avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 213 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Fisa post
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Fisa post

Va rog ajutati-ma cu fisa post pentru functia:operator calculator, inginer electrotehnist si tehnolog-normator electro-pneumatic.(Am cautat in Documente utile-fisa post,din pacate nu am gasit fisa post pentru functiile mentionate de mine in mesaj)
Multumesc
Ultima modificare: Marți, 17 Noiembrie 2009
Nina1, utilizator
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:56, 9 Aprilie 2010
Cauta in sectiunea "Documente utile - Fise post" si poate vei gasi ce-ti trebuie.
Buna seara. Va rog, un ajutor pentru fisa post functia inginer electrotehnist ( in domeniul activitatii de cosultanta pentru afaceri si management). Multumesc anticipat
Denumirea postului: Operator calculator electronic şi reţele
Codul COR: 712904
Titularul postului:

Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati :

- asigură buna funcţionare a calculatoarelor, a echipamentelor periferice precum şi a echipamentelor de conectare / interconectare în reţea; supraveghează funcţionarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice şi a celor de conectare / interconectare în reţea;
- instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii, folosind proceduri standardizate; urmăreşte folosirea corectă a aplicaţiilor de către utilizatori;
- pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului şi / sau pe cele ale reţelei în limita privilegiilor acestora;
- verifică respectarea regulilor de securitate a accesului la echipamente şi date impuse de inginerul de sistem sau de administratorul de reţea; semnalează abaterile de la aceste reguli şi contribuie la aplicarea procedurilor de corectare;
- îi asistă pe utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică folosirea calculatoarelor; îi corectează pe utilizatori atunci când aceştia nu respectă procedurile standard de lucru;
- salvează periodic şi în situaţii critice datele de lucru ale utilizatorilor; păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate; restaurează la nevoie datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.

Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic şi reţele comunică eficient cu utilizatorii şi are o permanentă preocupare pentru perfecţionarea propriilor performanţe.

COMPETENŢE
• FUNDAMENTALE
1 Comunicarea la locul de muncă
2 Dezvoltarea profesională
• GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE
1 Utilizarea calculatorului personal
2 Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor
3 Aplicarea procedurilor de calitate
4 Menţinerea evidenţei echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor
5 Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile
• SPECIFICE OCUPAŢIEI
1 Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare
2 Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor
3 Asistarea utilizatorilor
4 Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor
5 Instalarea şi configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare

Comunicarea la locul de muncă

1. Transmite şi primeşte informaţii
1.1. Metoda de comunicare este utilizată conform situaţiei date şi a interlocutorului, pentru transmiterea şi primirea corectă şi rapidă a informaţiilor.
1.2. Transmiterea şi primirea informaţiilor este efectuată cu respectarea permanentă a raporturilor ierarhice şi funcţionale.
1.3. Limbajul utilizat este specific locului de muncă pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine, iar modul de adresare este concis şi politicos.
1.4. Întrebările sunt formulate pertinent şi logic pentru obţinerea de informaţii suplimentare şi de clarificări.
1.5. Comunicarea cu interlocutorii se realizează în scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţilor de la locul de muncă.
1.6. Evenimentele referitoare la funcţionarea calculatoarelor, echipamentelor, aplicaţiilor
sunt consemnarea corect în registru / jurnal.

2. Iniţiază şi participă la discuţii în grup
2.1. Problemele ce pot apare sunt discutate şi rezolvate intr-un mod agreat şi acceptat de toţi membrii grupului.
2.2. Opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis, pentru clarificarea problemelor ce pot apare.
2.3. Opiniile proprii sunt susţinute cu argumente clare, prin intervenţii prompte şi logice.
2.4. Participarea la discuţii în grup este efectuată cu respectarea opiniilor şi a drepturilor celorlalţi colegi.
2.5. Divergenţele apărute sunt communicate deschis şefului direct, pentru rezolvarea acestora cu promptitudine, în vederea asigurării unei activităţi fluente.

3. Utilizează Internet şi poşta electronică
3.1. Navigarea pe Internet se face prin utilizarea adecvată a motoarelor de căutare.
3.2. Primirea şi trimiterea de mesaje se face în conformitate cu software-ul de poştă electronică folosit.

Comunicarea poate avea diferite forme:
- orală,
- în scris
- prin mijloace de comunicaţii moderne (e-mail, SMS, telefonie fixă sau mobilă, sisteme de semnalizare de orice fel, avertizări, alerte etc.).

Interlocutori pot fi:
- inginerul de sistem,
- administratorul de reţea
- utilizatorii de aplicaţii etc.

Exprimarea trebuie să fie: clară, concisă, corectă şi să folosească termenii tehnici cei mai adecvaţi.

Problemele ce pot apare:
- prevenirea şi soluţionarea erorilor în funcţionarea calculatorului şi a altor echipamente
- îmbunătăţirea performanţelor calculatorului şi a altor echipamente
- aplicaţiile nu rulează conform cerinţelor etc.
Activităţile desfăşurate la locul de muncă care presupun comunicare eficientă pot fi:
- funcţionarea calculatorului, echipamentelor, a reţelei de calculatoare
- rularea aplicaţiilor utilizatorilor conform cerinţelor
- prevenirea erorilor în funcţionarea calculatorului – reţelei de calculatoare etc.

Cunoştinţele necesare:
- însuşirea şi înţelegerea terminologiei de lucru şi a termenilor tehnici folosiţi în manuale,
documentaţii de specialitate, ghiduri de utilizare
- comunicare şi informare

Dezvoltarea profesională

1. Consultă materiale documentare de specialitate
1.2. Necesarul de cunoştinţe pentru perfecţionare este stabilit prin autoevaluare obiectivă şi pe baza observaţiilor venite din partea echipei de lucru.
1.3. Materialele de specialitate sunt consultate periodic sau ori de cate ori este necesar, în vederea identificării de informaţii noi şi e structurării acestora.

2. Îşi însuşeşte cunoştinţe noi
2.1. Cunoştinţele dobândite prin participarea la cursurile de instruire sunt aprofundate prin studiu individual şi sunt adaptate la activitatea curentă, în scopul creşterii calităţii muncii.
3.2. Autoinstruirea profesională este făcută prin consultarea periodică a surselor de informare adecvate.
3.3. Cunoştinţele dobândite sunt aplicate în interesul utilizatorilor.

Utilizarea calculatorului personal

1. Utilizează noţiuni de bază ale tehnologiei informaţiei
1.1. Părţile principale ale calculatorului personal şi funcţiile lor sunt corect însuşite, diferenţiat în funcţie de tipul de calculator.
1.2. Funcţiile principale ale unui sistem de operare şi aplicaţiile soft sunt utilizate corect.
1.3. Noţiunile privind reţelele de calculatoare sunt aplicate în activitate conform manualelor de utilizare.
1.4. Securitatea informaţiei şi aspectele legate de viruşii calculatoarelor sunt înţelese şi aplicate cu corectitudine.

2. Utilizează funcţiile de bază ale unui calculator personal şi lucrează cu directoare şi fişiere
2.1. Pictogramele de bază de pe desktop sunt interpretate şi folosite corect.
2.2. Părţile unei ferestre desktop sunt recunoscute cu promptitudine.
2.3. Organizarea fişierelor şi directoarelor, copierea, ştergerea, arhivarea / dezactivarea fişierelor este realizată cu uşurinţă.
2.4. Facilităţile de tipărire disponibile în cadrul sistemului de operare sunt folosite adecvat în activitatea curentă.

3. Utilizează o aplicaţie de procesare texte
3.1. Setările, operaţiile de bază, formatarea sunt executate corect şi cu uşurinţă.
3.2. Tabelele, imaginile sau graficele sunt inserate într-un document conform precizărilor
din manualele programelor de procesare.

4. Foloseşte foile de calcul tabelar
4.1. Operaţiile de bază asociate cu dezvoltarea, formatarea şi folosirea foilor de calcul sunt înţelese corect şi îndeplinite eficient.
4.2. Graficele şi diagramele sunt create şi formatate conform opţiunilor disponibile.
4.3. Operaţiile matematice şi logice sunt realizate cu ajutorul formulelor de bază şi
funcţiilor corespunzătoare.

5. Foloseşte o bază de date
5.1. Tabelele, interogările, formularele şi rapoartele sunt create şi modificate conform cerinţelor de lucru.
5.2. Informaţiile dintr-o bază de date sunt obţinute utilizând interogările şi instrumentele existente.

6. Realizează prezentări
6.1. Crearea, formatarea şi finalizarea unei prezentări noi se face utilizând operaţiile de bază permise.
6.2. Aplicaţia este utilizată adecvat, prin operaţii specifice.

Tipuri de calculatoare în funcţie de capacitate, viteză, cost, utilizatori tipici:
- mainframe
- calculator de reţea
- minicomputer
- laptop
- asistent digital personal (PDA) etc.
Părţi principale ale calculatorului personal:
- unitatea centrală de prelucrare
- hard-disc
- dispozitive de intrare
- dispozitive de ieşire
- memorie
- dispozitive periferice etc.
Dispozitive de introducere date:
- mouse
- tastatura
- trakball
- scanner
- touchpad
- lightpens
- camera video
- microfon etc.
Dispozitive de ieşire:
- unităţi de afişare video (ecran, monitor)
- imprimante
- plotter
- difuzoare
- sintetizatoare voce etc.
Aplicaţii soft:
- programe de prelucrare texte
- programe de calcul tabelar
- baze de date
- programe pentru contabilitate
- aplicaţii multimedia etc.
Pictograme de bază: fişiere, directoare / foldere, aplicaţii, imprimanta, coşul de gunoi etc.
Părţi ale unei ferestre desktop: bara de titlu, bara de instrumente, bara de meniuri, bara de start, bara de derulare etc.
Operaţii de bază procesare text:
- introducere text
- introducere caractere / simboluri speciale
- selectare caracter, cuvânt, propoziţie, paragraf, document întreg etc.
- editare
- copiere
- mutare
- ştergere
- înlocuire text etc.
Formatare: formatare text, paragraf, document
Operaţii de bază la prezentări:
- vizualizare prezentare
- utilizare şabloane
- introducere text, poze, imagini
- utilizare grafice şi diagrame
- alegerea animaţiei etc.
Operaţii specifice la prezentări:
- creare tabele standard
- folosire imagini într-un diapozitiv
- importare şi desenare obiecte
- animare text şi diapozitive etc.
Operaţii de utilizare a aplicaţiei pot fi:
- crearea tabelelor standard
- folosirea imaginilor dintr-un diapozitiv
- importarea şi desenarea obiectelor
- animarea textului şi a diapozitivelor etc.

Cunoştinţele necesare:
- concepte de bază ale tehnologiei informaţiei
- utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
- procesare de documente, calcul tabelar
- noţiuni generale de baze de date
- noţiuni generale despre prezentări, comunicare şi informaţie

Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor

1. Aplică normele de protecţia muncii
1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă.
1.2. Însuşirea corectă a procedurilor în vigoare este asigurată de participarea la instructajul periodic de protecţia muncii.
1.3. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect.

2. Aplică normele de prevenire şi stingere a incendiilor
2.1. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în condiţii de securitate, respectând legislaţia şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructajele periodice şi aplicaţii practice.
2.3. Echipamentele şi materialele de stingere a incendiilor sunt identificate corect şi rapid, conform normativelor.

3. Raportează pericolele
3.1. Pericolele sunt identificate rapid şi cu atenţie pe toată perioada desfăşurării activităţii.
3.2. Pericolele sunt înregistrate în registrul de evenimente şi raportate prompt persoanelor abilitate, conform procedurilor specifice locului de muncă.

4. Aplică procedurile de urgenţă
4.1. Măsurile de urgenţă şi de evacuare sunt aplicate cu corectitudine, rapiditate şi cu luciditate, în conformitate cu procedurile specifice locului de muncă.
4.2. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a persoanelor abilitate, conform procedurilor specifice.
4.3. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în conformitate cu tipul de accident produs.
4.4. Echipamentul de intervenţie este utilizat conform normelor PSI, a celor de protecţie şi igienă a muncii.

Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, târnăcoape, găleţi etc.

Cunoştinţele necesare:
- norme de protecţia muncii
- norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă
- plan de evacuare în caz de accidente majore sau incendii
- sistemele de siguranţă şi protecţie ale echipamentelor
- sistemele de avertizare, de amplasare a hidranţilor etc.

Aplicarea procedurilor de calitate

1. Aplică procedurile de calitate
1.1. Activităţile sunt desfăşurate cu respectarea riguroasă a cerinţelor de calitate.
1.2. Realizarea exigenţelor de calitate se face cu aplicarea tipurilor de acţiuni preventive şi corective adecvate.
2. Verifică rezultatele şi remediază neconformităţile
2.1. Deficienţele de calitate sunt constatate prin comparaţie cu cerinţele de calitate.
2.2. Deficienţele de calitate identificate sunt raportate persoanelor în măsură să stabilească modul de remediere a acestora.
2.3. Eventualele deficienţe constatate sunt remediate cu operativitate, în conformitate cu procedurile interne.

Menţinerea evidenţei echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor

1. Identifică echipamentele şi dispozitivele de stocare
1.1. Echipamentele şi dispozitivele de stocare sunt identificate corect şi în totalitate, pe baza înregistrărilor existente.
1.2. Identificarea stării de funcţionare a echipamentelor se face permanent şi cu responsabilitate.
2. Realizează şi menţine evidenţa echipamentelor şi a dispozitivelor de stocare a datelor
2.1. Echipamentele şi componentele hardware sunt înregistrate corect şi cu toate detaliile relevante, pentru accesarea operativă a informaţiilor privind starea de funcţionare şi configuraţia lor.
2.2. Evidenţele dispozitivelor de stocare a datelor sunt întocmite cu exactitate, în scopul identificării prompte a conţinutului acestora.
2.3. Dispozitivele de stocare a datelor sunt păstrate în spaţii special amenajate, în care sunt asiguraţi permanent parametrii specificaţi în manuale şi instrucţiuni de folosire.
2.4. Posturile de lucru sunt alimentate cu materiale şi consumabile în ritmul cerut de aplicaţii.
2.5. Operaţiile de alimentare a posturilor de lucru cu dispozitive de stocare sunt înregistrate cu promptitudine şi cu toate detaliile necesare.
2.6. Arhivarea evidenţelor se face conform procedurii specifice instituţiei.

Dispozitivele de stocare a datelor pot fi: CD, DVD, dischete, hard-discuri, memorii flash etc.

Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile

1. Identifică necesarul de componente şi materiale de aprovizionat
1.1. Necesarul de componente şi materiale consumabile este identificat adecvat tipului de echipament, în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor curente şi în acord cu cerinţele utilizatorilor.
1.2. Estimarea şi planificarea necesarului de materiale se face pe perioade de timp corespunzătoare volumului lucrărilor de executat.

2. Întocmeşte lista de componente şi materiale consumabile
2.1. Listele de materiale sunt întocmite conform planificării, pentru asigurarea continuităţii activităţii utilizatorilor şi în vederea efectuării întreţinerilor curente.
2.2. Listele cu materiale sunt transmise în timp util către compartimentul aprovizionare.

3. Constituie stocul minim necesar
3.1. Componentele şi materialele consumabile obţinute de la furnizori sunt atent verificate.
3.2. Materialele primite la termenele solicitate sunt recepţionate cu atenţie şi constituite într-un stoc minim necesar.
3.3. Stocul minim creat este depozitat în condiţii de siguranţă.
3.4. Materialele primite şi depozitate sunt înregistrate în documente specifice.

Materialele aprovizionate pot fi:
- componente şi echipamente hardware (adaptoare de reţea, modem-uri, plăci de sunet, camere web, cabluri, conectori, hard-discuri, imprimante, mouse-uri, tastaturi etc.)
- consumabile (riboane, cartuşe pentru imprimante, diskete, hârtie, CD-uri, DVD-uri, benzi magnetice, alte dispozitive pentru stocarea datelor etc.).
Documentele specifice pot fi: registre, caiete, formulare tipizate, suport electronic etc.

Cunoştinţele necesare:
- componentele şi echipamentele hardware necesare funcţionării corecte a calculatoarelor / reţelei de calculatoare
- materialele consumabile necesare atât lucrărilor utilizatorilor cât şi operaţiilor de întreţinere şi depanare
- completarea documentelor specifice de înregistrare

Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare

1. Porneşte şi opreşte funcţionarea calculatorului, echipamentelor periferice şi / sau a componentelor de conectare în reţea
1.1. Pornirea / repornirea calculatoarelor, echipamentele periferice şi / sau a componentelor de conectare în reţea se face potrivit procedurilor specifice.
1.2. Oprirea calculatorului, a celorlalte echipamente şi / sau a componentelor de conectare / interconectare în reţea se face urmând procedurile standard aferente echipamentelor implicate.
1.3. Monitorizarea încărcării şi startării corecte a sistemului de operare se face atent, analizând eventualele mesaje de eroare.
1.4. Mesajele de eroare sau de nefuncţionare la parametrii sunt interpretate rapid şi corect.
1.5. Eventualele defecte identificate sunt înlăturate operativ sau prin consultarea persoanei responsabile.
1.6. Informaţiile despre modul de funcţionare a calculatorului şi a tuturor echipamentelor supravegheate sunt transmise rapid şi correct persoanei responsabile.

2. Monitorizează procesele aflate în execuţie
2.1. Supravegherea proceselor aflate în execuţie şi a performanţelor aplicaţiilor, sistemelor şi echipamentelor se face prin aplicarea procedurilor standard.
2.2. Evenimentele care indică performanţele şi starea sistemelor sunt înscrise şi păstrate în jurnale.
2.3. Informaţiile necesare menţinerii şi / sau îmbunătăţirii performanţelor curente sunt transmise prompt persoanei responsabile.

3. Asigură serviciile de tipărire
3.1. Imprimantele şi plotterele sunt correct instalate şi configurate corespunzător asigurării accesului partajat la echipamentele de tipărire din reţea.
3.2. Funcţionarea echipamentelor de tipărire şi accesul utilizatorilor la serviciile de tipărire sunt testate periodic, în scopul operării corecţiilor necesare.
3.3. Cozile de aşteptare sunt gestionate conform priorităţilor şi permisiunilor de lucru ale utilizatorilor.
3.4 Conlucrarea cu utilizatorii se realizează permanent, în scopul furnizării în timp util a documentelor tipărite.

4. Supraveghează comunicarea în reţea
4.1. Conectarea şi comunicarea calculatoarelor în reţea sunt permanent supravegheate şi menţinute.
4.2. Funcţionarea serviciilor din reţea şi accesul utilizatorilor la servicii sunt atent monitorizate.
4.3. Interconectarea reţelelor, inclusive conectarea la reţeaua Internet este supravegheată cu responsabilitate.
4.4. Apariţia situaţiilor deosebite este adusă la cunoştinţa administratorului de reţea cu promptitudine.
4.5. Erorile care fac dificilă conectarea utilizatorilor în reţea sau la resursele reţelei sunt identificate, analizate şi remediate rapid.
5. Efectuează salvarea / restaurarea datelor
5.1. Dispozitivele de stocare a datelor sunt montate / demontate conform instrucţiunilor specifice de lucru.
5.2. Salvările periodice sau în situaţii critice (backup) sunt efectuate corect şi complet. 5.3. Copiile datelor salvate sunt păstrate în condiţii de siguranţă.
5.4. Datele salvate anterior sunt restaurate la nevoie şi utilizatorii sunt asistaţi pentru recuperarea integrală a datelor.
5.5. Procedurile de salvare / restaurare corespunzătoare strategiei de securitate a datelor sunt respectate cu stricteţe.

6. Instalează şi configurează sisteme de operare şi aplicaţii
6.1. Sistemele de operare şi aplicaţiile sunt instalate / reinstalate, modernizate /upgradate, configurate folosind proceduri standardizate.
6.2. Modul de funcţionare a echipamentelor, a sistemelor de operare şi a aplicaţiilor folosite de utilizatori este verificat periodic.
6.3. Erorile şi incidentele apărute sunt remediate operativ sau sunt comunicate persoanei responsabile.

Elementele folosite pentru conectarea / interconectarea în reţea pot fi:
- adaptoare (interfeţe) de reţea, care folosesc cabluri sau sunt de tip wireless
- concentratoare
- switch-uri
- bridge-uri
- routere
- gateway etc.
Monitorizarea traficului de informaţii din reţea, a accesului la resursele şi serviciile reţelei se fac folosind componente software diverse, cuprinse sau nu in sistemele de operare, procurate de la terţe firme specializate în elaborarea şi distribuirea acestor aplicaţii.

Asigurarea securităţii datelor şi a echipamentelor

1. Asigură securitatea hardware
1.1. Funcţionarea serverelor, a altor puncte vitale / critice, ca şi cea a sistemelor care asigură duplicarea / redundanţa datelor este permanent şi atent monitorizată.
1.2. Accesul utilizatorilor la echipamente şi la suporturi de date este realizat numai în limita permisiunilor cerute de efectuarea sarcinilor curente.
1.3. Regulile de securitate referitoare la accesul la echipamente precizate de persoana responsabilă sunt respectate cu rigurozitate.
1.4. Abaterile de la regulile de securitate sunt semnalate prompt persoanei responsabile.

2. Asigură securitatea software
2.1. Accesul la calculator, la folosirea resurselor locale şi a celor din reţea este realizat prin conturi şi parole asociate fiecărui utilizator, cu asigurarea caracterului de confidenţialitate.
2.2. Parolele sunt schimbate periodic, respectând regulile de complexitate impuse de exigenţele locului de muncă.
2.3. Permisiunile / drepturile efective ale utilizatorilor sunt verificate periodic, în vederea
conformităţii cu sarcinile ce revin acestora.
2.4. Permisiunile curente de acces la resursele partajate sunt atent verificate, în vederea
conformităţii cu regulile de securitate impuse locului de muncă.
2.5. Tratarea directoarele şi fişierele cu caracter secret se face corespunzător reglementărilor interne.
2.6. Arhivarea / duplicarea datelor este realizată adecvat importanţei acestora şi cu frecvenţa impusă de prevederile şi reglementările de operare de la locul de muncă.

3. Asigură protecţia antivirus
3.1. Viruşii sunt detectaţi şi înlăturaţi prin utilizarea de produse software specializate performante.
3.2. Procedurile de scanare şi eliminare a viruşilor sunt lansate periodic în execuţie.

4. Asigură securitatea dispozitivelor de stocare a datelor
4.1. Dispozitivele de stocare a datelor sunt păstrate în condiţii de securitate, pentru a evita distrugerea fizică, pierderea sau modificarea conţinutului.
4.2. Condiţiile de păstrare sunt verificate periodic şi îmbunătăţite, după caz.

Asistarea utilizatorilor

1. Monitorizează modul de utilizare a aplicaţiilor de către utilizatori
1.1. Utilizatorii sunt îndrumaţi periodic sau ori de câte ori este nevoie pentru folosirea eficientă a aplicaţiilor.
1.2. Neconformităţile apărute în funcţionarea aplicaţiilor sau a sistemelor de operare sunt analizate cu promptitudine.
1.3. Erorile sunt semnalate cu operativitate factorilor responsabili de rezolvarea şi corectarea acestora.
1.4. Problemele sesizate de utilizatori sunt soluţionate rapid sau sunt comunicate persoanei competente în timp util.

2. Oferă asistenţă utilizatorilor
2.1. Asistarea utilizatorilor pentru folosirea corectă a aplicaţiilor se realizează permanent.
2.2. Problemele care nu pot fi rezolvate sunt semnalate cu promptitudine persoanei competente, în vederea soluţionării acestora în cel mai scurt timp.

Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor

1. Întreţine componentele calculatorului şi ale echipamentelor
1.1. Verificările echipamentelor se efectuează conform planificării sau ori de cate ori este nevoie, folosindu-se proceduri standard de testare.
1.2. Disfuncţionalităţile hardware sunt identificate corect şi în timp util.
1.3. Disfuncţionalităţile identificate sunt analizate şi înlăturate în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în manualele de întreţinere.
1.4. Disfuncţionalităţile nesoluţionate sunt comunicate operativ tehnicianului de întreţinere specializat sau persoanei responsabile.

2. Întreţine componentele software
2.1. Produsele software sunt instalate / reinstalate şi configurate conform documentaţiilor şi indicaţiilor persoanei responsabile.
2.2. Funcţionarea sistemului de operare şi a aplicaţiilor este verificată periodic prin lansarea în execuţie a instrumentelor de testare specializate.
2.3. Parametrii referitori la starea de funcţionare prin aplicarea procedurilor de testare specializate sunt înregistraţi cu rigurozitate, în jurnale.
2.4. Parametrii de neconformitate sunt analizaţi cu atenţie şi readuşi operativ la valorile conforme.
2.5. Corectarea / depanarea componentelor se face în limita competenţelor; evenimentele deosebite sunt semnalate persoanei responsabile pentru soluţionare rapidă.

Instalarea şi configurarea calculatorului /reţelei de calculatoare

1. Instalează calculatorul, staţiile de lucru
1.1. Alimentarea electrică este aleasă şi verificată în conformitate cu cerinţele tehnice.
1.2. Echipamentele periferice sunt instalate şi conectate corect, conform documentaţiei.
1.3. Lucrările de instalare sunt executate atent, prin respectarea condiţiilor de calitate şi
eficienţă din manualele şi a instrucţiunilor de instalare.

2. Participă împreună cu administratorul de reţea la instalarea şi configurarea componentelor de conectare / interconectare în reţea
2.1. Componentele de conectare / interconectare în reţea sunt instalate cu atenţie, conform documentaţiei de instalare, folosind scule, dispozitive şi aparate specifice.
2.2. Conectarea în reţea respectă standardele în vigoare.
2.3. Cablurile şi celelalte componente şi echipamente folosite pentru conectare /interconectare sunt montate corect şi atent pentru a-şi păstra în timp caracteristicile mecano – electrice.

3. Configurează şi testează resursele sistemului/ staţiile de lucru / reţeaua de calculatoare
3.1. Sistemul de operare, componente software componentele de acces în reţea sunt instalate şi configurate corect.
3.2. Upgrade-ul aplicaţiilor şi al sistemului de operare se efectuează în conformitate cu documentaţia producătorului şi indicaţiile persoanei responsabile.
3.3. Partajarea resursele se face verificând tipul de acces permis utilizatorilor.
3.4. Funcţionarea aplicaţiilor este testată periodic cu responsabilitate.
Multumesc. Poate aveti si fisa post pentru functia inginer electrotehnist ( in domeniul activitatii de cosultanta pentru afaceri si management)
inginer electrotehnist

-Analizeaza specificatiile tehnice(caiete de sarcini)si elaboreaza documentatia tehnico-economica pentru ofertare echipamente electrice de joasa/medie tensiune;
-Se deplasaeaza la clienti in situatiile in care vizita este impusa prin documentatia de licitatie sau pentru clarificari tehnoce,cand nbu pot fi rezolvate astfel;
-analizeaza temele de proiectare si elaboreaza documentatia de executie pentru produsele noi,cu respectarea termenelor prevazute in fisa de analiza si planul de elaborare,verificare si validare a documentelor de baza;
-Elaboreaza carti tehnice,instructiuni de montaj si punere in functiune;
-Participa la punerea in functiune la beneficiar a echipamentelor electrice si asigura instruirea acestuia;
-Realizeaza analize,cercetarii de piata relevante activitatii de proiectare si executie in vederea modernizarii si optimizarii echipamentelor electrice de joasa/medie tensiune;
-Propune superiorului sau direct teme pentru asimilarea produselor noi;
-Elaboreaza proiecte tipizate in vederea reducerii timpului de proiectare;
-Participa la cursurile de instruire profesionala specifice activitatii;
-Participa la conferinte,targuri si expozitii.

Cerinte:
-Studii superioare de specialitate - Inginer Electrotehnist
-Experienta in domeniu constituie un avantaj;
-Nivel cariera 2-3 ani sau absolvent;
-Cunoasterea uneia sau mai multor limbi straine de circulatie internationala constituie un avantaj;
-Capacitatea de analiza si sinteza;
-Seriozitate,responsabilitate in desfasurarea activitatii,loialitate fata de obiectivele societatii;
-Spirit organizatoric;
-Cunostinte PC nivel avansat(soft gestiune baze de date;soft de proiectare).

Alte discuții în legătură

Fise post Karmin Karmin Rugaminte: daca ma poate ajuta cineva cu fisa post pentru economist si pentru tehnician service as fi recunoscatoare. Multumiri anticipate ... (vezi toată discuția)
Fise post si ns protectia muncii ContSters58051 ContSters58051 va rog daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu fisele de post ptr. : -tamplar universal -muncitor necalificat in tamplarie aluminiu -lacatus -taietor ... (vezi toată discuția)
Fisa post Fodor Ecaterina Fodor Ecaterina Va rog sa-mi trimiteti un model de fisa de post mecanic agricol pe adresa de mail fodorkati@yahoo.com (vezi toată discuția)