avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 935 soluții astăzi
Forum Discuţii diverse Răspunsuri în comunitate Cind se poate aplica ptr Casa Verde si ce conditii ...
Discuție deschisă în Răspunsuri în comunitate

Cind se poate aplica ptr Casa Verde si ce conditii trebuie sa ...

Cind se poate aplica ptr Casa Verde si ce conditii trebuie sa indeplinesti?????
Deocamdată nu se știe când începe iar programul.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data înscrierii;

f) solicitantul şi coproprietarii pot depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii;

g) solicitantul şi, după caz, coproprietarii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, eligibil este solicitantul care a depus primul cererea de finanţare.

(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Aveți aici toate informațiile:
[ link extern ]

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Interpretare si lamurire angi25 angi25 Ma numesc Anuta Ion. Am depus dosar pentru casa verde. Au fost cerute o serie de acte printre care si extras carte funciara in original. Eu sunt ... (vezi toată discuția)
Ajutor pentru interpretare si lamurirea unei situatii angi25 angi25 Ma numesc Anuta Ion. Am depus dosar pentru casa verde. Au fost cerute o serie de acte printre care si extras carte funciara in original. Eu sunt casatorita, ... (vezi toată discuția)
Panouri solare marinostroveanu marinostroveanu stie cineva daca se poate face dosar(adica daca este eligibil ) pentru finantare nerambursabila prin programul \"CASA VERDE \" pentru panouri solare apa calda ... (vezi toată discuția)