Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 362 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Noile reguli de TVA aplicabile în comerțul online - Probleme și soluții. Lectori: Viboal FindEx. Joi, 21 Octombrie, ora 11:00Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Adeverinþã Casa de pensii
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Adeverinþã Casa de pensii

Buna ziua, am si u nevoie de un model de adeverinta pentru casa de pensii care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011
Cel mai recent răspuns: MIRELAIONICA , utilizator 17:25, 11 Octombrie 2011
Cred ca vreti un model de adeverinta pentu grupa de munca ...
UNITATEA ................................
C.U.I. .........../Cod fiscal ...........
Adresa .............. Telefon ...........
Nr. ............../Data .................

ADEVERINŢÃ

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............., născută/născut la data de ............ în localitatea ..............., judeţul ............., sectorul ......, având C.N.P. ............, a fost angajată/angajat cu contract individual de muncă la societatea*) ..............., în perioada de la ............... până la ............. .
În perioada de la .......... până la ........., având meseria/funcţia de ..........., a fost încadrată/încadrat în grupa**) .......... de muncă, în procent de .........%, conform nominalizării efectuate prin ...............***)
Temeiul juridic al încadrării în grupa**) ....... de muncă îl reprezintă..........****)
---------
*) Se completează denumirea societăţii sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.
**) Se completează I sau II.
***) Se completează actul administrativ emis de unitate, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea, pensionării (proces-verbal, decizie, tabel, hotătârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc. ).
****) Se completează actul normativ (nr., dată, poziţie, anexă etc.) care anterior datei de 1 aprilie 2001 a constituit temei juridic pentru încadrarea în grupă superioară de muncă:
● pentru perioada anterioară datei de 18 martie 1969 încadrarea în grupa I sau II de muncă s-a facut cu respectarea Instrucţiunilor nr. 1.040/1967 care cuprind meseriile şi funcţiile prevăzute în grupele I şi II de muncă;
● pentru perioada lucrată după data de 18 martie 1969 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupe superioare de muncă s-a facut conform Ordinului ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 50/1990, ordin ce a înlocuit ordinele Ministerului Muncii şi Ministerului Sănătăţii nr. 59/1969, 105/1976 şi 210/1977;
● pentru perioada lucrată după data de 1 martie 1990 până la data de 1 aprilie 2001, încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a făcut conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii nr. 125/1990;
● conform altor acte normative în vigoare la data respectivă.

OBSERVAŢII: Se va completa cu precizări suplimentare, după caz, în situaţia persoanelor care au lucrat în aceleaşi condiţii cu muncitorii. Câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatoriu de completat.


OBSERVAŢII:
.........................................................................

Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva societăţii, cunoscându-se atât prevederile art. 288 şi 289 din Codul penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unităţii,
.........................
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Direcţia/Serviciul cu atribuţii
salarizare personal
...............................
(nume, prenume, semnătura)

Întocmit
.................
(nume, prenume, semnătura)
Multumesc Freelis.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Certificat spor de vechime gr2 DanCrist DanCrist Buna ziua, am obtinut un certificat de la o firma care a preluat arhiva fostei intreprinderi unde am lucrat, pentru incadrarea in grupa 2. Ma puteti ajuta sa ... (vezi toată discuția)
Adeverinta grupa de munca OanaTrifan OanaTrifan Buna ziua, Doresc sa fac o cerere pentru tatăl meu care nu are specificata grupa de munca,exista vreun model tip? Va mulțumesc (vezi toată discuția)
Grupa a ii a de munca claudiaz claudiaz Buna ziua, Mama mea si-a depus dosarul de pensie la limita de varsta, avand o vechime de 13 ani dintre care 9 au fost in grupa a doua de munca. A luat ... (vezi toată discuția)