avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 593 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Inculpatul poate să facă cerere pentru înlocuirea ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Inculpatul poate să facă cerere pentru înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu?

Inculpatul poate să facă cerere pentru înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu?
ART. 242 c.p.p.
Revocarea măsurilor preventive şi înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă
(1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reţinerii şi arestării preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(2) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
(3) Măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).
(4) În cazul în care măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de către procuror sau de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, organul de cercetare penală are obligaţia să îl informeze de îndată, în scris, pe procuror despre orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive. Dacă apreciază că informaţiile comunicate justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive, procurorul dispune aceasta sau, după caz, sesizează judecătorul de drepturi şi libertăţi care a luat măsura, în termen de 24 de ore de la primirea informării. Procurorul este obligat să sesizeze şi din oficiu judecătorul de drepturi şi libertăţi, când constată el însuşi existenţa vreunei împrejurări care justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive luate de acesta.
#M35
(4^1) În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar şi controlului judiciar pe cauţiune, precum şi înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. La înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, dispoziţiile art. 216 alin. (1) şi (3) şi art. 217 se aplică în mod corespunzător.
(4^2) Împotriva ordonanţei procurorului, dispuse potrivit alin. (4^1), se poate formula plângere, în condiţiile art. 213.
(5) Cererea de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat se adresează, în scris, procurorului, judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată, după caz.
#B
(6) În cursul urmăririi penale, procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi dosarul cauzei sau copie de pe acesta certificată de grefa parchetului, în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de către judecător.
#M2
(7) În vederea soluţionării cererii, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată fixează data de soluţionare a acesteia şi dispune citarea inculpatului.
(8) Când inculpatul este prezent, soluţionarea cererii se face numai după ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază cererea, în prezenţa unui avocat ales sau numit din oficiu. Cererea se soluţionează şi în lipsa inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deşi a fost legal citat sau când, din cauza stării de sănătate, din cauză de forţă majoră ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai în prezenţa avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.
#B
(9) Participarea procurorului este obligatorie.
(10) Dacă cererea are ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, dacă găseşte cererea întemeiată, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, dată în camera de consiliu, admite în principiu cererea şi stabileşte valoarea cauţiunii, acordând inculpatului termen pentru depunerea ei.
(11) Dacă se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, stabileşte obligaţiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
(12) Dacă nu se depune cauţiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului şi a procurorului, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat.
(13) Termenul prevăzut la alin. (10) curge de la data rămânerii definitive a încheierii prin care se stabileşte valoarea cauţiunii.

Ultima modificare: Luni, 29 Iulie 2019
Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan”, Avocat
Masura arestului la domiciliu este mai restrictiva decat cea a controlului judiciar si de aceea cererea se poate respinge ca inadmisibila.
Puteti insa incerca daca aveti argumente deoarece este deraj oricum...
Se cam abuzeaza de cativa ani...de cand au slabit foarte mult apararile avocatiale si s-a modificat legea.
Am avut senzatia ca solicita inlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar, dupa ce ati raspuns dvs, am realizat ce solicita.
In situatia de fata, asa este, se respinge cererea ca inadmisibila.

CLAUDIU LASCOSCHI a scris:

Masura arestului la domiciliu este mai restrictiva decat cea a controlului judiciar si de aceea cererea se poate respinge ca inadmisibila.
Puteti insa incerca daca aveti argumente deoarece este deraj oricum...
Se cam abuzeaza de cativa ani...de cand au slabit foarte mult apararile avocatiale si s-a modificat legea.

Ultima modificare: Luni, 29 Iulie 2019
Cabinet de Avocat ”Patrascu Razvan”, Avocat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Arestarea preventiva - competenta si publicitate cezarad cezarad Doresc sa va intreb cine judeca o contestatie la arestarea preventiva pentru o infractiune care cade in competenta Judecatoriei? Tribunalul sau Curtea de Apel ... (vezi toată discuția)
Diicot - arest preventiv, plata cauțiune AndreeaBalan AndreeaBalan Daca o persoana a fost arestata preventiv pt 30 de zile poate scapa daca plateste acea cautiune? Daca da atunci cum va procedaz? (vezi toată discuția)
Arestarea la domiciliu Robertgj Robertgj Buna ziua,am si eu o nelamurire cu privire la arestarea la domiciliu.Este privativa de libertate sau neprivativa de libertate? (vezi toată discuția)