avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 774 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Bună seara! Eu sunt restanțier la întreținere În ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Bună seara! Eu sunt restanțier la întreținere În fiecare ...

Bună seara! Eu sunt restanțier la întreținere
În fiecare lună plătesc 200 lei.Am crezut că din aceasta sumă mi se va opri întreținerea pe luna respectivă care de obicei este în jur de 100 lei iar restul de 100 lei mi se vor scade din suma restanță. Dar administratorul îmi emite o chitanță în care scrie că suma pe care am plătit -o (toată suma) reprezintă întreținerea pe lunile din urmă în care nu am plătit. Este legal acest mod de calcul? Există o lege în această privință? Mulțumesc!
Cel mai recent răspuns: ynocentta , utilizator 13:13, 6 Octombrie 2020
Adresati o cerere scrisa catre asociatie in care sa se precizeze cat ati achitat pana in prezent.
Si sa va detalize si cat si de ce aveti de platit.
Noi nu avem cum sa ne dam seama de socotelile asociatiei si daca acestea sunt legale sau ilegale.
Da, aveți art. 1509 cod civil - imputația legală a plății, care se aplică în lipsa acordului părților. Regula este că mai întâi se sting datoriile mai vechi.


Uther a scris:

Bună seara! Eu sunt restanțier la întreținere
În fiecare lună plătesc 200 lei.Am crezut că din aceasta sumă mi se va opri întreținerea pe luna respectivă care de obicei este în jur de 100 lei iar restul de 100 lei mi se vor scade din suma restanță. Dar administratorul îmi emite o chitanță în care scrie că suma pe care am plătit -o (toată suma) reprezintă întreținerea pe lunile din urmă în care nu am plătit. Este legal acest mod de calcul? Există o lege în această privință? Mulțumesc!

Se scad datoriile cele mai vechi, plus penalizarea aferenta.
Exista dispozitii exprese in L nr 196/2018 ,in codul civil si de procedura fiscala care privesc ordinea de stingere a datoriilor
În stabilirea termenului de prescripție în aplicarea Legii nr. 196/2018 și al datei de la care acesta începe să curgă trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
Legea nr. 196/2018 prevede
„Art. 77. (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.[…]”.

Prin „Legea nr. 287/2009 privind Codul civil”, publicată în Monitorul Oficial nr. 511/24 iulie 2009, se prevede:

„Art. 2517. Termenul general de 3 ani

Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.”.

Lista de plată a asociaţiei de proprietari care se afişează lunar in loc vizibil la avizier are regimul juridic de „notificare de plată”, de „înştiinţare de plată” pentru fiecare locatar care are datorii catre asociaţie.
Prescripţia ,ca si calculul penalitatilor, se aplica numai pentru sumele cu titlu de restanta, afişate pe lista lunara de intretinere .si se aplica numai după o perioada de 30 de zile de la termenul scadent pentru plata-termen care trebuie sa fie precizat in lista de intretinere.
Termenul scadent reprezinta data limita pana la care locatarul poate sa achite debitul curent =suma datorată fara sa i se calculeze, si fara sa i se perceapa penalitaţi.
Debitul curent =suma de plata, inscris în lista de plata, in primele 30 de zile de la afişare, este „debitul care nu are caracter de „debit restant”,
Termenul de achitare a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei de plată.
Scadența, în fiecare lună, pentru achitarea cheltuielile de întreținere încep să curgă la 30 de zile de la data afișării listei de intretinere
Termenul de prescripție este de 3 ani și începe sa curga de la data scadentei pentru fiecare luna in parte, care este la 30 de zile de la data afișarii fiecărei liste lunare.,astfel ca pentru fiecare suma cu titlu de restanta urmeaza sa se calculeze penalitati
Termenul de prescriptie a datoriilor catre asociaţia de proprietari se calculeaza distinct pentru fiecare luna în parte, şi se prescriu distinct pentru fiecare lua in parte.
Datoriile la întreţinere sunt cu executare succesiva, deci pentru fiecare plata curge cate un termen de prescripţie de 3 ani.
Prescripţia incepe sa curga de la data de la care fiecare membru asociaţiei de proprietari a cunoscut, sau trebuia sa cunoasca, data de la care s-a afişat obligatia sa de plata, care este înscrisa, distinct în fiecare luna, in lista de intretinere
care are regimul juridic de „notificare de plata”, de „înstiinţare de plata” pentru fiecare locatar care acumuleaza sume cu titlu de restanta fata de asociaţie.
Prin „Legea nr. 287/2009 privind Codul civil” se prevede

„Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive.

Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive.

Art. 2523. Regula generală.

Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.

Codul de procedura fiscala
art 165. - Ordinea stingerii obligațiilor fiscale Jurisprudență,
(1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit prevederilor art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:
a) toate obligațiile fiscale principale,
în ordinea vechimii
, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Prescriptie restante intretinere Oana.agapie Oana.agapie Buna ziua! In blocul in care locuiesc exista un apartament cu datorii la intretinere din 2015 pana in prezent. Vechiul proprietar al acestui apart a decedat si ... (vezi toată discuția)
Este legal ca rata de penalizare sa fie 0.2% pe zi după 50 zile ... Tudorionascu Tudorionascu Este legal ca rata de penalizare sa fie 0.2% pe zi după 50 zile de la afișarea listei de intretinere? (vezi toată discuția)
Si inca o o problema cu asociatia de locatari. exita lege cu ... Anisoara26 Anisoara26 Si inca o o problema cu asociatia de locatari. Exita lege cu modul in care se calculeaza penalitatile la asociatiile de locatari? Si daca eu sunt in proces cu ... (vezi toată discuția)