avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 659 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... legea 12/2007
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

legea 12/2007

buna ziua,
Legea 12/2007 (tinerii pana in 35 de ani, vor primii subventii de la stat pentru construirea unei locuinte prin credit ipotecar. Subventia va fi de 20% din valoarea locuintei construite, dar nu va depasi suma de 10.000) mai este in vigoare? Daca da, ce acte trebuiesc depuse si unde? Va multumesc
Cel mai recent răspuns: Ionela-livia , utilizator 13:49, 26 Mai 2016
OUG 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala (in vigoare)
art.1
(1) Statul sprijină accesul la o locuinţă proprietate personală prin acordarea unei subvenţii de la bugetul de stat de 30% din valoarea locuinţei construite. Subvenţia nu poate depăşi echivalentul în lei a 15.000 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care s-a încheiat contractul de construire a locuinţei.
....

art. 2
(1) Beneficiaza de subventia prevăzută la art. 1 alin. (1) urmatoarele categorii de persoane fizice care construiesc pentru prima data o locuinta prin credit ipotecar:
a) tinerii care au vârsta până în 35 de ani la data depunerii la consiliul local a cererii de subvenţie, însoţită de actele justificative necesare;
b) persoane sau familii rămase fără adapost în urma avarierii grave ori distrugerii locuintelor proprii, datorita unor calamitati naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati; c) persoane şi familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecarile de teren, seismele, inundatiile;
d) persoane sau familii evacuate şi chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.
e) persoane cu vârsta până în 40 de ani, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. lucrează în alte localităţi decât cea de domiciliu;
2. doresc să îşi stabilească domiciliul în localităţile în care lucrează, aflate în mediul rural sau în oraşe sub 10.000 de locuitori;
3. activează, având o pregătire specială, într-un domeniu necesar comunităţii respective (educaţie, cultură, sănătate, silvicultură, agricultură etc.).

(2) Subvenţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea şi predarea locuinţelor către beneficiari. Plata subvenţiei se face pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în contul beneficiarului, deschis pentru finanţarea construcţiei locuinţei prin credit ipotecar la instituţia financiar-bancară care i-a acordat creditul respectiv.

Solicitantii vor depune odată cu cererea de subventie următoarele documente justificative:
1. copie după actul de identitate al titularului cererii;
2. dacă este cazul, o adeverintă eliberată de primarul unitătii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel putin una din următoarele situatii:
a. au ramas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati;
b. sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;
c. sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriasi în astfel de locuinte;
3. declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei – sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia -, în care să se specifice:
a. că nu detin o altă locuintă în proprietate sau, după caz, că detin o singură locuintă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafată construită desfăsurată mai mare de 50 m2 si că este singura locuintă detinută în proprietate de unul sau mai multi dintre membrii familiei;
b. că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte;
c. este prima locuintă pe care o construiesc prin credit ipotecar.
4. extras de carte funciară din care să rezulte ca solicitantul de subventie detine un drept real sau de folosintă asupra terenului pe care se realizează constructia locuintei;
5. documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul constructiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează constructia locuintei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comertului si obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);
6. o copie a contractului de construire a locuintei;
7. graficul de executie a lucrărilor de constructie;
8. un deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general.
[ link extern ]
multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Scutire taxe si impozit mbm76 mbm76 Pentru tineri sub 35 de ani care vor sa construiasca o casa in regie proprie si indeplinesc celelalte conditii (peste 18 ani,nu au si nu au avut alta casa ... (vezi toată discuția)
Legea 12 din 09.01.2007 alex.lupusoru alex.lupusoru Referitor la acesta lege am o intrebare: Casa este pe numele parintilor, este inceputa acum 3 ani, neterminata. Avem pana in 35 ani si dorim sa stim daca se ... (vezi toată discuția)
Legea 12/2007 cipcirip cipcirip Buna ziua; am o nelamurire in legatura cu legea 12/2007 privind acordarea unui sprijin financiar de max 10000 euro pt tinerii care construiesc locuinte. Mai ... (vezi toată discuția)