avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 795 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Monografie contabila reparatie mijloc fix
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Monografie contabila reparatie mijloc fix

In cadrul unui mijloc fix (ex masina cusut) se inlocuieste o piesa din cauza careia utilajul respectiv nu mai functiona. Cum se inregistrea in contabilitate aceste modificari? Se poate considera piesa respectiva ca si mijloc fix si amortiza pe o anumita durata de timp deoarece are o valoare peste 2500 lei sau trebuie scoata piesa veche din valoarea utilajului si introduce cea noua si cum?
Ultima modificare: Vineri, 20 Aprilie 2018
george-neagu, moderator
Cel mai recent răspuns: camila2013 , utilizator 23:58, 26 Aprilie 2018
Am incercat sa va scot din reglementarile contabile si din punct de vedere fiscal cum sa tratati aceasta problema.Piesa respectiva, nu cred ca indeplineste criteriile de recunoastere pentru mijloc fix, deoarece nu imbunatateste parametrii initiali.

''  OMFP 1802/2014
 Cheltuieli ulterioare
    227. ‐ (1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează  valoarea imobilizării respective, în funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influența asupra duratei de viață  rămase a imobilizărilor), potrivit criteriilor generale de recunoaştere.
    (2) Entitatea stabileşte prin politicile contabile criteriile în funcție de care cheltuielile ulterioare
efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidențiază în contul de profit şi pierdere.
 
    229.  ‐  (1) Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la
intervale regulate de timp. Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă  a unui element de imobilizări corporale costul părții înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale.
    (2) Entitatea recunoaşte în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale costul părții înlocuite a unui astfel de element când acel cost este suportat de entitate, dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere pentru imobilizările corporale. Cu această ocazie sunt avute în vedere prevederile pct. 242 alin. (2)
  

Cedarea şi casarea
    242.  ‐ (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară.
    (2) Dacă  o entitate recunoaşte în valoarea contabilă  a unei imobilizări corporale costul unei
înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență  valoarea contabilă  a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.

Cod Fiscal:
ART. 28 - Amortizarea fiscală
(1) Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum şi investiţiile efectuate la acestea se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:
d) investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
(12) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează:
d) pentru investiţiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscală se calculează pe baza valorii rămase majorate cu investiţiile efectuate, a metodei de amortizare utilizată pentru mijlocul fix îmbunătăţit, pe durata normală de utilizare rămasă. În cazul în care investiţiile se efectuează la mijloace fixe amortizabile pentru care durata normală de utilizare este expirată, amortizarea fiscală se determină pe baza metodei de amortizare corespunzătoare mijlocului fix îmbunătăţit, pe durata normală de utilizare stabilită de către o comisie tehnică internă sau un expert tehnic independent;
(18) În cazul în care, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înlocuiesc părţi componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale cu valoare fiscală rămasă neamortizată, cheltuielile reprezentând valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizărilor necorporale se recalculează în mod corespunzător, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscală rămasă neamortizată aferentă părţilor înlocuite şi majorarea cu valoarea fiscală aferentă părţilor noi înlocuite, şi se amortizează pe durata normală de utilizare rămasă.''
Multumesc

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuieli amenajare imobil inchiriat anomarairam anomarairam Buna ziua, Va rog sa ma ajutati cu o lamurire/solutie privind urmatorul aspect. Firma la care realizez contabilitatea are contract in inchiriere pana in anul ... (vezi toată discuția)
Amortizarea mijloacelor fixe ponterra ponterra Ordinul 1802 , art 242 (2)Daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei ... (vezi toată discuția)
Achizitie piesa utilaj book2 book2 Cand se schimba la un utilaj o piesa a carei valoare depaseste suma de 6000lei cum se procedeaza cu modificarile din 01.01.2012 ( se trece pe chelt sau se ... (vezi toată discuția)