avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 547 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Mai este legală o Asociație care a fost ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Mai este legală o Asociație care a fost înființată în 1997 ca un singur Condominiu, cu toate că e formată din 458 de proprietari ce locuiesc în 9 blocuri și 28 de scări ?

În aproape orice articol din Legea nr. 196/2018 Condominiul și Proprietatea Comună se referă (se aplică în listele de plată lunare) doar pentru maxim UN BLOC (o clădire, un imobil) sau pentru o scară, nu pentru 9 blocuri și 28 de scări, așa cum există în A.P.71 Brăila, altfel listele de plată au fost și sunt ilegal calculate, mai ales Fondurile Comune, inclusiv Fondul de Salarii, care trebuie re-calculat sau chiar returnat celor 458 de proprietari ai A.P.71 (este ilegal Fondul de Salarii dacă nu a fost votat în fiecare an fiscal, în Adunări Generale legal convocate, odată cu Bugetul Anual al Asociației), știind și faptul că toate hotărârile Adunărilor Generale din anii fiscali 2015-2018 au fost anulate retroactiv de către mai multe Instanțe din Brăila:
Cheltuielile comune reprezintă cheltuielile legate de exploatarea sau întreținerea UNEI CLĂDIRI, pentru furnizarea de apă rece sau caldă, canalizare, energia electrică consumată, pentru funcționarea unor INSTALAȚII COMUNE și alte cheltuieli care nu pot fi atribuite fiecărui apartament în parte. Pentru a se plăti aceste cheltuieli comune pentru UN BLOC (un Condominiu) de către fiecare proprietar de apartament din imobil, aceste sume trebuie repartizate în funcție de categoria din care fac parte.
Un mod de repartizare a cheltuielilor comune dintr-un Condominiu (dintr-un bloc cu proprietăți comune) este pe Cota-Parte Indiviză de proprietate (este logic că nu se pot calcula cheltuieli comune pentru mai mult de un bloc, deoarece nu au proprietăți și conducte comune). Cheltuielile repartizate astfel reprezintă cheltuielile efectuate pentru întreținerea, repararea, exploatarea, consolidarea sau reabilitarea PĂRȚILOR COMUNE ALE CLĂDIRII (...)” - www.avocatnet.ro/articol_492...
Ultima modificare: Luni, 22 Aprilie 2019
flory_mr, utilizator
Cel mai recent răspuns: flory_mr , utilizator 20:48, 29 August 2020
Pentru a arăta ilegalitatea A.P.71 Brăila, care s-a înscris la Judecătoria Brăila pe 23.12.1997 ca fiind un Condominiu unic, cu toate că Asociația era constituită din 9 blocuri și 28 de scări, care nu puteau avea proprietăți (conducte) comune, știind că ele erau situate la distanță unele față de altele, încălcând definiția legală a Condominiului, care poate fi alcătuit doar dintr-un singur bloc (o singură clădire).
Scopul Asociației de Proprietari nr. 71 Brăila este acela de a desfășura activități în vederea administrării clădirii, a proprietății comune, DE A APROBA BUGETUL ANUAL AL A.P.71 şi de a încasa cotele lunare de Întreținere de la proprietarii apartamentelor din A.P.71, în vederea achitării către furnizori a sumelor datorate pentru prestațiile efectuate. ► NOTĂ: Știind că Adunările Generale anuale ale A.P.71 au lipsit cu desăvârșire timp de mai mulți ani, ori au fost anulate definitiv de către Instanțele din Brăila (s-au dat sentințe de Nulitate Absolută a hotărârilor Adunărilor Generale ilegal convocate), este evident pentru oricine că s-a încălcat scopul inițial declarat al A.P.71 Brăila, acela de a vota Bugetul de Venituri şi Cheltuieli în fiecare an fiscal, în cadrul Adunărilor Generale anuale legal convocate, pe baza căruia şefii A.P.71 să poată impune anumite sume pentru fondurile comune ale Asociaţiei - de reparaţii, de penalizări, de rulment, de chirii, de salarii şi alte sume speciale.
Organele de conducere ale Asociației de Proprietari nr. 71 din Brăila sunt: Adunarea Generală, Comitetul Executiv şi Comisia de Cenzori.
Prin scopul declarat, Asociaţia de Proprietari nr. 71 din Brăila respectă dispoziţiile Legii nr. 114/1996 și regulamentul de funcţionare în ceea ce privește numărul de proprietari.
Văzând dispozițiile Legii nr. 114/1996 şi ale Regulamentul de Funcționare a Asociaţiilor de Proprietari rezultă că sunt îndeplinite cerinţele legii pentru acordarea personalității juridice privind cerinţele de formă şi fond privind înfiinţarea, înregistrarea şi funcţionarea acesteia, motiv pentru care Instanţa va admite cererea.

► NOTĂ: Era total ilegală Asociația de Proprietari care era alcătuită din mai mult de un bloc, deoarece mai multe blocuri distanțate nu puteau avea proprietăți (conducte) comune și nu puteau fi considerate ca fiind un Condominiu unic pentru toate blocurile, știind că A.P.71 Brăila avea 9 blocuri și 28 de scări, care nu respectau Legea nr. 114/1996 și nici Regulamentul Cadru al Asociațiilor de Proprietari din 11.10.1996, care arăta că o Asociație trebuia să fie alcătuită doar dintr-o clădire (dintr-un Condominiu) pentru a fi în legalitate:
Regulamentul Cadru al Asociațiilor de Proprietari din 11.10.1996
Art. 3. - Termenii utilizați în prezentul regulament au următorul înțeles:
a) Prin bloc de locuințe - clădire - Condominiu se înțelege o proprietate imobiliară, din care unele părți au altă destinație decât aceea de locuință, respectiv apartamente proprietate individuală, iar restul este în proprietate comună indiviză.
Proprietatea imobiliară nu este un Condominiu decât dacă Cota-Parte Indiviză de proprietate comună revine proprietarilor apartamentelor și nu poate fi separată de proprietatea asupra apartamentelor.

b) Prin spațiu, respectiv apartament, se înțelege O PARTE DINTR-O CLĂDIRE destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu Cota-Parte Indiviză din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară.
c) Prin proprietate comună se înțelege toate părțile dintr-o CLĂDIRE aflată în proprietate, care nu sunt apartamente și care sunt destinate folosirii ÎN COMUN de către toți proprietarii din acea clădire.
Proprietatea comună este indivizibilă și este deținută de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.
Proprietatea comună include toate părțile proprietății care sunt în folosință comună, ca: terenul pe care este construită CLĂDIREA, fundația, structura de rezistență, acoperișul, terasele, scările, holurile, pivnițele, subsolurile, casa scării, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă, ascensoarele.
Proprietatea comună include instalații ale CLĂDIRII aflate în folosință comună cu care a fost înzestrată CLĂDIREA în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrăsnete, antene, instalații de telefonie, instalații electrice, conducte de apă, sisteme de încălzire și conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comună până la punctele de distribuție din apartamentele individuale.
d) Prin Cotă-Parte se înțelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală, din proprietatea comună, și este înscrisă în actul de proprietate.
În situația în care cotele-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața locativă a fiecărui apartament și totalul suprafețelor locative ale tuturor apartamentelor DIN IMOBIL.
e) Prin fondatori se înțelege orice persoană juridică (...), o persoană sau un grup de persoane care acționează împreună, care, sau în numele căreia se înființează un Condominiu și care prin vânzare sau orice altă formă de transfer oferă spații, respectiv apartamente într-un bloc de locuințe pentru proprietarii individuali.
f) Prin proprietar al spațiului, respectiv al apartamentului, se înțelege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spațiu, respectiv apartament, într-un bloc de locuințe (Condominiu).
g) Prin Asociație de Proprietari se înțelege organizația proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o CLĂDIRE cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă.
h) Prin Acord de Asociere se înțelege actul care consfințește hotărârea proprietarilor de a se asocia, după înregistrarea proprietății în Cartea Funciară.
i) Prin cheltuieli comune se înțelege cheltuielile sau obligațiile financiare ale Asociației, care sunt legate de proprietatea COMUNĂ sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuință.
Ultima modificare: Luni, 22 Aprilie 2019
flory_mr, utilizator
In parte aveti dreptate luand in calcul hotararile instantelor de judecata
Nu ati precizat concret ce a dispus instanta de judecata
Nu ati precizat ce demersuri ati desfasurat pentru concretizare hotarare judecatoreasca


Încă n-am cerut dizolvarea acestei Asociații mamut, dar ea ar trebui dizolvată de drept, conform Legii nr. 196/2018, art. 2, 17, 47, 48, 104, 107, etc.
Actele constitutive ale Asociației nu au mai fost actualizate din 1997 și nu se știe care și câți mai sunt proprietari sau membri.
În cazul ăsta, nu ar trebui dizolvată de Instanțe această ilegală Asociație de Proprietari, deoarece și-a încălcat și scopul din Statut, de a convoca legal Adunările Generale conform art. 47 și 48 și de a adopta un Buget anual obligatoriu ?
Știind că Instanțele le-au anulat în 3 ani fiscali hotărârile Adunărilor Generale, nu e logic că această ilegală persoană juridică A.P.71 Brăila nu mai poate exista, juridic vorbind, mai ales că nu putem vorbi de un Condominiu unic pentru cele 9 blocuri și 28 de scări ?
Astfel, nici listele de plată nu sunt legal calculate, deoarece nu putem vorbi de proprietăți comune știind că 458 de proprietari locuiesc în 9 blocuri și 28 de scări situate la distanță unele de altele.
Dacă nu ai un Buget anual votat într-o Adunare Generală legală, nici indemnizațiile și salariile nu pot fi acordate, deoarece Fondul de Salarii nu are consimțământul Adunării Generale a Asociației cu 458 de proprietari, acesta ne-fiind cuprins în Bugetul anual.
VREAU SĂ AFLU PĂREREA CELOR DE PE AVOCATNET.RO, SĂ NE SPUNĂ DACĂ FONDUL DE SALARII POATE FI NUL ABSOLUT, RETROACTIV, ȘTIIND CĂ NU S-A VOTAT LEGAL ÎN ADUNĂRILE GENERALE ANUALE.
Pentru a fi mai clar totul, vedeți că este o obligație ca Fondul de Salarii anual să fie votat doar în Adunarea Generală ordinară anuală.
Art. 53. - Adunarea Generală a proprietarilor MEMBRI ai Asociației de Proprietari are următoarele atribuții:
d) adoptă și modifică Bugetul de Venituri și Cheltuieli;
g) adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizații;
h) adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor, precum și asupra numărului și funcțiilor personalului încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul Asociației de Proprietari (...) și asupra valorii și a modalităților de contractare, în limita Bugetului de Venituri și Cheltuieli; (...)

În Asociația noastră avem o foarte mare problemă dacă de mai mulți ani nu s-a votat Fondul de Salarii în cadrul Adunărilor Generale anuale, dar, pe deasupra, ele au mai și fost declarate Nule Absolut de către Instanțe, prin acțiunea mai multor proprietari ne-mulțumiți că A.G. ERAU CONVOCATE DOAR PENTRU O MICĂ PARTE A CELOR CÂTEVA SUTE DE PROPRIETARI (la prima A.G. din 2017 au fost prezenți ... 0,9 % din totalul proprietarilor !).
În cazul ăsta, nu putem cere în Instanță aceste sume aflate în Fondul de Salarii, dacă invocăm încălcarea acestor paragrafe de lege arătate mai sus, mai ales că dacă A.G. au fost NULE, nici Fondul de Salarii nu era legal impus proprietarilor, fără a avea votul și consimțământul lor ?
Ultima modificare: Miercuri, 24 Aprilie 2019
flory_mr, utilizator
Nu e nimeni să poată răspunde, sau măcar să dezbatem subiectul deschis de mine în acest Topic ?
Sunt legale listele de plată, dacă ele sunt calculate pentru 9 blocuri și 28 de scări, care, logic, nu au proprietăți (conducte) comune ?
Cum pot avea eu, în blocul sau scara mea, proprietăți comune cu celelalte 8 blocuri și 25 de scări, pentru a plăti cheltuielile ... comune ?
Avem blocuri situate și la o distanță de 1 km, dar ambele fac parte din același Condominiu unic, A.P.71 Brăila !
Legal era să se calculeze cheltuielile și fondurile comune pentru fiecare bloc (Condominiu), nu pentru toate cele 9 blocuri !
Legea nr. 196/2018 arată că o Asociație de Proprietari funcționează ilegal dacă nu are în componență un Condominiu (un bloc, un imobil) care să aibă proprietăți și conducte comune. Știind care e definiția Condominiului (blocului) vor trebui să se dizolve de drept Asociațiile „mamut”, care au în componență chiar și 15 blocuri, ne-înțelegând cum se calculează corect și legal pentru acestea Cota-Parte Indiviză, știind că toate acele blocuri nu au proprietăți comune, fiind situate la distanță unele față de altele.

SECȚIUNEA 1 - Procedura de înființare și înregistrare a Asociațiilor de Proprietari.
Art. 11. - (1) Asociația de Proprietari este forma juridică de organizare și de REPREZENTARE A INTERESELOR COMUNE ALE PROPRIETARILOR DINTR-UN CONDOMINIU, cu personalitate juridică, ÎNFIINȚATĂ ÎN CONDIȚIILE PREZENTEI LEGI, CARE ARE CA SCOP ADMINISTRAREA, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea PROPRIETĂȚII COMUNE, menținerea în stare bună a IMOBILULUI, RESPECTAREA DREPTURILOR și asumarea obligațiilor de CĂTRE TOȚI PROPRIETARII. ► NOTĂ: Citind acest alineat, se observă că Asociația de Proprietari e o persoană juridică cu rol de organizare și de reprezentare a INTERESELOR COMUNE ale oricărui proprietar (458 de proprietari sunt în A.P.71 Brăila) DINTR-UN CONDOMINIU (la A.P.71 avem 9 blocuri, adică 9 Condominii separate, conform Legii nr. 196/2018, și astfel ACTELE CONSTITUTIVE ALE A.P.71 BRĂILA ÎNTOCMITE ACUM 22 DE ANI, ÎN 1997 (Acordul de Asociere și Statutul) NU SUNT ACTUALIZATE ȘI LEGALIZATE LA JUDECĂTORIA BRĂILA, conform Legii nr. 196/2018, art. 104, coroborat cu art. 17, 19, 21, 57 litera o și cu art. 107, știind că legal O ASOCIAȚIE SE POATE ÎNFIINȚA DOAR PENTRU UN CONDOMINIU (PENTRU UN BLOC, UN IMOBIL), nu pentru mai multe, știind că nu există conducte comune între cele 9 blocuri ale A.P.71) ! Acest alineat 1 arată clar că orice Asociație de Proprietari funcționează ilegal dacă „nu a fost înființată strict conform Legii nr. 196/2018”, aceasta având ca scop principal, explicit - „RESPECTAREA DREPTURILOR TUTUROR PROPRIETARILOR”. Se știe că în acest caz, dacă s-a încălcat SCOPUL Asociației, aceasta se poate dizolva de fapt și de drept, conform art. 245 din Noul Cod Civil. (2) Consecințele ne-luării măsurilor de organizare şi funcționare cu privire la administrarea și gestiunea PROPRIETĂȚII COMUNE sunt în răspunderea juridică (...) A REPREZENTANȚILOR PROPRIETARILOR ASOCIAȚIEI.
Art. 12. - Pentru realizarea scopului menționat la art. 11 alin.(1), Asociația de Proprietari ÎNFIINȚATĂ ÎN CONDIȚIILE PREZENTEI LEGI dobândește drepturi și își asumă obligații față de terți, în ceea ce privește ADMINISTRAREA CONDOMINIULUI.
Art. 13. - (1) Asociația de Proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin 1/2 + 1 din numărul proprietarilor DINTR-UN CONDOMINIU (dintr-un singur BLOC sau IMOBIL).
(2) În Condominiile cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui Asociații de Proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care PROPRIETATEA COMUNĂ aferentă tronsoanelor sau scărilor POATE FI DELIMITATĂ și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson.
► NOTĂ: A.P.71 din Brăila trebuia dizolvată încă din 1997 (de la înființarea ei ilegală), știind că e(ra) formată din 9 blocuri și 28 de scări, care nu pot avea proprietăți (conducte) comune pentru a se fi înființat pe data de 23.12.1997 la Judecătoria Brăila ca și un Condominiu unic (noi trebuia să avem minim 9 Condominii, fiecare cu proprietăți comune), această falsă Persoană Juridică funcționând total ilegal în prezent, conform legilor în vigoare.
Astfel, A.P.71 din Brăila funcționează ilegal prin cele 9 blocuri constituite pe 23.12.1997 la Judecătoria Brăila ca și un Condominiu unic, deoarece a fost compromisă și legalitatea calculului COTEI-PĂRȚI INDIVIZE, știind că aceasta trebuia calculată pentru fiecare Condominiu în parte, nu pentru toate cele 9 blocuri, care nu pot fi definite ca fiind un Condominiu unic, așa cum funcționează ilegal și în 2019 această falsă persoană juridică numită A.P.71 Brăila !
l) Cota-Parte Indiviză = Cota-Parte de PROPRIETATE COMUNĂ forțată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual, este calculată ca raportul dintre Suprafața Utilă a proprietății individuale și suma Suprafețelor Utile ale TUTUROR PROPRIETĂȚILOR INDIVIDUALE DINTR-UN CONDOMINIU. Suma Cotelor-Părți Indivize trebuie să fie egală cu 100%; în caz contrar, ACESTEA TREBUIESC RECALCULATE PRIN GRIJA PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, conform Suprafețelor Utile; ► NOTĂ: Cota-Parte Indiviză este ilegală dacă nu s-a calculat doar pentru proprietățile comune aflate ÎNTR-O CLĂDIRE CU CONDUCTE COMUNE LEGATE ÎNTRE ELE - C.P.I. nu se poate calcula legal și corect pentru aceste 9 blocuri care nu au conducte comune între ele și care sunt situate chiar și la 1 km distanță unele față de altele !
PROPRIETARII DIN BLOCUL SAU SCARA ÎN CARE LOCUIM NU PUTEM PLĂTI „BIRURI” ȘI FONDURI COMUNE, DEOARECE NOI NU AVEM PROPRIETĂȚI COMUNE CU CELELALTE 8 BLOCURI, POATE CHIAR NICI CU CELELALTE 27 DE SCĂRI !
♦ ȘEFII ILEGAL ALEȘI AI A.P.71 DIN BRĂILA SUNT OBLIGAȚI SĂ DEZBATĂ ÎN COMITETUL EXECUTIV DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI, DEOARECE SE ÎNCALCĂ EXTREM DE CLAR LEGEA NR. 196/2018, ART. 11, 12 ȘI 13, ȘTIIND CĂ UN CONDOMINIU ESTE DEFINIT, LA ART. 2 DIN ACEEAȘI LEGE, CA FIIND O CLĂDIRE, UN BLOC CU PROPRIETĂȚI COMUNE (9 BLOCURI NU POT CONSTITUI UN SINGUR CONDOMINIU, CI 9 CONDOMINII, CU COTE-PĂRȚI INDIVIZE COMUNE SEPARATE).
Ultima modificare: Joi, 12 Decembrie 2019
flory_mr, utilizator

Alte discuții în legătură

Dacă la o ședință nu a fost întocmit cvorumul pentru luarea ... Drimbaovidiu Drimbaovidiu Dacă la o ședință nu a fost întocmit cvorumul pentru luarea unor decizii, la următoarea ședință se pot lua decizii dacă nu este întrunit cvorumul? (vezi toată discuția)