avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 391 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... cum pot realiza un contract de colaborare cu un ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

cum pot realiza un contract de colaborare cu un cabinet individual de psihologie?

Sunt psiholog clinician practicant cu drept de libera practica si sunt in situatia de a incheia un contract de colaborare cu un cabinet individual de psihologie ( trebuie sa traiesc si eu). Imi poate spune cineva care ar fi implicatiile pentru psihologul care are cabinetul? Ce pasi trebuiesc urmati-juridic,organizatoric, fiscal ? Cum pot realiza acest contract de colaborare?
Multumesc
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 15:20, 5 Septembrie 2021
1. Contractul de prestari servicii/colaborare nu se subordoneaza Codului muncii ci Codului civil.
2. Incheiati contractul respectiv si il inscrieti la Fisc.
3. Discutati si cu un consultant fiscal care va poate ajuta.
4. Va redau mai jos ceva de citit despre conventia civila de prestari servicii (CCPS):

Persoanele fizice neangajate precum si angajaţii au posibilitatea ca, pentru anumite activităţi, să poată încheia contracte/convenţii de prestări servicii în baza Codului civil, veniturile obţinute în baza acestora, în funcţie de opţiunea beneficiarului venitului, fiind impozitate ca venituri din activităţi independente (art. 52 Codul Fiscal) sau venituri din alte surse(art. 78 Codul Fiscal).
Impozitul datorat bugetului de stat
Veniturile obţinute în baza unui contract/convenţii civile pot fi tratate din punct de vedere fiscal în două moduri.
1. Ca venituri din activităţi independente, pentru care plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut(cnf. Art. 52 alin 2 lit. a).
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri, au obligaţia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală (formularul 020).
Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau data obţinerii primului venit, conform art. 72 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, contribuabilul are obligaţia să depună până în data de 15 mai a anului următor celui în care a realizat venitul, formularul 200 “Declaraţie specială privind veniturile realizate”, urmând ca în termen de 60 zile de la primirea deciziei anuale de impunere emise de organul fiscal, să achite diferenţele de impozit datorate (diferenţele între cota de impunere de 16% şi cota reţinută la sursă de 10%).
2. Ca venituri din alte surse, pentru care plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit (acesta fiind impozit final), prin reţinere la sursă, aplicând cota de 16% la venitul brut, în conformitate cu opţiunea exercitată de beneficiarul venitului (art. 78 alin1 lit. e Cod Fiscal). Contribuabilul opteaza pentru una din cele doua situatii in cuprinsul contractului.
În această situaţie persoanele fizice nu mai au obligaţia înregistrării contractelor/convenţiilor civile la organul fiscal şi nici obligaţia depunerii declaraţiei de venit.
Obligaţiile fiscale ale plătitorilor de venituri, adica ale dumneavoastra, sunt:
- reţinerea la sursă a impozitului, conform opţiunii persoanei fizice a venitului (10% sau 16%);
- virarea acestuia la buget până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plăteşte venitul;
- declararea impozitului reţinut la sursă în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”;
- depunerea unei declaraţii informative privind impozitul reţinut, pe beneficiari de venit, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat, în cazul când se aplică cota de 10%, respectiv până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, în cazul când se aplică cota de 16%.
Contribuţiile sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
1. Persoanele care obţin venituri din contracte/convenţii civile impozitate conform art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru asigurările de sănătate, în cotă de 5,5% conform prevederilor art. 257 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de 5,5% o reprezintă venitul net din activităţi independente, sau dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
2. Persoanele care obţin venituri din contracte/convenţii civile impozitate conform art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au obligaţia plăţii unei contribuţii anuale pentru asigurările de sănătate în cotă de 5,5%, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor, calculată la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, conform prevederilor art. 257 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Menţionăm că această obligaţie intervine numai în cazul în care contribuabilii nu obţin venituri din: salarii sau asimilate salariilor; activităţi independente care se supun impozitului pe venit; din agricultură supuse impozitului pe venit, din silvicultură; indemnizaţii de şomaj; veniturilor din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit (1000 lei).
Baza legală:
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (art. 52, art. 78),
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 72),
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordin 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Buna ziua!
Cum procedez in cazul unei colaborari intre doua cabinete de psihologie?
Fac contract de colaborare? (Cabinetul unu ia contracte, iar cabinetul doi presteaza servicii pentru cabientul unu, acesta din urma primind un procent)
Multumesc!
Într-adevar, se va încheia un contract între cele doua cabinete.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Intrebare cris2279 cris2279 Buna ziua, O persoana fizica ofera servicii (cursuri de limbi straine) unei firme A; persoana respectiva nu vrea sa se complice cu un eventual PFA (din cauza ... (vezi toată discuția)
Contract/conventii civile loremakkai loremakkai La veniturile realizate prin contracte/conventii civile se datoreaza contributie la sanatate? Daca da ,atunic cine datoreaza aceasta contributie: angajtorul ... (vezi toată discuția)
Conventie civila smsimona smsimona dorim sa incheiem un contract de conventie civila cu o persoana fizica-e pensionar -ca si portar la firma sambata si duminica .Va rog sa-mi spuneti cadrul ... (vezi toată discuția)