avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 538 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Adeverinta grupa de munca
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Adeverinta grupa de munca

Buna ziua,
Doresc sa fac o cerere pentru tatăl meu care nu are specificata grupa de munca,exista vreun model tip?
Va mulțumesc
Ultima modificare: Joi, 23 Noiembrie 2017
Cornel Vasile, Consilier juridic
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:01, 23 Noiembrie 2017
Nu exista niciun model tip de solicitare.

Către,
..........

Subsemnatul/a……………………………………………………………………………….……….,posesor/posesoare al/a actului de identitate cu seria……….…nr……………………..…..având CNP…………………………….……………………….…, domiciliat/ă în ……………,.........,
str. ………………………………nr. …..,bl. …...., sc. ..…, ap. ….…, judeţul ………,telefon……………, solicit eliberarea unei adeverinte din care sa reiasa ca am desfasurat activitatea in grupa a II-a /grupa I de munca , in perioada .........


Model de adeverinta trebuie sa fie :
UNITATEA ..................................
C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........
Adresa .........., telefon ................

Nr. .........../data ......................

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ............, născut/născută la data de ......... în localitatea ............., județul ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajată cu contract individual de muncă la societatea*) ............, în perioada de la .......... până la ......... .În perioada de la .......... până la ............, având meseria/funcția de ..........., a fost încadrat/încadrată în grupa**) ............. de muncă, în procent de ......%, conform nominalizării efectuate prin .........***)Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ............ de muncă îl reprezintă .........****)


OBSERVAȚII:
.......................................................
Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societății, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
.........................
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Direcția/Serviciul cu atribuții salarizare personal
..................................................
(numele, prenumele și semnătura)
Întocmit
.........................................
(numele, prenumele și semnătura)

Notă *) Se completează denumirea societății sau, după caz, eventualele denumiri anterioare. Notă **) Se completează I sau II.
Notă ***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea consiliului de administrație și a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidență a intrărilor în subteran etc.).
Notă ****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziție, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:- pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a făcut cu respectarea Instrucțiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile și funcțiile prevăzute în grupele I și II de muncă;- pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii și ocrotirilor sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății nr. 59/1969, nr. 105/1976 și nr. 210/1977;- pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I și II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, pentru perioada lucrată după 1 martie 1990;- alte acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAȚII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situația persoanelor care au lucrat în aceleași condiții cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.
Ultima modificare: Joi, 23 Noiembrie 2017
Cornel Vasile, Consilier juridic

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Adeverinþã casa de pensii MIRELAIONICA MIRELAIONICA Buna ziua, am si u nevoie de un model de adeverinta pentru casa de pensii care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 (vezi toată discuția)
Certificat spor de vechime gr2 DanCrist DanCrist Buna ziua, am obtinut un certificat de la o firma care a preluat arhiva fostei intreprinderi unde am lucrat, pentru incadrarea in grupa 2. Ma puteti ajuta sa ... (vezi toată discuția)
Adeverinta de grupa bobo24 bobo24 buna ziua, va rog sa ma sfatuiti intr-o problema. am lucrat in grupa I de munca in perioada 1976 - 1989, iar angajatorul nu mi-a trecut in carnetul de ... (vezi toată discuția)