avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 218 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Demisie impusa daca ceri referinta sa te muti la stat
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Demisie impusa daca ceri referinta sa te muti la stat

Buna ziua,
Lucrez la o firma privata si de curand colegi de ai mei au vrut sa participe la un concurs pt ocuparea unor posturi scoase la etitati de stat in domeniul firmei (proiectare).
Coonducerea a refuzat emiterea unei recomandari, cu toate ca acesta este plina de datorii si leafa se da odata la x luni minim 3, cu reprize de firfirei.
Deci, omul cauta ceva stabil, pe cat posibil, nu neaparat remunerat mai bine ci platit la timp ca sa poata sa se intretina.
Atunci conducerea firmei a zis ca daca isi da demisia at primesc recomandarea.
Intrebare:
Este legal ce fac, atat timp cat ei nu reusesc sa fac animic cu firma suprapus cu piata care nu functioneaza in proiectare? Marea majoritate a celor care au ramas sunt tineri buni si care acesta este primul lor de munca, deci nu pot apela la alte firme.
Este normal sa iti fie refuzat dosarul daca nu ai acesta recomandare si sa nu poti participa la concurs pt post chiar daca in CV ai destule lucrari (ex meu: primul loc de munca, 16 ani si multe lucrari/sef de colectiv o perioada, dar nu sunt inca eu in cauza)?
Multumesc!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:55, 22 Iunie 2016
1. Decizia de a demisiona reprezintă actul unilateral de voinţă al salariatului şi nu poate fi „impusă” de angajator. Cu alte cuvinte, angajatorul nu are niciun temei legal în a influenţa decizia salariatului privind încetarea contractului de muncă prin demisie. Dacă angajatorul doreşte încetarea raporturilor de muncă cu salariatului, acesta are la dispoziţie varianta concedierii, cu respectarea însă a dispozitiilor prevazute in Codul muncii.

2. La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

"Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae."
(art.6 alin.1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice)

Asadar, legea stabileste excat care sunt documentele care constituie dosarul de participare la concurs.
Acea recomandare nu vad sa faca parte din aceste documente.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Functiile contractuale de conducere in administratia locala ginete216 ginete216 este legal ca pentru candidatura la o functie publica contractuala in administratia locala, sa se ceara condiţiile specifice necesare în vederea ... (vezi toată discuția)
Cum pot sti daca o persoana are vechime in domeniul studiilor economlce ? Adiy Adiy La o primarie sa scos la concurs un post de inspector superior in domeniul economic. Persoana care a castigat concursul am aflat ulterior ca a fost ... (vezi toată discuția)
Modificare conditii specifice concurs contabil sef hp777 hp777 Buna ziua. Doresc sa stiu daca o institutie de aparare si ordine publica, care organizeaza un concurs de contabil sef are ca si conditii specifice pt. postul ... (vezi toată discuția)