Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 701 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Opțiuni juridice și fiscale privind recuperarea creanțelor. Lectori: Schoenherr și Asociații. Joi, 28 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Pensionari şi probleme juridice ... Certificat spor de vechime gr2
Discuție deschisă în Pensionari şi probleme juridice legate de pensii

Certificat spor de vechime gr2

Buna ziua, am obtinut un certificat de la o firma care a preluat arhiva fostei intreprinderi unde am lucrat, pentru incadrarea in grupa 2. Ma puteti ajuta sa verificati daca este acceptabil de catre casa de pensii? Mentionez ca am 59 ani si inca nu am vechimea necesara ca sa ies la pensie, dar vreau sa calculez varsta la care pot sa ma pensionez.
Multumesc in avans, Cristian G
Cel mai recent răspuns: ana-cer , moderator 18:50, 16 Noiembrie 2019
Puteti intreba direct la casa de pensii daca adeverinta primita este buna.
Prevederile legale sunt urmatoarele:

Legea nr. 263/2010:
"ART. 126
(1) Adeverinţele prin care se atestã faptul cã în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfãşurat activitatea în locuri de muncã încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncã se întocmesc potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 14, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinãtorilor legali de arhive.
(2) Angajatorii sau orice alţi deţinãtori legali de arhive sunt obligaţi sã elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitãrii, fãrã a percepe taxe sau comisioane. ...

ANEXA 14
la norme

UNITATEA ..................................
C.U.I. ............ /Cod fiscal ...........
Adresa .........., telefon ................
Nr. .........../data ......................


ADEVERINŢÃ

Se adevereşte prin prezenta cã domnul/doamna ............, nãscut/nãscutã la data de ......... în localitatea ............., judeţul ........, sectorul ...., având codul numeric personal ..........., a fost angajat/angajatã cu contract individual de muncã la societatea*) ............, în perioada de la .......... pânã la ......... .
În perioada de la .......... pânã la ............, având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrat/încadratã în grupa**) ............. de muncã, în procent de ......%, conform nominalizãrii efectuate prin .........***)
Temeiul juridic al încadrãrii în grupa**) ............ de muncã îl reprezintã .........****)

OBSERVAŢII: .......................................................

Menţionãm cã prezenta adeverinţã s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societãţii, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cãrora angajatorul poartã întreaga rãspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.


Conducãtorul unitãţii,
........................
(numele, prenumele, semnãtura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal
..................................................
(numele, prenumele şi semnãtura)


Întocmit
.........................................
(numele, prenumele şi semnãtura)
------------
*) Se completeazã denumirea societãţii sau, dupã caz, eventualele denumiri anterioare.
**) Se completeazã I sau II.
***) Se completeazã actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii (proces-verbal, decizie, tabel, hotãrârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncã, pontajele lunare, registrul de evidenţã a intrãrilor în subteran etc.).
****) Se completeazã actul normativ (nr., datã, poziţie, anexã etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupã superioarã de muncã:
- pentru perioada anterioarã datei de 18 martie 1969, încadrarea în grupa I sau II de muncã s-a fãcut cu respectarea Instrucţiunilor Ministerului Muncii nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevãzute în grupele I şi II de muncã;
- pentru perioada lucratã dupã data de 18 martie 1969 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncã s-a fãcut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sãnãtãţii nr. 59/1969, nr. 105/1976 şi nr. 210/1977;
- pentru perioada lucratã dupã data de 1 martie 1990 pânã la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncã s-a fãcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii pentru precizarea locurilor de muncã, activitãţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadreazã în grupele I şi II de muncã în vederea pensionãrii, pentru perioada lucratã dupã 1 martie 1990;
- alte acte normative în vigoare la data respectivã.

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizãri suplimentare, dupã caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat."

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Adeverinþã casa de pensii MIRELAIONICA MIRELAIONICA Buna ziua, am si u nevoie de un model de adeverinta pentru casa de pensii care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 (vezi toată discuția)
Adeverinta grupa de munca OanaTrifan OanaTrifan Buna ziua, Doresc sa fac o cerere pentru tatăl meu care nu are specificata grupa de munca,exista vreun model tip? Va mulțumesc (vezi toată discuția)
Adeverinta grupa a ii-a de munca nycuC nycuC Tatal meu este electrician al lucrat la AVICOLA din 21.10.1979-26.08.1983 01.12.1988-30.11.1994 cei de acolo iau eliberat o adeverinta de grupa 2 dar nu a ... (vezi toată discuția)