avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 300 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... decizie ordonator credit
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

decizie ordonator credit

CA al unei scoli trebuie sa primeasca o hotarare din partea ordonatorului de credit prin care acesta administreaza bunurile scolii?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 06:54, 30 Noiembrie 2009
Consiliul de administratie asta face: administreaza! Ce hotarare sa primeasca ? De investire a membrilor poate!B-)
ionigeo a scris:

CA al unei scoli trebuie sa primeasca o hotarare din partea ordonatorului de credit prin care acesta administreaza bunurile scolii?Atribuţiile Consiliului de administraţie al unei unităţi de învăţământ consta in :
1. aproba fisa de identificare a unitatii de învatamânt ;

2. avizeaza proiectele Planului de dezvoltare si ale Planului anual de actiune a unitatii de învatamânt ;

3. avizeaza statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar conform metodologiei Ministerului Educatiei si Cercetarii si le supune spre aprobare inspectoratului scolar ;

4. avizeaza statul de functii pentru personalul nedidactic întocmit de directorul unitatii si îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite ;

5. definitiveaza si aproba tematica si graficul sedintelor Consiliului de Administratie, propuse de presedinte ;

6. stabileste prin hotarâri proprii responsabilitatile membrilor Consiliului de Administratie ;

7. aproba Regulamentul Intern al scolii, cu consultarea reprezentantului / reprezentantilor organizatiei/organizatiilor sindicale din unitate;

8. avizeaza proiectul Planului de scolarizare;

9. avizeaza proiectul de buget anual ce urmeaza a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local ;

10. aproba repartitia bugetului anual si propune modalitati legale de majorare a acestuia;

11. avizeaza corectiile propuse de director în bugetul de învatamânt;

12. avizeaza trecerea - în conditiile legii - a economiilor realizate de la unele articole si capitole de cheltuieli, aferente finantarii proportionale, la alte articole sau capitole aferente finantarii proportionale;

13. aproba Planul de venituri si cheltuieli al activitatilor autofinantate;

14. aproba grila de evaluare privind acordarea salariului de merit pentru personalul angajat în unitatea de învatamânt, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura învatamânt;

15. aproba acordarea salariului de merit si a premiilor pentru personalul unitatii de învatamânt ;

16. aproba acordarea salariului de merit si a premiilor din fondul de salarii prevazut în bugetul de venituri si cheltuieli;

17. solutioneaza contestatiile privind stabilirea salariilor si acordarea gradelor si treptelor profesionale ale personalului didactic auxiliary si nedidactic;

18. stabileste membrii Comisiei paritare, din partea unitatii;

19. aproba grila de salarizare diferentiata pentru fiecare din angjatii scolii care presteaza activitati suplimentare în folosul unitatii/învatamântului sau care se rematca în activitatea prestata, pe baza careia directorul negociaza contractele individuale de munca;

20. aproba sau retrage bursele de scolarizare, de studiu si de merit pentru elevi;

21. aproba transferurile scolare ale elevilor, în conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar în vigoare;

22. analizeaza restrângerile de activitate ale personalului angajat în unitate, conform reglementarilor în vigoare;

23. avizeaza vacantarea posturilor didactice;

24. aproba acordarea, conform bugetului, din veniturile proprii realizate de premii si ajutoare materiale (rechizite scolare, îmbracaminte, hrana la cantina etc.) elevilor cu rezultate foarte bune la învatatura si celor cu probleme sociale;

25. aproba propunerile de scoatere la licitatie a unor spatii pentru închiriere, pe o perioada limitata, si le înainteaza Consiliului local;

26. administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile în care se desfasoara activitatile unitatii de învatamânt, indiferent de apartenenta patrimoniala a acestora - domeniu public, proprietate a altor persone juridice sau a scolii;

27. aproba fisa si criteriile de evaluare pentr personalul didactic auxiliar si nedidactic;

28. aproba calificativele anuale ale personalului angajat, stabilite conform fisei postului si a criteriilor de evaluare, la propunerea Presedintelui, cu consultarea directorului adjunct si a responsabililor comisiilor metodice/catedrelor;

29. aproba constituirea formatiunilor de studiu, repartizarea dirigintilor si a învatatorilor la clase, propusa de director;

30. aproba programele obiectelor optionale studiate în anul scolar urmator;

31. aproba planificarea anuala a concediilor de odihna pe baza cererilor individuale scrise ale personalului unitatii de învatamânt si a propunerilor directorului, împreuna cu reprezentantul / reprezentantii organizatiei / organizatiilor sindicale din unitate ;

32. exercita orice alte atributii care îi revin potrivit prevederilor legale.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Acordare concediu de odihna dupa con cediul fara plata adi19 adi19 Am avut concediu fara plata in anul 2013. Exista ceva specificat in legislatie referitor la distanta in timp intre cel fara plata si concediul de odihna din ... (vezi toată discuția)
Cheltuire fonduri comitet reprezentativ parinti ioanamir ioanamir Buna seara. La gradinita unde e copilul meu exista un Comitet Reprezentativ al Parintilor (CRP), fara personalitate juridica si fara un regulament de ... (vezi toată discuția)
Sanctionarea unui cadru didactic nesimtit. ultimulmohican ultimulmohican Ce sanctiune se poate aplica unui profesor titular cu vechime, care nu se prezinta la post intre 1-12 septembrie in activitate, fiindca nu are chef? Ce prevede ... (vezi toată discuția)