avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 197 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... absente nemotivate
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

absente nemotivate

Va rog sa ma lamuriti in ceea ce priveste absentele nemotivate.
Este obligatorie suspendarea contractului de munca in revisal?am intalnit diverse pareri si nu mai inteleg care e varianta corecta.
Eu cand sunt in situatia abs nemotivate fac urmatoarele documente:
1. referat cf caruia absenteaza nemotivate din data x
2. convocare - 2 la numar
3. proces verbal(dupa trimiterea convocarilor)
4.decizia de incetare conform art. 61 lit. a(in cazul in care nu se prezinta cf convocarii)

Sunt ok documentele sau lipseste ceva?

Pana la urma cu ce art. suspend ctr: 51 alin. 2 sau 52 alin. 1?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 16:56, 16 Martie 2016
1. Nu este obligatorie suspendarea c.i.m. in REVISAL pentru absente nemotivate.

Codul Muncii
art.51
...
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Daca se decide suspendarea c.i.m. pentru absente nemotivate, atunci temeiul legal este art.51 alin.2 C.mun.

2. Art. 62 alin. 2 Codul muncii:

In cazul in care concedierea intervine pentru motivul prevazut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozitiilor art. 247-252.

3. Pasii necesari efectuarii cercetarii disciplinare sunt:
- intocmirea referatului de sesizare;
- Constituirea comisiei insarcinate cu efectuarea cercetarii (sau persoana imputernicita de angajator);
- convocarea autorului faptei la efectuarea cercetarii disciplinare;
- ascultarea salariatului;
- intocmirea raportului efectuarii cercetarii disciplinare;
- emiterea deciziei de sanctionare.

4. Un dosar de cercetare va cuprinde:
- referatul de sesizare privind savarsirea abeterii disciplinare
- decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara sau a persoanei imputernicite, care va cuprinde aspectele privind atributiile acesteia, durata cercetarii etc.
- procesul-verbal al comisiei care va contine si propunerea de sanctionare.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Aceasta este modelul de convocare:
CONVOCARE
Nr. ...............

Catre: .................................
Adresa: ....................................................................


Prin prezenta va comunicam ca sunteti convocat la sediul societatii ...................... din ................................, ........................, intre orele ............................in vederea efectuarii cercetarii prealabile cf. art. 248 alin. 1 din Codul Muncii, pentru rezolvarea situatiei dosarului de personal.
Va aducem la cunostinta ca lipsiti nemotivat din data de ....................., iar in cazul neprezentarii dvs. vor fi aplicate prevederile art. 248 alin. 1 lit. e din Codul Muncii coroborat cu art. 251 alin. 3 din Codul Muncii.
Solicitam sa dati curs convocarii pentru a da explicatii cu privire la cele relatate mai sus.
Va aducem la cunostinta ca neprezentarea dumneavoastra la convocarea facuta, fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, in baza art. 61 lit. a din Legea 53/2003, Codul Muncii.
Prezenta s-a intocmit in 2 doua exemplare, din care 1 exemplar v-a fost inaintat spre luare la cunostinta.


si modelul pt procesul verbal

Nr. ................................

Proces Verbal
Privind desfasurarea procedurii disciplinare prealabile


Incheiat astazi, ...................... la sediul ..........................................................................., in urma intrunirii comisiei de cercetare disciplinara.
In scopul desfasurarii procedurii de cercetare disciplinara prealabila in conformitate cu dispozitiile Art. 251 – Codul Muncii

Comisia de cercetare disciplinara formata din urmatoarele persoane:

.......................... -Presedinte
........................... – Membru
........................... – Membru

1. Sesizarea cu privire la savarsirea abaterii disciplinare a fost formulata de .........................., prin referatul inregistrat sub nr. ......... din data de .........................
2. Subiectul abaterii disciplinare este .........................., CNP ........................., avand functia de ............................................, in cadrul firmei ............................................
3. Sesizarea s-a facut in legatura cu savarsirea urmatoarelor fapte:
Salariatul ....................., a lipsit nemotivat din data de .................. savarsind un numar de ...... zile nemotivate.
Fapta este grava si repetata intrucat a impiedicat desfasurarea normala a activitatii companiei, aducand prejudicii angajatorului.

4. In urma sesizarii Domnul ......................., a fost invitat prin Convocarea nr. ................. si Convocarea nr. ................... pentru a fi ascultat in legatura cu abaterea respectiva. Adresele au fost comunicate personal salariatului, prin posta, cu confirmare de primire, la data de ....................., respectiv la data de .......................

5. Ca urmare a adreselor de convocare, înregistrate cu nr. ..................., respectiv ............................, trimise către salariatul ......................... cu privire la savârşirea abaterii disciplinare, constând în absentarea nemotivată, salariatul în cauză nu s-a prezentat la data, ora si locul întrevederii, astfel încât nu a fost posibilă ascultarea sa cu privire la fapta săvârşită.

6. Adresele nr. ...................., respectiv ..................... au fost comunicate salariatului ...............................prin postă, prima întorcându-se deoarece destinatarul nu a fost găsit la domiciliu, iar a doua adresă ajungand la destinatie, dar cu toate acestea salariatul nu s-a prezentat la data, ora si locul întrevederii.

7. In legatura cu abaterea sesizata comisia a retinut urmatoarele:

Salariatul ....................... a lipsit nemotivat timp de ...............zile, din data de ..................... pana in data de ..................- inclusiv, cand a fost emisa adresa de convocare nr. ......................., continuand sa lipseasca nemotivat pana astazi, ....................– inclusiv, totalizand un numar de ..... zile nemotivate.
Fapta a fost savarsita cu vinovatie prin care s-au incalcat prevederile Art. 61 lit.a, si art. 248 si art. 251 din legea 53/2003-Codul Muncii.

8. Avand in vedere aceste constatari comisia propune sanctionarea d-lui ....................... CNP ............................., cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca in temeiul Art . 248 alin (1) lit (e) din Codul Muncii.

Membri comisiei:

................................,

...............................,

...........................,


Bucuresti,
........................
RuxandraLarisa a scris:

... pentru rezolvarea situatiei dosarului de personal....Este gresit ... convocarea se face in vederea cercetarii disciplinare si nu pentru rezolvarea situatiei dosarului de personal....
ok, deci scot fraza cu situatia dosarului de personal. pv-ul este ok?

Cu ce articol trebuie sa suspend in revisal, avand in vedere modelele mai sus expuse?

Iar desfacerea CIM este ok cu art. 61 lit a?(in cazul in care nu se prezinta la convocare)
1. PV-ul este mi se pare corect.

2. Daca se decide suspendarea c.i.m. pentru absente nemotivate, atunci temeiul legal al suspendarii in REVISAL este art.51 alin.2 C.mun.

3. Desfacerea disciplinara a c.i.m. are ca temei art.61 lit.a C.mun.

Alte discuții în legătură

Desfacere cim MariaRamona MariaRamona Daca o persoana absenteaza mai mult de 3 zile consecutive, pot sa dispun desfacerea contractului de munca fara realizarea unei cercetari disciplinare? (vezi toată discuția)
Absente comancorinaadelina comancorinaadelina Buna seara , Am un salariat cu CIM pe perioada de 3 luni; (contractul inceteaza de drept in februarie 2016) de 2 zile absenteaza nemotivat, noi nereusind sa ... (vezi toată discuția)
Abs nemotivate alinamariabrasoveanu alinamariabrasoveanu Buna ziua, Va contactez in legatura cu o procedura in cazul unui salariat care a absentat nemotivate de la munca. Va rog frumos sa-mi comunicati daca am ... (vezi toată discuția)