avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 309 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Actualizare statut asociatie de proprietari cf legii ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Actualizare statut asociatie de proprietari cf legii 196/2018

Pentru actualizarea statutului si a acordului de asociere stiu ca trebuie depuse la judecatorie noul statut si un act aditional la acordul de asociere. A depus cineva si stie ce trebuie sa contina actul aditional in afara de numele membrilor si semnatura? Trebuie depuse si cererile ulterioare de inscriere in asociatie? (cei care au cumparat ulterior infiintarii asociatiei). Multumesc! La judecatorie nu ti se dau relatii, cica sa depui documente si-ti va spune ulterior judecatorul daca sunt cf cu ce prevede legislatia sau iti mai solicita ulterior documente.
Pentru completa si corecta dv informare studiati temeinic disp L nr 196/2018 care precizeaza foarte clar documentele necesare
Trebuiesc depuse documentele din care rezulta proprietarii din imobil
1 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Dacă aveți o Asociație de Proprietari care e alcătuită din mai mult de 100 de proprietari, veți avea ceva de muncă, știind că pe mulți îi veți găsi plecați din localitate !
Trebuia să studiați Legea nr. 196/2018, să vedeți ce obligații au șefii de Asociații de Proprietari:
Art. 17. - (2) Statutul şi Acordul de Asociere se întocmesc în baza prezentei legi.
(3) Acordul de Asociere trebuie să conţină:
a) adresa şi individualizarea proprietăţii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele şi prenumele tuturor proprietarilor asociaţi;
c) descrierea proprietăţii, cuprinzând: descrierea Condominiului, structura Condominiului, numărul de proprietăţi individuale structurate pe număr de camere, numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent Condominiului, numărul Cadastral sau Topografic al imobilului şi numărul de Carte Funciară, pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Carte Funciară;
d) enumerarea şi descrierea părţilor aflate în proprietate comună, precum şi regulile de folosinţă a părţilor comune potrivit prezentei legi;
e) Cota-Parte Indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună;
f) declaraţiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informaţiile referitoare la Suprafeţele Utile şi construite în situaţia în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuinţelor sau a spaţiilor cu altă destinaţie.
(7) Înscrierea ulterioară în Asociaţie a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea constituirii Asociaţiei de Proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adiţional la Acordul de Asociere. Prin grija preşedintelui Asociaţiei de Proprietari, actele adiţionale se ataşează dosarului de înfiinţare a Asociaţiei, se păstrează la sediul Asociaţiei şi se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei, la solicitarea acestora.
(8) Acordul de Asociere şi Statutul Asociaţiei de Proprietari, actualizate, se depun de către preşedintele Asociaţiei de Proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la Judecătoria în a cărei rază teritorială se află Condominiul.
(9) Odată cu pierderea calităţii de proprietar în Condominiu ÎNCETEAZĂ STATUTUL DE MEMBRU al respectivei Asociaţii de Proprietari.
Art. 21. - (1) Pentru modificarea sau completarea Statutului ori a Acordului de Asociere, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Proprietari este necesar acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din Condominiu.
(2) Modificările și/sau completările trebuie să fie motivate și aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației de Proprietari într-o ședință convocată și desfășurată cu respectarea prevederilor Statutului Asociației de Proprietari și ale prezentei legi.
(3) Orice modificare sau completare a Statutului sau a Acordului de Asociere se înregistrează la Judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare.
(4) Modificările și/sau completările aduse Statutului sau Acordului de Asociere fără respectarea prevederilor alin.(3) nu sunt opozabile față de proprietarii care nu sunt membri ai Asociației de Proprietari sau față de terți.
Nu-i vorba că nu am citit legislația ci doar că am ceva neclarități. În blocul despre care vorbesc asociatia s-a înfiintat în anul 2006. Avem:
- statutul asociației
- lista proprietarilor cu semnăturile
- actul constitutiv cu tabel nominal cu numele membrilor și semnătura acestora (anexă la statut)
- acordul de asociere cu tabel nominal cu nume, adresa de domiciliu, felul actului de proprietate, cota parte de proprietate care revine din partea comună, suprafața utilă și semnătura.
În tabelele enumerate, unii au semnat, alții nu. De atunci unii au vandut deci sunt proprietari noi. Nu s-a mai făcut nicio actualizare din 2006 la judecătorie.
Actualizez statutul în cf cu noua lege a asociației de proprietari. Fac un act adițional la acordul de asociere existent, cu noii proprietari și doar cu cei care doresc să devină membri ai asociației? Cei noi au făcut deja cereri de înscriere în asociație; și acestea trebuie anexate? Majoritatea proprietarilor au închiriat proprietatea, care adresă o trec în actul adițional? Adresa unde locuiesc de fapt, de domiciliu, nu? (adresa de resedință este cea din bloc de la proprietatea pe care au închiriat-o). Mulțumesc!
Teoria ca teoria, dar practica...a dus cineva pana acum statutul si acordul actualizat la judecatorie? Am sunat la judecatorie si mi-au spus ca d-na/d-nul judecator stabilesc ce documente si daca mai sunt necesare si altele suplimentare. Cf legii 196 trebuie prezentat noul statut cu anexa - tabel cu acordul proprietarilor precum si acordul de asociere actualizat si atasat actul aditional - tabel cu proprietarii care au consimtit ulterior la constituirea asociatiei. Am avut zilele trecute adunare generala reconvocata; nu s-au prezentat nici macar 1/3 darmite jumatate+unu. Trebuie intocmite acum declaratii cf art. 50 lit. b) din legea 196 din care sa reiasa ca au luat la cunostinta de continutul statutului actualizat si al acordului de asociere si sunt de acord cu acestea. Are cineva un asemenea model de declaratie, va rog? Multumesc!
Ultima modificare: Marți, 25 Iunie 2019
ceraselacera, utilizator
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
SUNT CURIOS CUM VOR PROCEDA CU ACTUALIZAREA ȘI LEGALIZAREA LA JUDECĂTORIA LOCALĂ PREȘEDINȚII CARE CONDUC ASOCIAȚII DE MINIM 150 DE PROPRIETARI, NU MAI ZIC DE CEI CU 500, 1.000 SAU 3.000 DE PROPRIETARI (am auzit că ar fi asemenea Asociații.).

Alte discuții în legătură

O asociație de proprietari care nu și-a mai actualizat actele constitutive la judecătorie de foarte mult timp, este în ilegalitate totală ! flory_mr flory_mr Am aici un exemplu dintr-o scară de bloc, care arată că actele constitutive ale A.P. nr. 71 din Brăila nu mai sunt legale în anul fiscal 2019, deoarece ... (vezi toată discuția)
Noua lege nr.196/2018 nu mai permite șefilor de asociații de proprietari să mai voteze en-gros în numele altora (zeci și sute de Împuterniciri nu mai pot fi legale) ! flory_mr flory_mr Vedeţi conținutul art.49 din Legea 196/2018, referitor la faptul că șefii Asociațiilor din România nu mai pot veni cu zeci sau sute de Împuterniciri ... (vezi toată discuția)