Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 4705 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Dacă pârâții refuză să se prezinte la proces ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei civile - reguli, acte, termene, căi de atac

Dacă pârâții refuză să se prezinte la proces după 7 citații, Instanța e obligată să dea o sentință favorabilă reclamanților ?

Eu și soția mea avem încă din 2019 un proces în care contestăm o Executare Silită ilegală, știind că noi nu am avut absolut nicio datorie de bază (restanță) către Asociația de Proprietari nr. 71 din Brăila (sentința finală era pentru o falsă restanță de ... 46 de lei, dar după ce am recalculat listele lunare de plată pentru anii 2011-2015, am găsit calculate ilegal și eronat minim 7 liste lunare de plată, mai ales din anul fiscal 2014, și astfel, în realitate, sentința definitivă contabilă a fost și este ilegal calculată, rezultând că datoria aparținea falsei creditoare A.P.71 din Brăila, nu familiei noastre, cu o sumă de ... 33 de lei, după ce am recalculat cu atenție listele lunare de plată !!!).
Dar acest Topic l-am deschis pentru a relata o situație uluitoare din acest dosar de Contestație la acea Executare Silită ilegală și abuzivă, în care Instanța nu a ținut cont de lipsa permanentă a părții adverse A.P.71.
Dosarul a fost înscris în sistemul ECRIS prin Noiembrie 2019, iar de atunci Asociația de Proprietari nr. 71 Brăila a fost citată de minim 7 ori (plus alte 7 citații trimise către sediul fostului avocat al A.P.71) la așa-zisul sediu al acesteia, de pe Bd. Independenței, Bl.C1, Sc.4, Parter (doar că acolo există, încă din 2011, O MAGAZIE a celor 16 proprietari din acea Scară 4 din Blocul C1, LA ACEA LOCAȚIE NE-FIIND NICIO SIGLĂ A VREUNUI SEDIU DE ASOCIAȚIE SAU DE FIRMĂ).
Cu toate că A.P.71 Brăila, având peste o sută de dosare pe rolul Instanțelor brăilene, avea declarat în fals acel sediu ... inexistent, CITAȚIILE FUSESERĂ PRIMITE ACOLO DE CĂTRE ȘEFII ILEGAL ALEȘI AI ASOCIAȚIEI NOASTRE, numai că la acest dosar al meu și al soției mele, cu toate cele 7 citații trimise pe aceeași adresă, așa ilegală cum era, NU S-A PREZENTAT NIMENI DIN PARTEA A.P.71 BRĂILA, LA NICIUNUL DIN CELE APROXIMATIV 10 TERMENE ALE PROCESULUI, IAR PÂRÂȚII CE REPREZINTĂ ILEGAL A.P.71 N-AU SCRIS MĂCAR UN CUVÂNT ÎN DOSARUL CAUZEI !!!
Cu toate că la niciunul din cele aproximativ 10 termene ale procesului nostru, nu a venit nimeni din partea pârâților A.P.71 Brăila, INSTANȚA A REFUZAT SĂ PRONUNȚE O SENTINȚĂ FAVORABILĂ NOUĂ (știind și că reprezentanții A.P.71 au refuzat să se apere și să vină la proces), mai ales că noi avem dovada că DACĂ UN CREDITOR (precum A.P.71 Brăila) NU ARE PRECIZAT UN SEDIU LEGAL, NE-FICTIV (să fie actual, real și public) DE CĂTRE EXECUTORUL JUDECĂTORESC, ACESTUIA DIN URMĂ I SE ANULEAZĂ ORICE ÎNCHEIERE ȘI ORICE PROCES VERBAL ÎNTOCMIT PENTRU DOSARUL DE EXECUTARE SILITĂ, respectând Noul Cod de Procedură Civilă, articolele 657.
ART. 148. (1) ORICE CERERE ADRESATĂ INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI TREBUIE SĂ CUPRINDĂ (...) SEDIUL PĂRȚILOR (...), DOMICILIUL REPREZENTANȚILOR LOR (...).
ART. 194. CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ VA CUPRINDE: a) (...) PENTRU PERSOANELE JURIDICE (...) SEDIUL LOR. De asemenea, cererea va cuprinde și (...) numărul de înscriere în Registrul Persoanelor Juridice și contul bancar ale reclamantului și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare. DISPOZIȚIILE ARTICOLULUI 148, ALINEATUL (1) SUNT APLICABILE („Orice cerere adresată Instanțelor Judecătorești TREBUIE SĂ CUPRINDĂ SEDIUL PĂRȚILOR.”);
b) numele, prenumele și CALITATEA CELUI CARE REPREZINTĂ PARTEA ÎN PROCES, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele acestuia și SEDIUL PROFESIONAL. Dispozițiile art. 148 alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător. DOVADA CALITĂȚII DE REPREZENTANT SE VA ALĂTURA CERERII, ÎN FORMA PREVĂZUTĂ LA ART. 151;
ART. 657. Încheierile Executorului Judecătoresc. (1) Amânarea, suspendarea și încetarea Executării Silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obținute din executare, precum și ALTE MĂSURI ANUME PREVĂZUTE DE LEGE, se dispun de către Executorul Judecătoresc prin Încheiere, CARE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:
d) (...) SEDIUL CREDITORULUI și al debitorului persoană juridică (domiciliul pentru persoane fizice);
(2) Menţiunile de la alin.(1) literele a)-h) şi j) SUNT PREVĂZUTE SUB SANCȚIUNEA NULITĂȚII.
ART. 664. Cererea de Executare Silită.
(2) Cererea de Executare Silită se depune (...) la biroul Executorului Judecătoresc (...) CU TOATE DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE.
(3) CEREREA DE EXECUTARE SILITĂ, ÎN AFARA MENȚIUNILOR PREVĂZUTE LA ART. 148 DIN N.C.P.C., VA CUPRINDE: a) ... SEDIUL CREDITORULUI și al debitorului (...)
ART. 679. Constatarea actelor de executare.
(1) (...) Pentru toate actele de executare efectuate în cursul executării, EXECUTORUL JUDECĂTORESC ESTE OBLIGAT SĂ ÎNCHEIE PROCESE-VERBALE CARE VOR CUPRINDE URMĂTOARELE MENŢIUNI:
e) ... SEDIUL CREDITORULUI (...);
h) consemnarea explicaţiilor, OPOZIȚIILOR ȘI OBIECȚIUNILOR PARTICIPANȚILOR LA EXECUTARE;
i) ALTE MENȚIUNI CERUTE DE LEGE sau considerate de executor ca fiind necesare;
j) MENŢIONAREA, CÂND E CAZUL, A LIPSEI CREDITORULUI SAU DEBITORULUI ORI A REFUZULUI SAU A ÎMPIEDICĂRII DE A SEMNA PROCESUL-VERBAL;
(2) Menţiunile de la alin. (1) lit. a)-g), l) şi m) sunt prevăzute sub SANCȚIUNEA NULITĂȚII.
ART. 1.016. Cuprinsul cererii. (1) Cererea privind Ordonanța de Plată va cuprinde:
a) (...) SEDIUL Creditorului;
b) (...) în cazul debitorului persoană juridică, denumirea și SEDIUL, precum și, după caz, dacă sunt cunoscute, (...) numărul de înscriere în Registrul Persoanelor Juridice.

Aș vrea să știu dacă Instanța a procedat ilegal, fără a pronunța mai rapid sentința în defavoarea pârâților, știind că au refuzat să vină măcar o dată, să se apere în dosarul respectiv, după ce au fost citați de 7 ori ! Ce articol de lege aș putea invoca împotriva sentinței finale, știind că partea adversă a refuzat să vină la proces ?
Ultima modificare: Vineri, 27 Noiembrie 2020
flory_mr, utilizator
5 din 6 utilizatori consideră
acest răspuns util
Eu și soția mea avem

eu cred ca aveti prea mult timp.
INSTANȚA A REFUZAT SĂ PRONUNȚE O SENTINȚĂ FAVORABILĂ NOUĂ

ghinion, probabil ca nu ati dovedit ca aveti dreptate, de aia.
4 din 4 utilizatori consideră
acest răspuns util
Pt a se continua procesul instanta trebuia să aibă convingerea că procedură de citare cu asociația respectivă este indeplinita.Daca instanța a considerat că procedură este legal îndeplinită procesul a continuat că orice proces indiferent că partea s,-a prezentat sau nu sau a inteles să nu își facă apărări.Nu există nicăieri o astfel de prevedere în sensul că trebuia să câștigati automat deoarece partea adversă nu s-a prezentat.Analizati motivarea sentinței si in functie de argumentele ininstantei formulati apel.
Ultima modificare: Vineri, 27 Noiembrie 2020
CABINET AVOCAT NICULESCU IONUT, Avocat
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Pe parcursul solutionarii cauzei,aveati calitate si dreptul sa produceti ,sa prezentati sa solicitai ce probe doreati in favoarea dv
Daca instanta in final nu aluat cat de aspectele precizate de dv in topic,posibil ca aspectele invocate sa nu fi fost suficient sustinute de dv in derularea spetei in instanta
Aveti cunostiinta daca partea adversa a formulat intampinare la actiunea dv?
2 din 3 utilizatori consideră
acest răspuns util
flory_mr a scris:
...sentința finală era pentru o falsă restanță de ...


A devenit ... adevăr prin sentința pronunțată. Și nu mai poate fi contrazis. Ar fi putut să fie, dar NUMAI în căile de atac ale sentinței pronunțate. Altfel rămâne ... cum s-a stabilit. (sentința definitivă are putere de lucru judecat).

Este falsă impresia dvs. că ați mai putea răstălmăci acest adevăr printr-o contestație la executare.
Nu, nu puteți. Oricâte calcule noi ați face. Vă străduiți degeaba.

Ultima modificare: Duminică, 29 Noiembrie 2020
Nicoleta Cristina Romașcanu, Avocat
Nicoleta Cristina Romașcanu a scris:

flory_mr a scris:
... sentința finală era pentru o falsă restanță de ...

A devenit ... adevăr prin sentința pronunțată. Și nu mai poate fi contrazis. Ar fi putut să fie, dar NUMAI în căile de atac ale sentinței pronunțate. Altfel rămâne ... cum s-a stabilit (sentința definitivă are putere de lucru judecat).
Este falsă impresia dvs. că ați mai putea răstălmăci acest adevăr printr-o contestație la executare.
Nu, nu puteți. Oricâte calcule noi ați face. Vă străduiți degeaba.

În primul rând, trebuia să comentați faptul aberant ca după aproape un an de la inițierea procesului, NU S-A PREZENTAT NIMENI DIN PARTEA PÂRÂȚILOR, cu toate că au fost citați de ... 7 ori (plus alte 7 citații trimise de Instanță către sediul ales al fostului avocat al A.P.71 Brăila).
Cum poți câștiga un proces dacă refuzi să vii la minim 7 termene, să te aperi ca pârât (pierzi prin ne-prezentare) ?!
De unde cunoașteți dvs. ce am invocat noi pentru a se declara Nulitatea Absolută a tuturor actelor Executorului Judecătoresc (Încheieri și Procese Verbale) din cadrul Executării Silite, aceasta făcându-se de râs pentru faptul că a trimis un e-mail acestei Instanțe precum că ... nu cunoaște nici acum, după 2 ani, CARE ESTE SEDIUL LEGAL ȘI OFICIAL AL CREDITOAREI A.P.71 BRĂILA (sediul așa-zis „oficial” al Asociației din Bl.C1, Sc.4, Parter, ESTE TOTAL INEXISTENT, acesta fiind declarat în fals în locația unde se află încă din 2011 o ... MAGAZIE a celor 16 proprietari din Bl.C1, Sc.4 - nici urmă de sediu al vreunei persoane juridice, lipsind mai ales sigla A.P.71) ?
Precizez că judecătoarea din acest caz s-a enervat rău, văzând că trimisese 5 citații către falsul sediu al A.P.71 Brăila (la care s-au trimis deja sute de citații) și către fostul avocat al A.P.71) ... dar timp de aproape un an nu s-a prezentat la proces niciun reprezentant al Asociației, fie el legal sau convențional.
Judecătoarea, pe data de 04.09.2020 a amenințat în scris Executoarea Judecătorească cu aplicarea unei amenzi conform art. 187 din NCPC, dacă nu dovedește că știe care este sediul ilegalei creditoare A.P.71 Brăila ... dar aceasta nu a acționat, știind că executoarea a scris că NU ȘTIE CARE E SEDIUL FALSEI ȘI ILEGALEI CREDITOARE A.P.71 !
Pentru a fi totul mai explicit, vedeți care a fost corespondența între Judecătoria Brăila și Executoarea Judecătorească G.L., cea care NU ȘTIE CARE ESTE SEDIUL CREDITORULUI PENTRU CARE A TRIMIS ILEGAL BANII DIN EXECUTAREA SILITĂ:

JUDECĂTORIA BRĂILA - SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. 1XXXX/196/2019

Către B.E.J. G.L. - Galaţi, Str. ...
În interesul soluţionării cauzei civile privind pe contestator M.C., cu domiciliul în Brăila ... şi pe intimata creditoare Asociaţia de Proprietari nr. 71 Brăila, având ca obiect Contestaţie la Executare Silită, vă solicităm ca anterior termenului din data de 14.09.2020 să depuneţi dosarul de executare nr. 201/2018, în copie certificată conform cu originalul, CU MENȚIUNEA DE A PRECIZA CARE ESTE SEDIUL INTIMATEI CREDITOARE ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 71 DIN BRĂILA, ȘI NU SEDIUL PROCESUAL ALES LA FOSTUL AVOCAT, așa cum ați precizat dvs. în scris în Încheierile și în Procesele Verbale întocmite în faza Executării Silite.
Vă aducem la cunoştinţă că refuzul sau omisiunea de a comunica relaţiile solicitate Instanţei de judecată la termenul fixat, SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ JUDICIARĂ, potrivit art. 187 din NCPC.
DATA: 04.09.2020

Dosar Instanţă nr. 1XXXX/196/2019. Termen: 14/09/2020
Dosar Executare nr. 2XX/2018.

Către: JUDECĂTORIA BRĂILA

Noi, Birou Executor Judecătoresc G.L., prin Executor Judecătoresc G.L. din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Brăilei ..., urmare a adresei Judecătoriei Brăila din 04.09.2020, vă transmitem ataşat dosarul de executare nr. 2XX/2018, în copie certificată, conform cu originalul.
MENŢIONĂM FAPTUL CĂ NU AVEM CUNOŞTINŢĂ DE SEDIUL ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI NR. 71 DIN BRĂILA (creditoarea din dosar).
Vă rugăm să puneţi în vedere contestatorului să achite contravaloarea foto-copierii dosarului și comunicarea acesteia în cuantum de 84 de lei.
Data: 07.09.2020

Alte discuții în legătură

Este infracțiune faptul că șefii asociației noastre declară în instanțe două sedii sociale, dar niciunul nu este legal (nu e niciunul real și actual) ? flory_mr flory_mr CUM PROCEDĂM ÎN CAZUL ÎN CARE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DE CARE APARȚINEM NU ARE NICIUN SEDIU SOCIAL, LEGAL ȘI REAL DECLARAT CĂTRE INSTITUȚIILE ȘI ... (vezi toată discuția)
Mie mi se pare un abuz ca soția unui debitor, care nu este proprietară a imobilului, să fie terorizată cu poprirea salariului lunar flory_mr flory_mr Dacă soția nu e trecută în actul de proprietate, Executorul Judecătoresc poate să-i pună poprire pe salariu, știind că doar eu sunt proprietar al ... (vezi toată discuția)
Asociație de proprietari ai cărei „șefi” declară în fals două sedii, dar ambele nu sunt legale (reale și actuale) ! flory_mr flory_mr CUM PROCEDĂM ÎN CAZUL ÎN CARE ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DE CARE APARȚINEM NU ARE NICIUN SEDIU SOCIAL, LEGAL ȘI REAL DECLARAT CĂTRE INSTITUȚIILE ȘI ... (vezi toată discuția)