avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 449 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Fiscalitate - Impozit pe profit Ce sa fac sa trec la impozit de 16 % pe profit?
Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

Ce sa fac sa trec la impozit de 16 % pe profit?

buna ziua!! o soc. com care in 2015 a realizat rulaj de 65 .000 euro si platea impozit de 16 % din profit ..,,,in 2016 va plati 3% din venit ,conform noilor reglementari.... asa spune un contabil..!! este adevarat?daca e asa,,ce s-ar putea face astfel incat impozitul sa ramana tot 16%? astept cu deosebit interes un raspuns .. mii de multumiri
Cel mai recent răspuns: Ioan Petru Butariu , Contabil 16:47, 16 Ianuarie 2016
Definirea micro cf Cod fiscal:

ART. 47 - Definiţia microîntreprinderii

În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6);

b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

ART. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:

a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;

d) desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale.

ART. 52 - Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite.

(2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.

(3) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul respectiv.

(4) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (3) se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.


Deci fie desfasurarti activit. de la art 48 (6), fie depasiti plafonul de 100.000 euro, fie realizati venit din consultanta peste 20%.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Trecerea de la impozit pe venit la impozit profit. kamy_nora kamy_nora Buna ziua ! O microintreprindere a depasit plafonul de 100.000 euro pe data de 16.05.2016. Cum calculez impozitul? Este corect daca calculez impozit pe ... (vezi toată discuția)
Trecere de la impozitul pe venit la impozitul pe profit klm0909 klm0909 Buna ziua, Firma noastra este platitoare de imp. pe venit. Daca in luna septembrie 2016 am depasit pragul de 100.000 eur cifra de afaceri, pentru ... (vezi toată discuția)
Impozit pe microintreprindere cu venituri din consultanta DanGabriel13 DanGabriel13 Buna ziua, In 2014, o microintreprinderea care realiza venituri din consultanta si management a caror pondere depasea 20%, devenea platitoare de impozit pe ... (vezi toată discuția)