avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 228 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Calitate asigurat
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Calitate asigurat

/Unde in lege este mentionat ca pentru a fi asigurat trebuie sa fi cotizat in ultimii 5 ani continuu? (95/2006 cu actualizare in 2015)
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 18:39, 10 Noiembrie 2015
Din cate stiu, o persoană care nu a avut niciun venit în ultimii 5 ani va trebui să achite această sumă pentru 6 luni.

Legea 95/2006
art.268
(2) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat:

a) să achite contribuţia legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale, calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere;

b) să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contribuţia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă;

c) să achite atât contribuţia legală lunară şi obligaţiile fiscale accesorii prevăzute la lit. b) pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cât şi contribuţia legală lunară, precum şi majorările de întârziere prevăzute la lit. a) sau, după caz, obligaţiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioadă mai mare de 6 luni. Această prevedere se aplică situaţiilor în care în cadrul termenelor de prescripţie fiscală există atât perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cât şi perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mică de 6 luni, se achită contribuţia legală lunară proporţional cu perioada respectivă, inclusiv majorările de întârziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz.
.....

Perioada de 5 ani e mentionata in Ordinul nr. 617/2007.
Daca in ultimii 5 ani au fost perioade in care s-a achitat contributia de sanatate si alte perioade in care nu s-a realizat acest lucru (nu a abut venituri), persoana respectiva poate avea calitatea de asigurat daca plateste contributia si pentru perioadele fara venituri.


Ordinul nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate


SECŢIUNEA a 10-a
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei
ART. 28
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale. Contribuţia în acest caz se calculează la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, calculându-se majorări de întârziere. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii.
Exemplu de calcul pentru această situaţie: O persoană avea obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar nu a realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescripţie, respectiv pe ultimii 5 ani. La data de 1 august 2007 se adresează casei de asigurări de sănătate pentru a obţine calitatea de asigurat. În urma verificărilor casa de asigurări de sănătate constată că, în termenul de prescripţie, respectiv 1 august 2002-1 august 2007, această persoană nu a realizat venituri impozabile. Pentru a beneficia de pachetul de servicii de bază are obligaţia să plătească contribuţia pe 6 luni (1 februarie 2007-31 iulie 2007), calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, precum şi majorări de întârziere la nivelul în vigoare la data plăţii. Data de la care începe să curgă perioada de 6 luni începe de la data de 1 august 2007. După efectuarea acestei plăţi persoana în cauză are obligaţia plăţii lunare a contribuţiei la fond, calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, dacă nu realizează venituri impozabile.
ART. 29
Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripţie privind obligaţiile fiscale contribuţia legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate şi obligaţiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Codul de procedură fiscală, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă.
ART. 30
(1) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite atât contribuţia legală lunară şi obligaţiile fiscale accesorii prevăzute la art. 28 pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cât şi contribuţia legală lunară, precum şi majorările de întârziere prevăzute la art. 28 sau, după caz, obligaţiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioadă mai mare de 6 luni.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică situaţiilor în care în cadrul termenelor de prescripţie există atât perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cât şi perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mică de 6 luni, se achită contribuţia legală lunară proporţional cu perioada respectivă, inclusiv majorările de întârziere şi obligaţiile fiscale accesorii, după caz. Nivelul majorărilor de întârziere este cel în vigoare la data plăţii.
Exemplu de calcul nr. 1 pentru această situaţie: O persoană avea obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar pe perioada termenului de prescripţie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut perioade în care a realizat venituri impozabile şi perioade în care nu a realizat venituri impozabile şi nu a achitat contribuţia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adresează casei de asigurări de sănătate pentru a obţine calitatea de asigurat. În urma verificărilor casa de asigurări de sănătate constată că, în termenul de prescripţie, respectiv 1 august 2002-1 august 2007, această persoană a realizat venituri impozabile în anii 2002, 2003, 2004, 2005 şi 2006. În anul 2007 nu a realizat venituri impozabile în perioada 1 ianuarie 2007-1 august 2007. Pe toată perioada termenului de prescripţie, 1 august 2002 1 august 2007, persoana în cauză nu şi-a achitat contribuţia la fond. Pentru a obţine calitatea de asigurat la data care a făcut această cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are următoarele obligaţii:
- pentru perioada în care a realizat venituri impozabile are obligaţia plăţii contribuţiei calculate la aceste venituri, inclusiv majorări de întârziere şi obligaţii fiscale accesorii;
- pentru perioada în care nu a realizat venituri impozabile are obligaţia plăţii contribuţiei lunare calculate la salariul minim brut pe ţară pe o perioadă de 6 luni, cu majorări de întârzieri calculate pe această perioadă începând cu 1 august 2007.
Exemplu de calcul nr. 2 pentru această situaţie: O persoană avea obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, dar, pe perioada termenului de prescripţie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut atât perioade în care a realizat venituri impozabile, cât şi perioade în care nu a realizat venituri impozabile, neachitând contribuţia la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adresează casei de asigurări de sănătate pentru a obţine calitatea de asigurat. În urma verificărilor, casa de asigurări de sănătate constată că, în termenul de prescripţie, respectiv 1 august 2002-1 august 2007, această persoană a realizat venituri impozabile în anii 2003, 2004, 2005, 2006, precum şi în anul 2007, până la 31 martie 2007. În anul 2002, în perioada 1 august 31 decembrie 2002 (5 luni), şi în anul 2007, în perioada 1 aprilie 1 august 2007 (4 luni), nu a realizat venituri impozabile. Pe toată perioada termenului de prescripţie, 1 august 2002- 1 august 2007, persoana în cauză nu şi-a achitat contribuţia la fond. Pentru a obţine calitatea de asigurat la data la care a făcut această cerere, respectiv 1 august 2007, persoana are următoarele obligaţii:
- pentru perioada în care a realizat venituri impozabile are obligaţia plăţii contribuţiei calculate la aceste venituri, inclusiv obligaţii fiscale accesorii;
- pentru perioada în care nu a realizat venituri impozabile are obligaţia plăţii contribuţiei lunare calculate la salariul minim brut pe ţară pe o perioadă de 6 luni, inclusiv obligaţii fiscale accesorii, după cum urmează. Cele 6 luni vor fi compuse din următoarele perioade:
* 4 luni din anul 2007, pentru care se va plăti contribuţia calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, precum şi majorări de întârziere la nivelul în vigoare la data plăţii, calculate până la 1 august 2007;
* 2 luni din anul 2002 (decembrie şi noiembrie), pentru care se va plăti contribuţia calculată la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii, precum şi obligaţii fiscale accesorii calculate în perioada 1 noiembrie 20021 august 2007.
ART. 31
(1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 28-30, termenele de prescripţie privind obligaţiile fiscale se calculează începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, la notificarea CAS sau la solicitarea persoanelor în vederea dobândirii calităţii de asigurat, după caz.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Redobandirea calitatii de asigurat in sist. asigurarilor sociale de sanatate Elena Soare Elena Soare Pana in 1998 am fost salariat si am fost asigurat conform legii. Ulterior am platit asigurarea de sanatate, pe baza de chitante, direct la CASMB in str. ... (vezi toată discuția)
Plata cass iuliana.stanciu202 iuliana.stanciu202 Buna ziua, Am un SRL la care sunt asociat unic si conform legilor in vigoare la momentul respectiv nu am putut sa fiu si angajat ... asa ca nu am platit ... (vezi toată discuția)
Plata retroactiv contributie sanatate Gratiela Ratiu Gratiela Ratiu Imi poate spune cineva , va rog, daca nu se mai poate face plata retroactiva a contributiei la sanatate? Era posibil in cazul in care persoane care nu au fost ... (vezi toată discuția)