avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 416 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Fonduri europene, finanţări ... Finantare pentru utilaje agricole!
Discuție deschisă în Fonduri europene, finanţări nerambursabile, grant-uri

Finantare pentru utilaje agricole!

Va rog sa ma scuzati daca aceasta intrebare nu i-si gaseste locul in acest site>Exista proiecte tip pentru achizitionarea unui tractor?
Cel mai recent răspuns: Newfield Consulting S.R.L. , Consultant credite si finantari 10:49, 23 Octombrie 2009
daca va referiti la o finantare rambursabila (credit, rate, leasing), exista contracte tip; daca va referiti la finantari nerambursabile, nu exista, dar gasiti pe net destule informatii despre finantari din diverse fonduri si consultanti pentru intocmirea dosarului/cererii de finantare.

succes!
Proiectele "tip" sunt o capcana. Practic nu exista proiecte tip care sa satisfaca in mod real cerintele specifice accesarii fondurilor. Daca abordarea este de tip "model", ajutator , atunci cautarea modelului poate sa aiba un sens.
Achizitia unui tractor ar putea fi finantata, cel mai probabil, in cadrul masurii 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole din cadrul PNDR / FEADR ( vedeti site-ul oficial [ link extern ] )
Scopul finantarii nu il reprezinta achizitia in sine a tractorului, ci alinierea la norme europene, crestere competitivitate exploatatie agricola etc. Tractorul ar putea fi subiect de achizitie pentru o ferma vegetala pentru "cultura mare" sau pentru o ferma legumicola, sau viticola, sau pomicola, sau mixta , sau zootehnica etc. In fiecare caz este vorba de o alta "poveste" a business-ului , deci nu putem vorbi de un plan de afacere "tip" .
Pe site-ul indicat veti gasi totusi si o sectiune unde sunt prezentate cateva planuri de afacere ca model.
Succes
Ultima modificare: Sâmbătă, 29 August 2009
CISA Consulting, Consultant credite si finantari
CISA Consulting a scris:

Proiectele "tip" sunt o capcana. Practic nu exista proiecte tip care sa satisfaca in mod real cerintele specifice accesarii fondurilor. Daca abordarea este de tip "model", ajutator , atunci cautarea modelului poate sa aiba un sens.
Achizitia unui tractor ar putea fi finantata, cel mai probabil, in cadrul masurii 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole din cadrul PNDR / FEADR ( vedeti site-ul oficial [ link extern ] )
Scopul finantarii nu il reprezinta achizitia in sine a tractorului, ci alinierea la norme europene, crestere competitivitate exploatatie agricola etc. Tractorul ar putea fi subiect de achizitie pentru o ferma vegetala pentru "cultura mare" sau pentru o ferma legumicola, sau viticola, sau pomicola, sau mixta , sau zootehnica etc. In fiecare caz este vorba de o alta "poveste" a business-ului , deci nu putem vorbi de un plan de afacere "tip" .
Pe site-ul indicat veti gasi totusi si o sectiune unde sunt prezentate cateva planuri de afacere ca model.
Succes


Buna ziua,

As avea si eu o intrebare. Credeti ca m-as putea incadra pe masura112 (tinand cont ca sunt proaspat casatorita, am 25 ani si vreau sa imi cupar o casa intr-o comuna din jud Timis), daca as dori sa imi modernizez "ferma"-casa, as avea sansa sa rimesc acele fonduri?
Sau nu trebuie sa am nimic in proprietate, nici acei 500 mp2 cu casa respectiva.

Multumesc
Am sa va raspund eu la intrebare.
Mai jos am spicuit cateva paragrafe din ghidul solicitantului pentru masura 112.
Sper ca aceste paragrafe sa va raspunda la intrebari.

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii în vîrsta de pâna la 40 de ani (neîmpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica în principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:
- are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE1;
- este situata pe teritoriul tarii;
- este înregistrata în Registrul fermelor/Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Masura 112, sunt:
- persoana fizica
- Persoana fizica înregistrata si autorizata în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008:
 -individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 -ca întreprizatori titulari ai unei întreprinderi individuale;
 -ca membri ai unei întreprinderi familiale.
- Societate cu raspundere limitata – SRL, înfiintata în baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

IMPORTANT! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finantare, au obligatia sa se înregistreze si autorizeze pâna la data încheierii Contractului de finantare cu APDRP.

1 Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea
unei unitati de dimensiune economica este de 1.200 Euro.


ATENTIE!
Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de înfiintare si/sau preluare
prin transfer de proprietate si/sau arenda/concesionare a unei exploatatii
agricole1 între 6-40 UDE, pentru prima data în calitate de conducator (sef) de
exploatatie. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea
sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin
transfer de proprietate si/sau arenda/concesionare a exploatatiei.


IMPORTANT! Persoanele fizice autorizate si înregistrate la Oficiul Registrului Comertului în temeiul unor acte normative în vigoare pâna la data publicarii în Monitorul Oficial al României a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare detinut, timp de un an de la data intrarii în vigoare a acestei ordonante, respectiv pâna la data de 24 aprilie 2009.

Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru:
- beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza
nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
- beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pana la finalizarea litigiului.

IMPORTANT! Data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de
instalare a tanarului fermier = Data semnarii contractului de finantare de catre
ambele parti si nu poate depasi 18 luni de la data instalarii tinerilor fermieri, deci data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate si/sau arenda /concesionare a unei exploatatii.


2.2 Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa
îndeplineasca urmatoarele conditii:
- Sa se instaleze pentru prima data în exploatatia agricola ca si conducator (sef)
al acesteia;
- Detine sau se angajeaza sa dobândeasca2 competente si calificari profesionale în raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare.
- Prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul
exploatatiei agricole;
- Este membru al unei familii de fermier si a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei) cel putin 12 luni înaintea instalarii sale pe cont propriu;
- Sa se angajeze sa urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111 „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” în cel putin unul din domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru bţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” .
Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

ATENŢIE !
Nivelul minim de calificare solicitat este următorul:
- Absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în
domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;
- Absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de
absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.


ATENŢIE!
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează
demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea
conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei
Elaborarea Planului de afaceri se poate realiza cu titlu gratuit prin accesarea Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

ATENŢIE!
O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin Măsura 112 decât o singură
dată. Nu se acordă sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte
de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură.


La verificarea conformitatii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie sa demonstreze, ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE si a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a acestuia.

IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie sa restituie întreaga suma primita daca îsi
înceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua transa.


ATENTIE! Solicitantii care doresc sa acceseze si Masura 121 trebuie sa completeze
cererea de finantare conform Masurii 121.


2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depasi 25.000 Euro /exploatatie.
Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.

Modalitatea de plata

Sprijinul de instalare va fi acordat în doua transe de plata:
- Prima transa se va acorda la data aprobarii de catre APDRP a solicitarii pentru acordarea sprijinului si este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
- A doua transa, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la
îndeplinirea actiunilor prevazute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu
standardele comunitare. Verificarea conditiilor pentru acordarea celei de a doua transe nu va depasi 36 luni de la data aprobarii de catre APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.

Un solicitant al sprijinului prin Masura 112 poate depune în acelasi timp proiecte pentru alte masuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR.

De exemplu , un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR:
 111 „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”;
 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
 214 „Plăţi de Agro-mediu”;
 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.

Pentru o imagine mai completa va recomand sa consultati documentatia completa de la linkul: [ link extern ]

Daca aveti intrebari va stau cu placere la dispozitie.
Ultima modificare: Vineri, 23 Octombrie 2009
Newfield Consulting S.R.L., Consultant credite si finantari

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Pndr: ultima sesiune de depunere a proiectelor de instalare a tinerilor fermieri prin masura 112 Daniela Bolog Daniela Bolog 06 iunie 2012 Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a deschis la 1 iunie 2012 sesiunea pentru depunerea proiectelor de instalare a tinerilor ... (vezi toată discuția)
Masura 121 MariaAle MariaAle Oare m-ar putea ajuta cineva sa imi dea un sfat? Ce imi recomandati sa infiintez pentru a accesa masura 121? Mentionez ca locuiesc in mediul urban, insa detin ... (vezi toată discuția)
Un apel de proiecte pe masura 121 „modernizarea exploatatiilor agricole” dedicat fermelor de familie va fi lansat in luna iunie! Daniela Bolog Daniela Bolog 26 aprilie 2013 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale urmeaza sa lanseze, incepand cu mijlocul lunii iunie, o sesiune de depunere proiecte pentru ... (vezi toată discuția)