avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1026 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Atingere plafon pentru platitor de TVA
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Atingere plafon pentru platitor de TVA

Buna ziua,
Am o firma care are ca obiect de activitate "Restaurante".
In luna iunie s-a depasit plafonul de 220000lei.
Ce declaratii sunt necesare pt.inscrierea ca platitor de TVA,pana la ce data trebuie depuse si cu ce data intru platitor de TVA?
TVA-ul aferent marfurilor de pe stoc se deduce cu procentul aferent marfurilor intrate?
Multumesc.
Cel mai recent răspuns: REINVENT CONSULTING , Consilier juridic 12:02, 27 Iunie 2016
Buna ziua, conform Codului Fiscal ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului, prin declaratia 010.Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit.
Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153.
(8) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146;


Persoana impozabilă care solicita inregistrarea in scopuri de TVA depune la organul fiscal competent:
a) cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoțită de documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;
b) declarația de înregistrare, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secțiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din noul Cod fiscal;
c) declarația de mențiuni, având completată rubrica „Date privind vectorul fiscal”, secțiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din noul Cod fiscal, însoțită de documentația prevăzută de legislația în vigoare pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, după caz.
Organul fiscal competent aprobă sau respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA și emite Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din privind noul Cod fiscal, în urma analizei informațiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declarația de înregistrare/mențiuni, după caz, prin care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA și în documentele anexate acesteia.
Dacă aprobarea este înregistrată în scopuri de TVA, decizia se emite având bifată căsuța corespunzătoare persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal, după caz. Această înregistrare este valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VII din noul Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016.
Dacă înregistrarea este respinsă, decizia se emite având bifată căsuța corespunzătoare.
Decizia respectivă se întocmește în două exemplare; unul se comunică persoanei impozabile solicitante, potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), iar al celălalt se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
După comunicarea deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează, de îndată, în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA.
Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, emis de organul fiscal competent în baza deciziei prin care se aprobă înregistrarea în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Cu stima, departament financiar-contabil
Reinvent Consulting

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cu ce data devin faptic platitor de tva lylyan lylyan Daca in august depasesc plafonul de 220000 lei ce am de facut? Si cu ce data facturez cu TVA? Multumesc (vezi toată discuția)
Cum facturez cand trec de la neplatitor la platitor de tva? carmenbn carmenbn O SC neplatitoare de tva atinge astazi pragul de 65.000 de euro.Are ca obiect de activitate vanzarea de cereale,deci poate aplica taxarea inversa.Cum ... (vezi toată discuția)
Depasire plafon tva dianahlp2015 dianahlp2015 Buna ziua! Lucrez intr o firma Srld. Nu stiu nimic despre contabilitate dar recent pentru ca mi-am dat seama de anumite nereguli am ajuns la concluzia ca ... (vezi toată discuția)