avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 965 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Paşapoarte, cărţi de ... refuz de a elibera carte de identitate
Discuție deschisă în Paşapoarte, cărţi de identitate, acte de stare civilă - formalităţi, obţinere, probleme

refuz de a elibera carte de identitate

Buna ziua,

Am depus documentele la circa de politie din sectorul meu pentru reinnoirea cartii de identitae pentrul motivul 'expirare'. Cind m-am dus sa-mi retrag cartea, nu era de gasit pe nicaieri si in final persoana de la eliberare mi-a spus ca nu mi se poate elibera carte pentru ca sint cetatean roman cu domiciliul in strainatate si ca pentru ca sa am cartea romaneasca trebuie sa ma repartiez. Nu mi se pare posibil acest lucru mai ales ca cunosc persoane din alte state ale Uniunii Europene si care au carte de identitate nationala ( Franta, Itali) chiar daca au resedinta si in alt stat.

Va multumesc pentru sfatul dv.
Cel mai recent răspuns: ntgheorghe@yahoo.com , utilizator 09:29, 3 August 2009
Solicitati-le sa va elibereze in scris raspunsul/refuzul justificat in drept!Va puteti stabili resedinta in Romania si puteti solicita sa vi se elibereze o carte de identitate provizorie.
Mai multe informatii gasiti si aici:
www.avocatnet.ro/content/for...
Ultima modificare: Joi, 30 Iulie 2009
Iuliana Cermak, Avocat
~ Conținut șters la cerere ~
Dumneavoastra ati renuntat la domiciliul din romania si acum aveti domiciliul in strainatate?
Sau in strainatete aveti doar resedinta?
Nu am renuntat la domiciliul in Romania pentru ca am o locuinta si vin regulat in Romania si stau in fiecare an toata vara.

Care este deosebirea intre 'resedinta' si 'domiciliu '?

De ce un cetatean roman si deci cetatean european nu poate avea un document de identitate eliberat de propria tara, tinind cont ca cetatenia europeana nu anuleaza cetatenia romana si nici o alta cetatenie dubla nu o anuleaza. Mi se pare un abuz sau o necunoastere a legislatiei ?
OUG nr. 97/2005 prevede:
Art. 18. - (1) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;
i) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
j) în cazul schimbării sexului;
k) în cazul anulării;
l) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
(2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
(3) Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 13 alin. (3), (4) sau (5).
Art. 19. - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, dar nu poate depăşi un an.


H.G. nr. 1375/2006 prevede:
Art. 61. - (1) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care doresc să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe a cărui rază teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15, împreună cu documentele prevăzute la art. 58 lit. c), d), e), f), g), h), i) şi j), precum şi următoarele:
a) paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;
b) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră;
c) chitanţa C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.
(2) Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
(3) Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.
(4) În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat în formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formulă executorie în condiţiile prevăzute la alin. (2).

.................................................................
Eliberarea cărţii de identitate provizorii
Art. 72. - Pentru eliberarea cărţii de identitate provizorii, persoana fizică completează Cererea pentru eliberarea actului de identitate, la care anexează documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, trei fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm, precum şi documentul cu care face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru şi chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii.
Art. 73. - (1) Pentru a se evidenţia situaţia de fapt, în cartea de identitate provizorie, rubricile "Motivul eliberării" sau, după caz, "Domiciliu" se completează după cum urmează:
a) "lipsă certificat de naştere", "lipsă certificat de căsătorie" sau "lipsă dovadă divorţ" - pentru persoanele care nu pot prezenta dovada numelui, a prenumelui, a datei de naştere ori a stării civile;
b) "lipsă locuinţă" - pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost, care nu pot declara adresa unui imobil cu destinaţie de locuinţă;
c) "lipsă dovada adresei de domiciliu" - pentru persoanele care locuiesc într-un imobil cu destinaţie de locuinţă şi nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu.
(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), la rubrica "Domiciliu" se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului Bucureşti, unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate, ca urmare a solicitării celui în cauză, a instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale sau a poliţiei.
(3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), în cartea de identitate provizorie, la rubrica "Domiciliu", se înscrie adresa la care solicitantul declară că locuieşte efectiv.
Art. 74. - Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reşedinţa din România, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia au reşedinţa, la care anexează următoarele documente:
a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original şi copie;
c) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie; condiţiile de formă şi conţinut ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate sunt cele prevăzute la art. 61 alin. (2);
d) dovada adresei de reşedinţă din România;
e) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii;
g) documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
Art. 75. - În cartea de identitate provizorie, la rubrica "Domiciliu" se înscrie statul în care solicitantul are domiciliul, la rubrica "Motivul eliberării" se înscrie menţiunea "Reşedinţă C.R.D.S.", iar pe versoul cărţii de identitate provizorii se aplică şi se completează autocolantul privind stabilirea reşedinţei.
;)

Alte discuții în legătură

Carte de identitate provizorie? raduaw raduaw Buna as vrea sa stiu daca se poate face C.i provizorie si in ce conditi se da aceasta si ce acte trebuie depuse mentionez am Pasaport Temporar pe 1an de zile ... (vezi toată discuția)
Act de identitate Dumies Dumies Un cetatean roman cu domiciliul in strainatate atestat de pasaport CRDS ,poate sa solicite carte de identitate sau doar carte de identitate provizorie ? (vezi toată discuția)
Schimbare pasaport crds in pasaport simplu adela20 adela20 Buna ziua, Sunt posesoarea unui pasaport \\"Cetatean Roman cu domiciliul in strainatate\\". Am obtinut acest pasaport de la ambasada din Grecia, nestiind ca ... (vezi toată discuția)