avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 270 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... conventie civila
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

conventie civila

dorim sa incheiem un contract de conventie civila cu o persoana fizica-e pensionar -ca si portar la firma sambata si duminica .Va rog sa-mi spuneti cadrul legal al acestui tip de contract ,ce retineri se fac,cate ore e maxim, ca sa fim in regula la un eventual control.
multumesc.
Cel mai recent răspuns: Monica Miron , Consultant fiscal 19:40, 14 Decembrie 2009
Angajaţii au posibilitatea ca, pentru anumite activităţi, să poată încheia contracte/convenţii de prestări servicii în baza Codului civil, veniturile obţinute în baza acestora, în funcţie de opţiunea beneficiarului venitului, fiind impozitate ca venituri din activităţi independente sau din alte surse.
Impozitul datorat bugetului de stat

Veniturile obţinute în baza unui contract/convenţii civile pot fi tratate din punct de vedere fiscal în două moduri.
1. Ca venituri din activităţi independente, pentru care plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri, au obligaţia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaraţia de înregistrare fiscală. Aceasta se depune în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii sau data obţinerii primului venit, conform art. 72 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, contribuabilul are obligaţia să depună până în data de 15 mai a anului următor celui în care a realizat venitul, formularul 200 “Declaraţie specială privind veniturile realizate”, urmând ca în termen de 60 zile de la primirea deciziei anuale de impunere emise de organul fiscal, să achite diferenţele de impozit datorate (diferenţele între cota de impunere de 16% şi cota reţinută la sursă de
10%
2. Ca venituri din alte surse, pentru care plătitorii veniturilor au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit (acesta fiind impozit final), prin reţinere la sursă, aplicând cota de 16% la venitul brut, în conformitate cu opţiunea exercitată de beneficiarul venitului. În această situaţie persoanele fizice nu mai au obligaţia înregistrării contractelor/convenţiilor civile la organul fiscal şi nici obligaţia depunerii declaraţiei de venit.
Obligaţiile fiscale ale plătitorilor de venituri:

- reţinerea la sursă a impozitului, conform opţiunii persoanei fizice a venitului (10% sau 16%);
- virarea acestuia la buget până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plăteşte venitul;
- declararea impozitului reţinut la sursă în formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat”;
- depunerea unei declaraţii informative privind impozitul reţinut, pe beneficiari de venit, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat, în cazul când se aplică cota de 10%, respectiv până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat, în cazul când se aplică cota de 16%
Contribuţiile sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

1. Persoanele care obţin venituri din contracte/convenţii civile impozitate conform art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru asigurările de sănătate, în cotă de 5,5% conform prevederilor art. 257 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de 5,5% o reprezintă venitul net din activităţi independente, sau dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
2. Persoanele care obţin venituri din contracte/convenţii civile impozitate conform art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au obligaţia plăţii unei contribuţii anuale pentru asigurările de sănătate în cotă de 5,5%, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor, calculată la nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, conform prevederilor art. 257 alin. (2), lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.Această obligaţie intervine numai în cazul în care contribuabilii nu obţin venituri din: salarii sau asimilate salariilor; activităţi independente care se supun impozitului pe venit; din agricultură supuse impozitului pe venit, din silvicultură; indemnizaţii de şomaj; veniturilor din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit (1000 lei).Baza legală:
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare (art. 52, art. 78),
- Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 72),
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
Ordin 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Contract/conventii civile loremakkai loremakkai La veniturile realizate prin contracte/conventii civile se datoreaza contributie la sanatate? Daca da ,atunic cine datoreaza aceasta contributie: angajtorul ... (vezi toată discuția)
Intrebare cris2279 cris2279 Buna ziua, O persoana fizica ofera servicii (cursuri de limbi straine) unei firme A; persoana respectiva nu vrea sa se complice cu un eventual PFA (din cauza ... (vezi toată discuția)
Cum pot realiza un contract de colaborare cu un cabinet individual de psihologie? vicctoriaion vicctoriaion Sunt psiholog clinician practicant cu drept de libera practica si sunt in situatia de a incheia un contract de colaborare cu un cabinet individual de ... (vezi toată discuția)