avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 871 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Contencios administrativ sau ... concurenta neloiala
Discuție deschisă în Contencios administrativ sau probleme juridice cu autorităţile, contravenţii

concurenta neloiala

Un inspector din cadrul Directei Finantelor Publice care are ca atributii de control concurenta neloiala (Lg. 11/1991) vrea sa sactioneze un agent ca nu se prezinta sa furnizeze date pentru o investigatie, pe ce act normativ il poate sanctiona? Legea concurentei neloiale nu prevede asa ceva. Poate sa il sanctioneze dupa Legea 21/1996, conform competentelor care ii revin de la art. 39 -46? Sau sa ii fie anctiunea aplicata cf. Lg. 241/2005 pentru neprezentare?Multumesc anticipat!
Cel mai recent răspuns: Ana Muntianu , Consultant fiscal 15:55, 7 Ianuarie 2010
Codul de Procedura Fiscala

ARTICOLUL 10

Obligaţia de cooperare

(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu organele fiscale în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realităţii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute.
(2) Contribuabilul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităţilor juridice şi efective ce îi stau la dispoziţie.

ARTICOLUL 52
Obligaţia de a furniza informaţii


(1) Contribuabilul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.
(2) Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris şi va specifica natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.
(3) Declaraţia persoanelor obligate potrivit alin. (1) să furnizeze informaţii va fi, după caz, prezentată sau consemnată în scris.
(4) În situaţia în care persoana obligată să furnizeze informaţia în scris este, din motive independente de voinţa sa, în imposibilitate de a scrie, organul fiscal întocmeşte un proces-verbal.

ARTICOLUL 58
Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii,
efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri(1) Soţul/soţia şi rudele contribuabilului până la gradul al treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor fi înştiinţate asupra acestui drept.


ARTICOLUL 59
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii(1) Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor.
(2) Sunt asimilate persoanelor prevăzute la alin. (1) asistenţii, precum şi persoanele care participă la activitatea profesională a acestora.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepţia preoţilor, pot furniza informaţii, cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile.
(4) În regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)-(3), în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală ori pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii ori documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată.
Ultima modificare: Joi, 7 Ianuarie 2010
Ana Muntianu, Consultant fiscal

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Amenda nedepunere declaratia 394 Catalin2010 Catalin2010 Care e amenda pentru nedepunerea declaratiei 394 in cazul in care nu am decat operatiuni de achizitie bunuri din tara, deci nu am obligatia platii TVA (vezi toată discuția)
Nedeclarare teren pentru impozitare, cu rea-credinta anonim99 anonim99 Buna ziua, Va rog sa-mi spuneti sub incidenta caror legi ar intra fapta de a nu declara, pe proprie raspundere si [b]cu rea-credinta[/b], in ... (vezi toată discuția)
Invitatie anaf in urma depunerii 088 ocristina ocristina Buna Ziua, Am depus declaratia 088 si in urma verificarilor de catre ANAF am primit invitatie la sediul lor cu mai multe documente justificative,prin care sa ... (vezi toată discuția)