avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 608 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Buna ziua, daca am terminat o forma de invatamant ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Buna ziua, daca am terminat o forma de invatamant superior si ...

Buna ziua, daca am terminat o forma de invatamant superior si vreau sa ma inscriu la M.A.I, se mai ia in considerare nota la purtare din liceu ?
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 12:26, 17 August 2020
Condiţii generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor, conform art. 20 din ordinul m.a.i. nr. 665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile ministerului administraţiei şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile;
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
- să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
- nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.


Cornel Vasile a scris:

Condiţii generale de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor, conform art. 20 din ordinul m.a.i. nr. 665/28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile ministerului administraţiei şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile;
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
- să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
- nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.


Deci sa inteleg ca nu conteaza ce medie am avut in liceu? Am avut o medie la purtare de 7,5. Pot sa dau de exemplu la scoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penit. Tg. Ocna sau o alta scoala ?
Pentru participarea la concursul de admitere, precum şi pentru dobândirea calităţii de elev al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile pentru obţinerea pensiei;
...
g) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic;
h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, care să rezulte din verificările cazierului judiciar şi din nota de cunoaştere asupra activităţii şi comportamentului lor, efectuate cu consimţământul candidatului, cu suportarea consecinţelor legale care decurg din aceste activităţi, în condiţiile art. 12;
i) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau de formare profesională şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;
j) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
k) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
l) să nu deţină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de agent de penitenciare. Prin excepţie, persoanele care au grad militar sau profesional în activitate sau în rezervă superior celui de agent de penitenciare sau echivalent pot candida la examenul de admitere dacă fac dovada, în scris, cu privire la renunţarea la gradul deţinut;
m) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în condiţiile stabilite în prezenta metodologie;
n) să accepte condiţiile de şcolarizare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS" la concursul de admitere.
Si nu se poate face nimic din punctul asta de vedere pentru media la purtare? Adica sa pot intra sau sa pot participa la concurs ?
Intrebati la institutia respectiva ..

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Admitere targu ocna armin90 armin90 Buna ziua!in urma cu ceva timp m-am hotarat sa dau la targi ocna.intrebarea mea este daca pot da si sa fiu admis dat fiind faptul ca in trecut am avut o ... (vezi toată discuția)
Nu siu ce sa fac aurel71 aurel71 in 1993 am fost condamnat cu suspendare la 3 ani acum vreau sa-mi fac dosar pentru a da la politie a-s vrea sa stiu daca imi va aparea chiar daca in cazierul ... (vezi toată discuția)
Academia de politie/academia militara,cu dosar solutionat cu nup BlueStrike18 BlueStrike18 Salut,sunt nou pe forum si sper ca o sa ma lamuriti in legatura cu un lucru,pana acum nimeni nu a putut nimeni sa-mi spuna nimic sigur. Problema ... (vezi toată discuția)