avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 631 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... NEINREGISTRARE LA JUDECATORIE
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

NEINREGISTRARE LA JUDECATORIE

Ce se intampla daca un organ ales de catre membrii de sindicat nu a fost comunicata la judecatorie noua componenta ,in termen de 30 zile?
Ce efecte are?
Contractele incheiate raman valabile sau sunt lovite de nulitate?
Cel mai recent răspuns: vasral , utilizator 11:10, 13 Decembrie 2011
Temenul de inscriere a modificarilor statutare are rol de recomandare, nu este un termen imperativ, prin urmare actele incheiate de organele de conducere sunt valide.
Incrierea modificarilor in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor are rol de publicitate fiind opozabil tertilor, iar incheierea de sedinta are rolul de control de legalitate.
Ultima modificare: Luni, 5 Decembrie 2011
Florian Turlete, Avocat
De acord ca ar fi un termen de recomandare dar organele nou alese in conducerea sindicatului consider ca nu pot folosi capacitatea civila a sindicatului din moment ce nu a fost
inregistrata schimbarea componentei acestora.
ART. 35 din Decret 31/1954

,,Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatii-

le prin organele sale.

Actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele pute-

rilor ce le-au fost conferite ,sint actele persoanei juridice insasi.

Faptele ilicite savirsite de organele sale obliga insasi persoana juri-

dica, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor.

Faptele ilicite atrag si raspunderea personala a celui ce le-a savirsit,

atit fata de persoana juridica, cit si fata de cel al treilea.''

Observam ca Legea 62/2011,prevede obligatia de a aduce la cunostinta Judecatoriei, modificarile survenite in componenta organelor de conducere.

Art. 20
(1) Organizatiile sindicale sunt obligate sa aduca la cunostinta judecatoriei sau a Tribunalului Municipiului Bucuresti, dupa caz, unde s-au inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in componenta organului de conducere.
(2) Instanta prevazuta la alin. (1) este obligata sa mentioneze in registrul special al sindicatelor, prevazut la art. 17 alin. (1), modificarile din statut, precum si schimbarile din componenta organului de conducere al organizatiei sindicale.
(3) Cererea privind modificarea statutelor si/sau a componentei organelor de conducere ale organizatiilor sindicale va fi insotita de urmatoarele documente, in doua exemplare, semnate pentru conformitate pe fiecare pagina de catre imputernicitul special desemnat de organul de conducere:
a) procesul-verbal al sedintei statutare a organului abilitat sa hotarasca modificarea statutului si/sau a componentei organelor de conducere;
b) copie a hotararii judecatoresti de dobandire a personalitatii juridice si copie a ultimei hotarari judecatoresti de modificare a statutului sau a componentei organelor de conducere, dupa caz;
c) statutul, in forma modificata;
d) lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul si profesiunea/functia.

Intrebarea care se pune:pot noile organe de conducere sa exercite capacitatea de folosinta si exercitiu a persoanei juridice(sindicatul), din moment ce acestea nu au fost inregistrate la Judecatorie? Actele si faptele acestora nu devin ilicite?


Decretul nr.31/1954 a fost abrogat de Noul Cod Civil ...

Capacitatea de exercitiu o pot exercita .... Art. 209 (1) N.C.civ. prevede ca , persoana juridică își exercită drepturile și își îndeplinește obligațiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor

Art. 218 (1) Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși
(2) În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului persoanei juridice nu constituie dovada cunoașterii acestui fapt
(3) Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, chiar dacă au fost publicate.
Actele emise de Sindicat prin reprezentanti sunt opozabile persoanei juridice ( sindicatul). daca acesta si-au ales in mod legal persoanele din conducere este normal ca actele semnate de acestia sa fie opazabile pesoanei juridice(sindicatul), restul mi se par niste intrepretari fara nicio finalitate practica.
Revin: daca controlul de legalitate nu a fost facut de catre Judecatorie (sindicatul necomunicand componenta noilor organe alese},inteleg ca actele efectuate de catre acestea sunt legale, inclusiv contract cu un avocat de reprezentare in instanta?
Daca nu se comunica la Judecatorie modificarile niciodata, ce rol mai poate avea aceasta prevedere legala?

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Reprezentant legal asociatie elena claudia ianasi elena claudia ianasi Buna ziua, Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: in cadrul unei Asociatii, AGA a hotarat modificarea conducerii, respectiv schimbarea Presedintelui. ... (vezi toată discuția)
Functii/proceduri obligatorii in cadrul sindicatului Radamante Radamante 1.Constituia Romaniei precizeaza ca:\\\\"Art. 9-Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea ... (vezi toată discuția)
Sindicat andonik andonik Dupa alegeri pentru lider sindicat a fost ales un alt lider, ce trebuie facut in continuare? Inregistrare la tribunal? Cine trebuie sa faca instiintarea la ... (vezi toată discuția)