avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 222 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... decontare cheltuieli parti comune scara bloc
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

decontare cheltuieli parti comune scara bloc

Buna ziua!
As dori sa stiu, legal, cum se impart cheltuielile comune pe scara? Adica curentul pe scara, curatenia, amortizorul de la intrare cand se schimba, etc?
Se imparte suma la numarul de persoane din apartament sau la numarul de apartamente?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: cosmin910 , utilizator 00:10, 20 Februarie 2016


Repartizarea partilor comune se realizeaza in temeiul disp HG nr 1588/2007
Art. 32. — (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de platä a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obIigatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, in cadrul contractului Incheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de un membnu al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asocialiei, persoanele semnatane certificand si raspunzand de corectitudinea Iistei de plata.
(3) Niciun propnietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi exceptat de Ia obligatia de a contribui Ia plata cheltuielilor comune, ca urmare a renutanii Ia folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cualta destinatie decat aceea de locuinta or in alte situatii.
Art. 43. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna.
Art. 44. — (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire Ia proprietatea comuna, cu privire Ia: fondul sau fondunile pentru Iucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare Ia partile de constructii si instaIatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere: subsolul; conductele de distnibutie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare,incalzire, energie electnica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; intenfonul —
partea de instaIatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisuI si altele asemenea, conform prevedenilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari or persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; ccntracte sau poIite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.
Art. 45. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata in functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este inscrisa in acordul de asociere.
Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza in acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.
Curentul electric se repartizeaza in functie de numarul de persoane prezent in luna respectiva.
Curatenia sau amortizorul se repartizeaza pe cota-parte indiviza.
Multumesc pt raspunsuri!
Lumina in ce categorie intre - functie de CPI sau nr persoane?
V-am raspuns mai sus.
Multumesc, nu vazusem!

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuieli asociatia de locatari kamy_nora kamy_nora Buna ziua, Un proprietar care locuieste singur la parter, plateste lumina din scara blocului si curatenia pe scara, la fel ca si cel de la etajul 4, care ... (vezi toată discuția)
Plata personalului care face curatenie intr-un bloc lucian1956 lucian1956 Buna seara, Am o intrebare referitoare la plata personalului care face curatenie intr-un bloc. La unele asociatii de proprietari plata se face pe cota ... (vezi toată discuția)
Obligatiile proprietarilor de apartamente angelapopa angelapopa Buna ! Am in Romania ca proprietate o garsoniera (apartament cu 1 camera )dar sunt casatorita si locuiesc in Germania de 4 ani.Toate utilitatile ... (vezi toată discuția)