avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 592 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Cabinet medical individual
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Cabinet medical individual

Buna ziua,
Ce declaratii se depun pentru un cabinet medical individual? Tot 100 si 102? Acestea se depun lunar sau trimestrial?

Va multumesc anticipat!!!
Cel mai recent răspuns: Iulian MANEA , Contabil 11:40, 26 Septembrie 2009
Pt plata contrib salariatiilor cabinetului 100 si 102 lunar.
Declaratia 102 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale
I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza si se depune de platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale prevazut in anexa nr. 16.

1. Termenul de depunere a declaratiei:
1.1. Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 si 1.3, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.
1.2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
----------
Subpct. 1.2, pct. I din anexa 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.809 din 24 decembrie 2008, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.
1.3. Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Declaratia 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat

I. Depunerea declaratiei
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza si se depune de catre contribuabilii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile declarative si de plata pentru impozitele si taxele cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 15 la OANAF 101 / 2008.

1. Termenul de depunere a declaratiei:
- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, potrivit pct.1.1 - 1.3;
- la alte termene, astfel cum este prevazut pentru obligatiile de plata de la pct. 1.4 lit. a) - d).
1.1. Lunar, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2. lit. g) si pct. 1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si pct. 1.3, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,
precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
b) impozit la titeiul din productia interna;
c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
d) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr.571/2003 privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri, incheiate de Romania cu alte state;
e) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc.
1.2. Trimestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asociere fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;
g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabililor persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;
h) redevente miniere si petroliere;
i) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.3. Semestrial, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe veniturile din salarii si impozit retinut la sursa, potrivit art.52 alin. (1) lit. d) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
1.4. Alte termene:
a) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 29 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
b) pana la data de 25 a lunii in care este prevazuta obligatia de plata, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsa la pozitiile 26 si 27 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care este prevazut termenul legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatia de plata reprezentand varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, conform Ordonantei Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta la pozitia 32 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
d) pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozitul pe dividende, in cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobanzi, in cazul veniturilor realizate in baza contractelor civile; impozitul pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.


In cazul in care are salariati:cas,somaj,sanatate,itm,lunar,declaratia 100 si 102 trimestrial.
Pana la 15 mai declaratia cu venitul realizat pentru anul anterior.
1.2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
----------
Toate decl privind salariatii lunar, atit cele nominale cit si 100 si 102. Cabinetul medical nu face parte din exceptiile care pot sa depuna decl la finante trimestrial.
Va spun in cunostiinta de cauza.
Cel mai bine intrebati la Finante.
Buna seara,

Am intrebat la finante si am primit raspunsul ca declaratiile 100 si 102 pentru cabinetul medical individual se depun trimestrial. Se depun lunar doar restul declaratiilor: itm, somaj, cas, sanatate.

Alte discuții în legătură

Declaratia d100 Mircea-Alexandru Mircea-Alexandru Salutare, Am citit pe site ca termenul limita pentru D100 ( cazul meu - micro ) este pe 20 iunie.Dar eu stiu ca pentru al doilea trimestru ( aprilie - mai ... (vezi toată discuția)
Declaratia 100 si 102 rodia rodia Pentru un cabinet medical individual care are angajati pana acum declaratia 100 si 102 se depunea trim.ca si la micro. Incepand cu 1 ian.2010 cum se va ... (vezi toată discuția)
Impozit ContSters126873 ContSters126873 sc nou infiintata (ian 2010) cum se plateste impozitul ? declarat 16% . sau forfetar?? (vezi toată discuția)