avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 202 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Expertize judiciare şi ... ce conditii trebuiesc indeplinite pentru expert tehnic ...
Discuție deschisă în Expertize judiciare şi extrajudiciare

ce conditii trebuiesc indeplinite pentru expert tehnic judiciar in instalatii electrice?

Buna ziua

Detin autorizatie emisa de catre ANRE de expert tehnic de calitate si extrajudiciar in instalatiile electrice de joasa si medie tensiune din anul 2014.
Ce conditii trebuiesc indeplinite pentru a obtine si calitatea de expert tehnici judiciar in instalatiile electrice de joasa si medie tensiune?
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 13:30, 1 Noiembrie 2016
Buna ziua,
Activitatea de expertiză tehnică judiciară se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, respectiv Codului de procedură penală.
Calitatea de expert tehnic judiciar se poate dobândi pe bază de examen/interviu, organizat de Ministerul Justiţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10 din ordonanta antementionata, respectiv:
a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparţinândSpaţiului Economic European ori cetăţean al ConfederaţieiElveţiene;
a^1) cunoaşte limba română;
b) are capacitate de exerciţiu deplină;
c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;
d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;
f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;
g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.

Conform prevederilor art. 12 din acelasi act normativ
"(1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate:
a) persoana care a dobândit calitatea de expert extrajudiciar în acea specialitate;
b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurareaactivităţii în acea specialitate în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şidesfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta;
c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă.
(2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul Justiţiei, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şiobligaţiileexperţilor.
(3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
(4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, în condiţiile prezentului articol”.
Puteti trimite o adresa la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului justitiei si sa invocati prevederile de la art.12 al.(1) lit.a) Veti fi in evidenta si cand se vor organiza interviuri, veti fi convocat. Trebuie sa aveti pregatit dosarul cu documentele prevazute la art.10 lit.a)-f)

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Conditii profesie expert tehnic judiciar tudordan83 tudordan83 Buna ziua, As dori sa stiu care sunt conditiile pentru a putea deveni expert tehnic judiciar in cadrul accidentelor rutiere. Trebuie sa ai la baza o ... (vezi toată discuția)
Interviu pentru acordarea calitatii de expert tehnic judiciar Ioan Ciobanu Ioan Ciobanu In luna iunie anul curent se va organiza o sesiune de interviuri pentru atribuirea calitatii de expert tehnic judiciar. In comunicatul Ministerului Justitiei ... (vezi toată discuția)
Expert tehnic judiciar evaluator altobello altobello Buna ziua. Ma intereseaza sa devin expert tehnic judiciar in specialitatea Evaluare proprietatii imobiliare si/sau Evaluarea bunurilor mobile, insa din cate ... (vezi toată discuția)