avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 687 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Executare silită Formulare contestatie proces verbal licitatie
Discuție deschisă în Executare silită

Formulare contestatie proces verbal licitatie

La o licitatie publica deschisa s-au prezentat 2 licitatori. Lichidatorul judiciar este reprezentantul unei societati aflata in faliment a carui bun este scos la vanzare. Licitatorul 1 este la momentul licitatiei o persoana juridica ce se afla in chirie la locul spatiului comercial scos la vanzare, deci care are o relatie contractuala cu societatea aflata in faliment reprezentata de lichidatorul judiciar.

Extras din caietul de sarcini:

8. Condiţiile de admitere la licitaţie

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică ce va prezenta, până la momentul limită, la punctul de lucru al lichidatorului judiciar menţionat la pct.l, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare a bunului/bunurilor aflat/e în patrimoniul „Societatii Reprezentata de catre lichidator”, împreună cu următoarele documente:
b) dovada depunerii garanţiei de participare conform pct.7 (pct. ce descrie conditiile de depunere/restituire a garantiei, nerelevant in cazul de fata) din prezentul caiet de sarcini;
c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului (pentru societăţi comerciale) sau, după caz, încheiere de înregistrare la Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor ori la Registrul Societăţilor Agricole de la Judecătorie iar pentru persoanele fizice se impune depunerea unei copii de pe actul de identitate, certificata a fi conform cu originalul;
d) declaraţia participantului de acceptare şi respectare a regulamentului de desfăşurare a licitaţiei aşa cum reiese din prezentul caiet de sarcini;
e) delegaţia persoanei care va reprezenta pe participantul la licitaţie;
f) copie de pe actul de identitate al persoanei fizice-reprezentant al participantului la licitaţie;
g) dovada achitării prezentului caiet de sarcini.
Este exclusă participarea la licitaţie a persoanelor fizice sau juridice care se află într-un conflict/litigiu direct sau indirect cu „Societatea Reprezentata de catre lichidator”, care înregistrează datorii la „Societatea Reprezentata de catre lichidator”, ori care a fost implicată anterior în incidente de natura infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice, aşa cum este definită de art. 246 din Codul penal (respectiv: „Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani").


Dupa analiza incrucisata a dosarelor licitatorilor, extras din procesul verbal:

Licitatorul 2, solicită excluderea de la licitaţie al licitatorului 1, motivat de faptul că în dosarul depus de licitatorul 1 nu există dovada privitoare la eventuale conflicte/litigii, absenţă datorii sau neimplicare în incidente de natura infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice, aşa cum este definită de art. 246 din Codul penal.
Licitatorul 1, consideră că susţinerea licitatorului 2 este nefondată, deoarece nu există niciun litigiu cu „Societatea Reprezentata de catre lichidator” şi nu are nicio datorie faţă de această societate.
Lichidatorul judiciar apreciază întemeiată susţinerea licitatorului 2 persoana fizica, care comparativ cu licitatorul nr. 1, deţine la dosar declaraţia pe proprie răspundere prin care precizează că nu se află în vreunul dintre situaţiile prevăzute de alin. 2 al pct. 8 din caietul de sarcini. În acelaşi timp, lichidatorul judiciar precizează că licitatorul 1 persoana juridica nu se află în litigii cu „Societatea Reprezentata de catre lichidator” şi nu înregistrează datorii faţă de „Societatea Reprezentata de catre lichidator” cu exceptia celor curente, rezultate din contractul de închiriere, însă nu s-a depus până la data limită o dovadă (chiar şi declaraţie pe proprie răspundere) privind neimplicarea în incidente de natura infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice, aşa cum este definită de art. 246 din Codul penal.
Prin urmare, se ia măsura excluderii de la licitaţie a licitatorului 1, aducându-i-se la cunoştinţă că are posibilitatea atacării prezentei licitaţii în condiţiile prevăzute de pct. 9.3. (pct. ce descrie modalitatea de depunere si solutionare a contestatiilor) din caietul de sarcini.
Licitatorul 1 susţine că în caietul de sarcini nu se face nicio precizare cu privire la obligaţia depunerii vreunei dovezi referitoare la eventuale litigii, datorii sau implicări în incidente de natura infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice, considerând că licitatorul 2, dacă invocă astfel de împrejurări, este obligat să facă dovezi în acest sens.
În urma acestor din urmă semnalări ale licitatorului 1, recitind cu voce tare prevederi le prevăzute de pct. 9.3. din caietul de sarcini, lichidatorul judiciar constată că din textul menţionat nu reiese obligaţia de a se depune de către licitator dovezi privitoare la existenţa sau inexistenţa împrejurărilor care atrag excluderea de la licitaţie, sancţiunea aplicându-se numai în cazul în care împrejurarea este cunoscută în mod inererent de către organizatorul licitaţiei, ori împrejurarea este de notorietate sau un licitator concurent aduce dovezi în acest sens, aspect care a fost avut în vedere la momentul creării caietului de sarcini de către lichidatorul judiciar. Din acest motiv, se revine asupra măsurii iniţiale şi se admite participarea la licitaţie a ambilor licitatori înscrişi, oricare dintre aceştia putând formula contestaţie la prezenta licitaţie.
Licitatorul 2 susţine că isi menţine opinia, subliniind importanţa condiţiilor de participare/excludere la/de la licitaţie menţionate în pct. 8 alin. 2 din caietul de sarcini, apreciind că este necesară dovada scrisă a îndeplinirii acestor condiţii.
Lichidatorul judiciar apreciază că nu sunt temeinice aceste din urmă susţineri în raport cu decizia de participare a ambi lor licitatori înscrişi extrasă din ultimele motive expuse de lichidatorul judiciar, motiv pentru care dispune continuarea licitaţiei cu ambii licitatori înscrişi.

Dupa finalizarea licitatiei, castigata de catre licitatorul 1, licitatorul 2 decide contestarea licitatiei, nefiind prezenta la momentul licitatiei vreo dovada scrisa legata de eventualele conflicte/litigii sau datorii ale licitatorului 1 cu „Societatea Reprezentata de catre lichidator”, aspect cunoscut si lamurit doar verbal de catre lichidator (lamurire ce face exceptie la "datoriile curente"), precum si inexistenta unei dovezi scrise a neimplicarii anterioare a licitatorului 1 în incidente de natura infracţiunii de deturnare a licitaţiilor publice.

Care este aspectul de baza pentru depunerea contestatiei? Dosarul licitatorului 1 este sau nu complet? Caietul de sarcini nu specifica diferenta dintre "datorii" si "datorii curente". Lamurirea verbala a lichidatorului si consemnata in procesul verbal tine loc de dovada sau poate fi contestata? Solutionarea contestatiilor este efectuata de catre lichidatorul judiciar. Aceste aspecte fiind deja discutate in timpul licitatiei, care sunt aspectele ce trebuie tratate si cum, pentru a avea un raspuns diferit din partea lichidatorului? In contestatie nu se cere anularea licitatiei, ci reelaborarea procesului verbal avand ca si castigator licitatorul 2 si cu pretul dobandirii egal cu pretul de plecare a licitatiei (fiind ramas unic licitator dupa excluderea concurentului).
Ultima modificare: Joi, 9 Februarie 2017
Sonlic, utilizator
Cel mai recent răspuns: Consuela Scarlat , Avocat 11:03, 10 Februarie 2017
din punctul meu de vedere, licitatorul 1 are dosarul complet. Nu cred ca aceasta contestatie va fi admisa si nici nu este in interesul debitorului ca pretul de adjudecare sa fie cel solicitat prin contestatie - banuiesc ca licitatorul 2 a oferit mai mult

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cum contestam o licitatie publica pe instanta nyusziful nyusziful Buna ziua, am urmatoarea situatie: printr-un HCL s-a aprobat un caiet de sarcini, privind o licitatie publica cu obiect inchiriere prin licitatie publica ... (vezi toată discuția)
Discriminare participare la licitatie? otilia13 otilia13 La o piata administrata de o societate s-au scos la licitatie publica spatii comerciale. Conform metodologiei caietului de sarcini, participantii trebuie sa ... (vezi toată discuția)
Licitatii imobile executate silit anonimiu anonimiu As avea niste intrebari privitoare la licitatiile facute de executori si anume: 1.Exista caiet de sarcini pt persoanele interesate sa cumpere un imobil din ... (vezi toată discuția)