avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 179 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementãrilor ...
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementãrilor contabile conform cu directivele europene- abrogarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 1752/2005

Text preluat fara comentarii de pe site-ul mfinante:

Pentru o bună înţelegere şi aplicare a directivelor europene, Ministerul Finanţelor Publice a considerat necesară elaborarea unui nou ordin de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că proiectul de ordin nu aduce modificări formatului situaţiilor financiare anuale. Astfel, entităţile care, conform reglementărilor contabile în vigoare, au întocmit situaţii financiare anuale simplificate, vor putea întocmi în continuare situaţii financiare anuale în aceleaşi condiţii.

Cele mai importante modificări aduse reglementărilor contabile în vigoare sunt:

* efectuarea lunară a evaluării elementelor monetare în valută, precum şi a creanţelor şi datoriilor, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu recunoaşterea în contabilitate a diferenţelor înregistrate;
* corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente;
* contabilizarea contractelor de leasing financiar, în condiţiile în care numai anumite categorii de entităţi pot avea calitatea de locator;
* tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
* aplicarea în contabilitate a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului de către toate categoriile de entităţi.


Cele mai importante completări propuse prin proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile sunt:

* transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de prezentare a informaţiilor impuse societăţilor comerciale mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate;
* precizarea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale care sunt situaţii financiare cu scop general;
* enumerarea caracteristicilor calitative ale situaţiilor financiare;
* tratamentul schimbării de metode contabile şi diferenţa între modificarea acestora şi modificarea estimărilor contabile;
* contabilizarea schimbului de active;
* menţionarea expresă a unor elemente care influenţează costul de achiziţie;
* elemente legate de costurile îndatorării;
* evaluarea efectuată la încheierea exerciţiului financiar;
* factorii care indică deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale;
* condiţiile de recunoaştere ca imobilizări a cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor miniere;
* contabilizarea distinctă a imobilizărilor corporale şi a stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare;
* condiţiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizărilor;
* instrumentele financiare;
* modificarea destinaţiei activelor deţinute;
* tratamentul depozitelor bancare constituite în valută;
* recunoaşterea:
o primelor reprezentând participarea la profit, acordate potrivit legii;
o beneficiilor sub forma acţiunilor proprii ale entităţii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajaţilor;
o contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate;
o plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
* actualizarea provizioanelor;
* aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situaţiilor financiare;
* tratamentul contabil al:
o bunurilor de natura patrimoniului public, primite în administrare, respectiv cedate;
o programelor de fidelizare a clienţilor;
o cheltuielilor ocazionate de realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor;
* controlul intern al entităţii;
* întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile a fost publicat pe site-ul nostru (www.mfinante.gov.ro) la rubrica « Transparenţă decizională ».

Cel mai recent răspuns: Oranina Dumitru , Contabil 19:45, 8 August 2009
Magda Staicu a scris:

Text preluat fara comentarii de pe site-ul mfinante:

Pentru o bună înţelegere şi aplicare a directivelor europene, Ministerul Finanţelor Publice a considerat necesară elaborarea unui nou ordin de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Menţionăm că proiectul de ordin nu aduce modificări formatului situaţiilor financiare anuale. Astfel, entităţile care, conform reglementărilor contabile în vigoare, au întocmit situaţii financiare anuale simplificate, vor putea întocmi în continuare situaţii financiare anuale în aceleaşi condiţii.

Cele mai importante modificări aduse reglementărilor contabile în vigoare sunt:

* efectuarea lunară a evaluării elementelor monetare în valută, precum şi a creanţelor şi datoriilor, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, cu recunoaşterea în contabilitate a diferenţelor înregistrate;
* corectarea pe seama rezultatului reportat numai a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente;
* contabilizarea contractelor de leasing financiar, în condiţiile în care numai anumite categorii de entităţi pot avea calitatea de locator;
* tratamentul reducerilor comerciale acordate, respectiv primite;
* aplicarea în contabilitate a principiului prevalenţei economicului asupra juridicului de către toate categoriile de entităţi.


Cele mai importante completări propuse prin proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile sunt:

* transpunerea prevederilor Directivei 2009/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte anumite cerinţe de prezentare a informaţiilor impuse societăţilor comerciale mijlocii şi obligaţia de a întocmi conturi consolidate;
* precizarea utilizatorilor situaţiilor financiare anuale care sunt situaţii financiare cu scop general;
* enumerarea caracteristicilor calitative ale situaţiilor financiare;
* tratamentul schimbării de metode contabile şi diferenţa între modificarea acestora şi modificarea estimărilor contabile;
* contabilizarea schimbului de active;
* menţionarea expresă a unor elemente care influenţează costul de achiziţie;
* elemente legate de costurile îndatorării;
* evaluarea efectuată la încheierea exerciţiului financiar;
* factorii care indică deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale;
* condiţiile de recunoaştere ca imobilizări a cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor miniere;
* contabilizarea distinctă a imobilizărilor corporale şi a stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare;
* condiţiile de revizuire a duratei de amortizare a imobilizărilor;
* instrumentele financiare;
* modificarea destinaţiei activelor deţinute;
* tratamentul depozitelor bancare constituite în valută;
* recunoaşterea:
o primelor reprezentând participarea la profit, acordate potrivit legii;
o beneficiilor sub forma acţiunilor proprii ale entităţii sau a altor instrumente de capitaluri proprii acordate angajaţilor;
o contribuţiei unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate;
o plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii;
* actualizarea provizioanelor;
* aplicarea conceptului financiar de capital, la elaborarea situaţiilor financiare;
* tratamentul contabil al:
o bunurilor de natura patrimoniului public, primite în administrare, respectiv cedate;
o programelor de fidelizare a clienţilor;
o cheltuielilor ocazionate de realizarea instalaţiilor în vederea asigurării utilităţilor;
* controlul intern al entităţii;
* întocmirea situaţiei fluxurilor de trezorerie.

Proiectul de Ordin pentru aprobarea reglementărilor contabile a fost publicat pe site-ul nostru (www.mfinante.gov.ro) la rubrica « Transparenţă decizională ».


Multumim de vesti.:vishenka:
Da vad ca sunt numai bune. :yeah:
Pe cele rele le lasi sa le descoperim singuri cand o sa apara noul ordin? :closedtopic:Ultima modificare: Sâmbătă, 8 August 2009
Oranina Dumitru, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Politici contabile sacko sacko cf omfp 3055/2009 art.10 trebuie elaborate politici contabile proprii. Intrebarea este daca aceste politici se intocmesc si la 30 iunie (bilant semestrial) sau ... (vezi toată discuția)
Plan de conturi ramona2008 ramona2008 Am o rugaminte, daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cu un plan de conturi, ultimul plan de conturi aparut si normele metodologice de utilizare a ... (vezi toată discuția)
Reevaluare cladire avas avas Buna ziua, Am o cladire pe firma , reevaluata in noiembrie 2011. Am mers la TAXE SI IMPOZITE , ca sa inregistrez reevaluarea si mi-au zis ca reevaluarea ... (vezi toată discuția)