Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 670 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Noile reguli de TVA aplicabile în comerțul online - Probleme și soluții. Lectori: Viboal FindEx. Joi, 21 Octombrie, ora 11:00. Rezervă loc și participă → 

Forum Discuţii juridice Securitate şi Sănătate în ... Autorizare ssm in alt judet pentru sediu ...
Discuție deschisă în Securitate şi Sănătate în Muncă (fost Protecţia Muncii)

Autorizare ssm in alt judet pentru sediu secundar/punct de lucru al unei sucursale ...

Autorizare ssm in alt judet sediu secundar al unei sucursale .
O societate pe actiuni are sediul principal in Bucuresti si mai multe sucursale in tara care apar in certificatul constatator ca sedii secundare.
Prin desfiintarea unor sucursale, sucursalele ramase au preluat de la sucursalele desfiintate locatiile si angajatii, in unele locatii se desfasoara in continuare activitati specifice .de birou si depozitare,
In conditiile de mai sus
1. locatia preluata de sucursala trebuie autorizata ssm si in ce temei legal;
2. de unde trebuie obtinuta autorizatia ssm, de la ITM unde isi are sediul sucursala sau de la ITM din judetul unde se afla locatia;
3. exista o diferenta intre sediu secundar si punct de lucru sau sunt acelasi lucru?
4. sucursalele pot avea sedii secundare si puncte de lucru?
Cel mai recent răspuns: inspectorSSM , utilizator 20:36, 18 Februarie 2021
Sunt aplicabile prevederile HG nr. 1425/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
-Art. 5 Asumarea de catre angajator a responsabilitatii privind legalitatea desfasurarii activitatii din punct de
vedere al securitatii si sanatatii in munca se face pentru activitatile care se desfasoara la sediul social, la sediile
secundare sau in afara acestora
.
Art. 6 (1) In vederea autorizarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia sa depuna la inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea o cerere, completata in doua exemplare semnate in original de catre angajator, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de urmatoarele acte:
a) copii de pe actele de infiintare;
b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, din care rezulta ca pentru activitatile declarate sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
(3) Pentru actele depuse in sustinerea cererii se va completa opisul prezentat in anexa nr. 1.
Anexele 1 si 2 sunt avute in vedere.
Mentiunea "in afara acestora" se refera la puncte de lucru.
Prin angajator care trebuie sa întocmească formalitățile de autorizare ssm pentru alte locații ale sucursalelor se intelege societatea mamă sau sucursala care nu are personalitate juridica?
Sucursalele sunt inregistrate la ONRC dar au și câteva locații in diferite judete, in unele se desfasoara activitati, in altele nu.
Angajatorul poate fi persoana care angajeaza lucratori/ semneaza CIM la fiecare sucursala/ punct de lucru.
Autorizarea functionarii in cazul dumneavoastra nu se face in baza prevederilor legii 319/2006 a securitatii muncii si normal nici a normelor metodologice de aplicare a acestei legi aprobate prin HG 1425/2006 deoarece societatile pe actiuni sunt persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitaţii şi sanataţii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004. Prin aceasta lege se autorizeaza societaţile comerciale, societaţile şi companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele infiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice care se inregistreaza in registrul comerţului

Acest lucru este mentionat si in
ART. 4 di NM de aplicare Leg 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 se spune
Nu se autorizeaza, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice:
a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionarii, inclusiv din punctul de vedere al securitaţii şi sanataţii in munca, se efectueaza in temeiul Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitaţilor la inregistrarea in registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice, cu modificarile şi completarile ulterioare;
b) persoanele fizice autorizate sa desfaşoare activitaţi economice, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale pentru care procedura de inregistrare in registrul comerţului şi de autorizare a funcţionarii este reglementata de Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 44/2008 privind desfaşurarea activitaţilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, cu modificarile ulterioare.


LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizata*)
privind simplificarea formalitaţilor la inregistrarea in registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice
ART. 15
(1) In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare conţinand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de menţiuni, solicitantul are obligaţia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria raspundere, semnata de asociaţi sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
b) persoana juridica indeplineşte condiţiile de funcţionare prevazute de legislaţia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activitaţile precizate in declaraţia-tip.
2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal o noua declaraţie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.
(3) Oficiul registrului comerţului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comerţului datele din declaraţiile-tip prevazute la alin. (1) şi (2).
ART. 17^1
(1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe langa tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevazute la art. 15, elibereaza solicitanţilor certificate constatatoare care atesta ca:
a) s-a inregistrat declaraţia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca la sediul social sau secundar nu se desfaşoara activitaţile prevazute in actul constitutiv sau modificator;
b) s-a inregistrat declaraţia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite condiţiile de funcţionare prevazute de legislaţia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activitaţile declarate;
(3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat declaraţiile-tip prevazute la art. 15.

Sucursalele au un numar de inregistrare in Registrul Comertului diferit de cel al persoanei juridice carora le apartin obtinut la registrul comertului in judetul unde functioneaza.
Sediile secundare /punctele de lucru ale unei firme nu au un numar de inregistrare in Registrul Comertului diferit de cel al persoanei juridice carora le apartin. Sediile secundare se infiinteaza și se inchid la Oficiul Registrului Comertului de la sediul principal al societatii.

In concluzie punctele de lucru care au fost preluate de alte sucursala se autorizeaza la biroul unic din cadrul registrul comerţului de pe langa tribunalul din judetul unde functioneaza sucursala .


~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Autorizatie ssm misu1972 misu1972 Buna ziua, o societate de constructii trebuie sa aiba autorizatie de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatii in munca ? Procedura spune la ... (vezi toată discuția)
Este necesara o autorizare ssm pentru activiatatea : 4322 lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat Florin.N Florin.N Buna seara, As fi interesat sa stiu daca este obligatorie autorizarea ssm a unei societati care are ca obiect de activitate cod caen 4322. Sau putem sa ne ... (vezi toată discuția)
Autorizatia ssm marianadavid marianadavid Buna seara, Societatile comerciale cu cod caen restaurante trebuie sa obtin aautorizatia din punct de vedere ssm de la ITM? Ce societati trebuie sa aiba ... (vezi toată discuția)