avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 693 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Contabilitate firma suspendata
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Contabilitate firma suspendata

Buna ziua.Am si eu o intrebare.O firma suspendata mai are nevoie sa depuna bilanturi?
Contabilul firmei ar trebui sa stie asta?
Ultima modificare: Marți, 11 August 2009
DavidOctavian, utilizator
Cel mai recent răspuns: Constantin - Alexand Radu , Consilier juridic 10:56, 11 August 2009
Pentru firma suspendata trebuie sa depuneti la finante o cerere de regim derogatoriu,care va scuteste de obligatia depunerii declaratiilor, dar bilant trebuie sa depuneti.Daca nu depuneti cerere va declara fiscul inactivi la doua termene de nedepunere a declaratiilor.
Stimate domn,
Da, trebuie sa depuneti pana la 14.08.2009, bilantul la 30.06.2009, conform OMFP nr. 2123 din 22/06/2009, iar contabilul autorizat trebuie sa stie acest lucru.
La raspunsul domnei Soficu Cristina mai completez:

Sunt trei situatii:
1. - Societati suspendate
În temeiul Legii nr. 31/1990 republicata, art. 237, alin 2, este vorba de societati in inactivitate temporara , cel mult pentru 3 ani. Aceasta este:
- inactivitate acordata de registrul comertului, si anuntata organelor fiscale;
- in acest timp , societatea nu va mai obtine venituri din activitatea pentru care a fost autorizata;
- va putea inregistra insa cheltuieli, dar acestea vor putea fi apreciate ca fiind nedeductibile , pentru ca, codul fiscal prevede ca conditie fundamentala pentru ca o cheltuiala sa fie deductibila ca aceasta sa fie aferenta obtinerii de venituri;
- nu este obligatoriu regimul derogatoriu;
- va intocmi balanta de verificare lunara;
- va depune declaratii;
- va intocmi bilant si situatii financiare semstrial;
- va intocmi declaratii informative : 394,392 . etc
Caz particular :
- microintreprindere in regim de inactivitate temporara : aceasta e obligata sa aiba cel putin un salariat, care trebuie platit . Nu mai sint venituri, salariul nu mai este cheltuiala deductibila , ca urmare se inchide CIM si se modifica vectorul fiscal in platitor de impozit pe profit , nemaindeplinindu-se una din conditii.
- nu platesc impozit forfetar , daca au depus pina la 01.05.2009, cererea la ORC
- daca au depus dupa acest termen , platesc proportional pentru perioada de la 01.05 pina la data depunerii cererii de inactivitate

2.- Societate inactiva
Acest caz apare atunci cand fiscul penalizeaza o societate pentru nedepunerea la doua termene consecutive a declaratiilor. Lista inactivilor e publica. Ei nu au voie sa emita facturi, iar daca le emit, pentru client, sint cheltuieli nedeductibile.
- au obligatia sa depune declaratii
- nu pot avea angajati
- depun in loc de bilant, declaratie ca nu au avut activitate de la infiintare pina la zi(termen 31.12 si 30.06)
- platesc impozit forfetar
- pot cere regim derogatoriu

3. - Societati in regim derogatoriu
-este o favoare facuta de fisc de la depunerea declaratiilor cod 100,300, 101, 120, 130
- depun declaratii informative : 394,392 , 205 etc
- se acorda limitat in timp, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi
- trebuie cerut expres, pe baza unei cereri depusa la fisc, se acorda in baza unor conditii ce trebuie indeplinite cumulativ in termen de 30 de zile
- daca fiscul constata ca nu se mai indeplineste una din conditii face control inopinat
- nu are legatura cu impozitul forfetar, fiind o facilitate de depunere de declaratii, si nu e scutire de calcul de impozite se depun declaratiile pe zero: 100 (la trei luni cu zero pt micro sau profit), 300 cu ce avea in sold sau cu zero (depinde, aveti grija, daca depunea lunar sau trimestrial), si 101 pe zero (pt. profit), raportarea la semestru si bilantul, declaratia de cifra de afaceri pe zero. daca vrei sa nu mai depui declaratiile, trebuie sa faceti o cerere la administratie.
Deci, trebuie sa faceti o cerere la administratia financiara prin care sa soliciti derogare de la depunerea declaratiilor. In cazul unui accept (scris) din momentul in care se primeste raspunsul, aveţi obligatia sa depuneti bilant la an, bilant la semestru si declaratia 101.

In conformitate cu ordinul ANAF nr 1221/2009 pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.

În continuare va expun si PROCEDURILE DE LUCRU privind regimul de declarare derogatoriu.

Act normativ: Ordinul MFP nr.864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de declarare derogatoriu
A. Acordarea regimului de declarare derogatoriu
1. In caz de inactivitate temporara, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi, precum si in cazul obligatiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit depunerea declaratiilor fiscale poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.
2. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de platitorii de impozite si taxe la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al acestora, prin depunerea unei cereri.
3. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a. sa nu figureze, la data aprobarii cererii, cu obligatii fiscale restante catre bugetul general consolidat;
b. sa nu desfasoare nici un fel de activitate;
c. sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare si/sau venituri exceptionale;
d. sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
e. sa nu fie in curs de solutionare o cerere de rambursare sau de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f. sa nu fie in curs de derulare un control fiscal.
4. Organul fiscal va solutiona cererea in termen de 30 de zile de la data depunerii si va comunica in scris platitorului atat perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cat si conditiile in care acesta a fost aprobat.
Organul fiscal care solutioneaza cererea va conditiona aprobarea acesteia de indeplinirea obligatiilor rezultate din evidenta fiscala a platitorului.
Cererea poate fi respinsa in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 3 sau cand organul fiscal considera, motivat, ca acordarea regimului de declarare derogatoriu solicitat poate conduce la aparitia unor cazuri de evaziune fiscala.
5. Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu organul fiscal poate face oricand cercetari privind respectarea conditiilor prevazute la pct. 3.
In situatia in care in perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu organul fiscal constata neindeplinirea conditiilor prevazute la pct. 3, contribuabilul va fi supus controlului inopinat, potrivit prevederilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.
B. Incetarea regimului de declarare derogatoriu
1. Regimul de declarare derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea:
-la data aprobata pentru incetarea acestuia;
-incepand cu luna in care nu mai este indeplinita oricare dintre conditiile prevazute la lit. A pct. 3.
2. In cazul incetarii regimului de declarare derogatoriu, platitorul este obligat sa reintre, din oficiu, in regimul normal de declarare.
Reintrarea in regimul de declarare derogatoriu este posibila numai dupa ce se depune o noua cerere de solicitare, cu respectarea procedurii si a conditiilor prevazute in prezentul ordin.
C. Depunerea declaratiilor fiscale
1.Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii:
1. formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. formularul 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", cod 14.13.01.02, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 256/2004;
3. formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005;
4. formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005;
5. formularul 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna", cod 14.13.01.05, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 35/2005.
2.Termene de depunere:
2.1. Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1.1-1.5, cu exceptia situatiei prevazute la pct. 2.2.
2.2. Pentru fractiunile de ani fiscali cuprinse in perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuablii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la pct. 1.3-1.5 la termenele prevazute de lege.
D. Proceduri de administrare
1. Dupa aprobarea cererii informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu se inscrie in vectorul fiscal al contribuabilului.
Informatia privind incetarea regimului de declarare derogatoriu, ca urmare a neindeplinirii oricareia dintre conditiile prevazute la lit. A pct. 3, se inscrie in vectorul fiscal al contribuabilului.
2. Contribuabilii aflati in regim de declarare derogatoriu nu sunt administrati conform procedurilor curente de gestiune, nefiind notificati pentru nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale, cu exceptia celor prevazuti la lit. C pct. 2.2.
Notificarea contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu se va face avandu-se in vedere termenele de depunere prevazute de lege pentru declaratiile mentionate la lit. C pct. 1.3-1.5.
3. Pe perioada regimului de declarare derogatoriu toate celelalte proceduri de administrare fiscala referitoare la plata obligatiilor bugetare si inspectia fiscala sunt aplicabile contribuabililor.
4. Contribuabilii aflati in regim de declarare derogatoriu nu vor fi inclusi in evidenta speciala a contribuabililor prevazuti la art. 75 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Contribuabilii inclusi in evidenta speciala pot solicita regim de declarare derogatoriu, caz in care li se aplica procedurile prevazute de prezentul ordin. Conform Ordinului MFP nr. 1221/2009 Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu pune 8 conditii pentru a beneficia acest regim, printre care la cap. A pct.3. litera d) este prevazut ca societatea trebuie sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite. Conform pct. 21 in situatia in care, in perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constata neindeplinirea conditiilor prevazute la cap. A pct. 3., contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare. Regimul de declarare derogatoriu aprobat isi inceteaza valabilitatea incepand cu luna in care numai este indeplinita oricare dintre conditiile prevazute la cap.A pct. 3. Avand in vedere cele de mai sus, precum si situatia descrisa de Dvs. societatea comerciala nu mai beneficieaza regimul de declarare derogatoriu. Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibila numai dupa aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii si conditiilor prevazute in orinul de mai sus. Prezenta adresa nu este act administrativ fiscal in sensul art. 41 din Codul de procedura fiscala, sau act administrativ de autoritate in sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004 si nu este opozabila tertilor.


.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Depunere declaratii societate suspendata blackjack blackjack Trebuie sa depui declaratii chiar daca societatea este suspendata pentru o perioada de 3 ani? Care este logica? (vezi toată discuția)
Declararea inactivitatii societatii comerciale luizacostache luizacostache Am o firma noua care deocamdata nu are activitate si voiam sa va intreb cum si unde o pot declara inactiva,ca sa nu mai fiu obligata sa depun acele declaratii ... (vezi toată discuția)
Lamurire la impozit forfetar ContSters63174 ContSters63174 Daca firma mea nu a avut activitate de la infiintare si pana in prezent, ce ar trebui facut sa nu platesc impozit? Daca merg sa suspend activitatea la ORC si ... (vezi toată discuția)