatoresti, prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, se taxeaza potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
(2) Taxarea cererilor prevazute la alin. (1) se face la valoarea imobilului declarat de parti. In cazul in care valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camerele notarilor publici, taxarea cererilor se va face la aceasta din urma valoare.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si la taxarea cererilor in materie de mostenire.
(4) Instantele de judecata vor solicita la inceputul fiecarui an camerelor notarilor publici expertizele privind stabilirea valorilor orientative ale bunurilor imobile din circumscriptia teritoriala a instantei.»"
5. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu urmatorul cuprins:
"31. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu urmatorul cuprins:
«Art. 32. - (1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.»
32. La articolul 6, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«c) actiuni, cereri si contestatii introduse in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare - 39 lei.»
33. La articolul 6, litera d) se abroga.
34. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 81. - (1) Cererile pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de mostenitor, masa succesorala, cotele si bunurile ce revin fiecarui mostenitor, daca nu s-a platit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit dispozitiilor art. 3 lit. c).»
35. La articolul 9, alineatele (1)-(5) si (7) se abroga.
36. Articolul 171 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecatoriei.»"
6. La articolul I punctul 4, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti se platesc in numerar, prin virament sau in sistem on-line, in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul fiscal debitorul. Taxele judiciare de timbru, precum si sumele provenite din impozitele incasate din onorariile avocatilor, ale notarilor publici si ale executorilor judecatoresti pot fi platite si prin unitati bancare in contul bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale, costurile operatiunilor de transfer fiind in sarcina debitorului taxei."
7. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Impotriva incheierii, partile interesante pot formula cerere de reexaminare, in termen de 5 zile de la data comunicarii incheierii."
8. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71. La articolul 23 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
«f) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala.»"
9. La articolul I punctul 8, alineatul (21) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(21) In cazul in care, pana la prima zi de infatisare, partile incheie tranzactie sau renunta la judecata, suma achitata cu titlu de taxa judiciara de timbru se restituie in intregime, iar in cazul in care tranzactia ori renuntarea la judecata intervin ulterior primei zile de infatisare, se restituie pana la jumatate din suma achitata, tinand seama de actele procesuale deja indeplinite."
10. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:
"Art. III. - Hotararile judecatoresti irevocabile se comunica partilor."


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Taxele judiciare de timbru (legea 146/1997) – modificari Roland Mindrila Roland Mindrila Prin Legea 20/2012, publicata in M. O. 27/2012, se modifica articolele 2 si 81 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. (1) Acţiunile şi ... (vezi toată discuția)
Taxa de timbru florin2014 florin2014 Care este taxa de timbru pentru dezbaterea succesorala in instanta? Daca dezbaterea in instanta are loc la mai mult de 2 ani de la deces se percep taxe ... (vezi toată discuția)
Calculul taxei de timbru Vvirgil Vvirgil Am introdus o actiune de solicitare despagubire in cazul construirii de catre primarie a unui drum fara act de expropriere. Instanta a stabilit ca taxa de ... (vezi toată discuția)