avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 353 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii şi fundaţii, într-un ... Neplată taxe către stat pentru angajații unui ONG. ...
Discuție deschisă în Asociaţii şi fundaţii, într-un cuvânt: ONG-uri

Neplată taxe către stat pentru angajații unui ONG. Care sunt riscurile pentru membrii fondatori?

Buna seara,

In cazul in care, o asociatie cu 3 membri asociati, a avut angajati anul trecut o perioada de cateva luni, timp in care, din motive de lipsa a resurselor financiare nu a putut plati taxele la stat pentru cass, cas, somaj atat pentru angajati cat si pentru angajator, de la data respectiva trecand 1 an, va rog sa imi spuneti care este raspunderea celor 3 membri asociati in aceasta situatie si in ce mod poate afecta fiecare asociat in parte, in cazul in care aceasta situatie persista.
Membrii fondatori / asociatii unei asociatii raspund cu bunurile personale in cazul in care asociatia se confrunta cu dificultati financiare?
Care sunt drepturile si obligatiile acestora?

Multumesc.
O seara buna,

Claudia Dumitru
Ultima modificare: Marți, 2 Ianuarie 2018
Manuela Rășină, administrator
Cel mai recent răspuns: radumititean , utilizator 16:41, 2 Ianuarie 2018
Da, vor raspunde si cu bunurile personale.
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Contractele de munca fusesera incheiate cu asociatia ca persoana juridica si subiect de drept fiscal era asociatia, ea trebuia sa platesca anumite contributii catre stat respectiv sa retina la sursa si sa vireze la bugetele publice impozitul pe salarii si cotele de contributii datorate de acei salariati. Regula generala este ca la o asociatie, ca la un SRL, asociatii nu raspund pentru datoriile persoanei juridice si nici aceasta nu raspunde pentru datoriile asociatilor. De aceea e personalitatea juridica si exista patrimoniul distinct. Prin exceptie, pentru protectia creditorilor (inclusiv a fiscului), Codul Civil prevede ca membrii organelor de conducere raspund personal si solidar, atat fata de persoana juridica insasi cat si fata de terti, pentru prejudicii produse prin ilegalitati comise. L asociatii e vorba de membrii Consiliului Director si nu e o raspundere obiectiva, ci una subiectiva, bazata pe vinovatie- deci trebuie ca ei sa fi actionat cu intentie (directa sau indirecta) sau culpa (neglijenta sau imprudenta). Prin urmare raspund nu membrii asociatiei in general, ci membrii consiliului director. Dar daca erau numai trei membri asociati, presupun ca erau membri si in Consiliul Director si ar putea sa li se atraga raspunderea in aceasta calitate, solidar cu persoana juridica, atat de catre fostii salariati cat si de catre stat prin ANAF, daca se dovedeste ca puteau dar nu au vrut sa plateasca acele impozite si taxe, sau stiau sau puteau si trebuiau sa stie ca nu le vor putea plati, si totusi au incheiat si mentinut acele contracte. Simplul fapt ca asociatia nu a avut veniturile scontate si obiectiv nu a avut de unde plati niste datorii fiscale nu e un motiv suficient pentru a atrage raspunderea personala a membrilor consililui director, cu atat mai putin a membrilor asociatiei in general. Nu stiu niciun temei pt asa ceva. Cine a scris mai sus ca raspund, ar fi frumos sa indice si temeiul legal pe care isi bazeaza afirmatia. Simplii membri eventual ar putea raspunde daca Adunarea Generala a confirmat actiunile sau inactiunile CD sau a decis ea insasi ceva ce poate fi considerat ilegal... desi subiectul e controversat in jurisprudenta si in doctrina juridica si majoritatea opiniilor sunt in sensul ca nu se poate extinde raspunderea prevazuta Codul Civil si asupra membrilor asociati in general (care formeaza Adunarea Generala) daca decizia ilicita a fost a Consiliului Director, chiar daca AG a confirmat acea decizie sau inactiune....
Precizez ca OG 26 / 2000 nu are prevederi proprii legat de raspunderea membrilor organelor asociatiei sau raspunderea asociatilor.
Prin urmare nu raman decat normele generale din Codul Civil:
========================================
Legea nr. 287/2009 - Codul Civil

Art. 192: Regimul juridic aplicabil
Persoanele juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Art. 193: Efectele personalităţii juridice
(1)Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.
Art. 205: Data dobândirii capacităţii de folosinţă
(1)Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor.
(2)Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, după caz, potrivit art. 194, de la data actului de înfiinţare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.
(3)Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la data actului de înfiinţare, să dobândească drepturi şi să îşi asume obligaţii, însă numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil.
(4)Fondatorii, asociaţii, reprezentanţii şi orice alte persoane care au lucrat în numele unei persoane juridice în curs de constituire răspund nelimitat şi solidar faţă de terţi pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispoziţiilor alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică nou-creată, după ce a dobândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor şi produc efecte depline.
Art. 206: Conţinutul capacităţii de folosinţă
(1)Persoana juridică poate avea orice drepturi şi obligaţii civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât persoanei fizice.
(2)Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi şi obligaţii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
(3)Actul juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este lovit de nulitate absolută.
Art. 207: Desfăşurarea activităţilor autorizate
(1)În cazul activităţilor care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea activităţi se naşte numai din momentul obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin lege nu se prevede altfel.
(2)Actele şi operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le-au făcut răspund nelimitat şi solidar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege.
Art. 208: Capacitatea de a primi liberalităţi
Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (3) şi dacă prin lege nu se dispune altfel, orice persoană juridică poate primi liberalităţi în condiţiile dreptului comun, de la data actului de înfiinţare sau, în cazul fundaţiilor testamentare, din momentul deschiderii moştenirii testatorului, chiar şi în cazul în care liberalităţile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod legal.
Art. 209: Data dobândirii capacităţii de exerciţiu
(1)Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.
(2)Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.
(3)Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
Art. 213: Obligaţiile membrilor organelor de administrare
Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acţioneze în interesul acesteia, cu prudenţa şi diligenţa cerute unui bun proprietar.
Art. 218: Participarea la circuitul civil
(1)Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseşi.
(2)În raporturile cu terţii, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depăşesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii o cunoşteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoaşterii acestui fapt.
(3)Clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, precum şi hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate.
Art. 219: Răspunderea pentru fapte juridice
(1)Faptele licite sau ilicite săvârşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juridică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.
(2)Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi.=======================================
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
In completarea mesajului anterior: Daca e vorba de neplata la timp a impozitului pe salariu si a contributiilor sociale obligatorii, organul fiscal (ANAF) vrand sa execute silit asociatia si constatand ca nu are ce executa pt a acoperi creantele (inlcusiv majorari de intarizere si penalitati) poate sa se indrepte si contra membrilor CD sau chiar asociatilor daca situatia se incadreaza in prevederile speciale din Codul de procedura fiscala ref. "Raspunderea solidara"
Insa e de observat ca trebuie sa se ajunga la declararea insolvabilitatii ( a nu se confunda cu insolventa, care in principiu nu poate fi declarata la ONG-uri, in tot cazul nu pt datorii legate de activitatea non-profit) si cei vizati sa se dovedeasca ca au actionat cu rea-credinta.
===============================================
Legea 207 / 2015

ART. 25 Răspunderea solidară
(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:
(...)
(2) Pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil în condițiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care și-au provocat astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociații, acționarii și orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;
(...)
d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;
(...)
(5) Răspunderea persoanelor prevăzute de prezentul articol privește obligațiile fiscale principale și accesorii ale perioadei pentru care au avut calitatea ce a stat la baza atragerii răspunderii solidare.
===============================
Prin urmare aceste precizari nu modifica concluziile anterioare....

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Raspundere membrii consiliului director intr-o asociatie non-profit alexandralazar alexandralazar Buna ziua, As vrea sa va intreb in caz de probleme intr-o asociatie non-profit, in ce masura membrii Consiliului Director al Asociatiei ar putea raspunde ... (vezi toată discuția)
Reprezentant legal asociatie elena claudia ianasi elena claudia ianasi Buna ziua, Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: in cadrul unei Asociatii, AGA a hotarat modificarea conducerii, respectiv schimbarea Presedintelui. ... (vezi toată discuția)
Neinregistrare la judecatorie vasral vasral Ce se intampla daca un organ ales de catre membrii de sindicat nu a fost comunicata la judecatorie noua componenta ,in termen de 30 zile? Ce efecte ... (vezi toată discuția)