avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 346 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Drept civil - moşteniri, drept de ... Obtinere acord vecin Bunà ziua! Mà ...
Discuție deschisă în Drept civil - moşteniri, drept de proprietate şi altele

Obtinere acord vecin Bunà ziua! Mà confrunt cu o situatie pentru care và rog sà ...


Bunà ziua!
Mà confrunt cu o situatie pentru care và rog sà mà ajutati cu un ràspuns avizat.
Am mostenit o càsutà bàtràneascà de la bunicii mei; Pe latura de est am perete comun cu vecinul. Întrucât a ajuns într-o degradare ce face imposibilà locuirea, vreau s-o onsolidez/reabilitez , desi acum un an voiam s-o demolez. La acea vreme, i-am adus la cunostintà vecinului intentia mea si faptul cà am nevoie de semnatura lui, în replicà el cerându-mi 1 m de teren ca sà-si poatà lucra pe lânga casà.
I-am spus cà nu detin asa o suprafatà mare de teren (casa+teren=320mp) încât sà-mi permit sà-i cedez acel metru, cu atât mai mult cu cât urbanismul mà obligà la retrageri fatà de vecini cu 3m,pe cele 3 laturi. I-am propus în schimb cà-i voi da în scris prin notariat acordul meu de acces pe proprietate pentru ulterioarele reparatii/îmbunatatiri la fatadà. Nu a fost de acord. I-am replicat cà si daca voi face consolidare/reabilitare, acest acord imi v-a fi necesar.
Nu vreau sa ajungem în instanta, însà mi se pare nedrept sà nu pot face nimic la casà, doar pentru ca dumnealui nu este de acord.
Imobilul trebuie renovat, plouà în casà, am ràmas farà curent electric pentru ca atât s-a infiltrat apa, cà-mi era teamà de un scurtcircuit care l-ar fi prejudiciat în primul rând pe el. De asemeni, instalatia de gaze trebuie refàcutà, întrucât prin modul defectuos de functionare a produs decesul a doi membri ai familiei.
Cu alte cuvinte, intrebarea mea este: ce cale trebuie sà urmez pentru a obtine acordul lui iar dacà în continuare nu este de acord cum pot avea dovada ca eu am încercat? Ma gândesc cà, peste niste ani, tot se v-a dàrâma si-l va afecta... Atunci mà v-a soma el sà fac reparatiile? Ca un fapt divers as vrea sà và aduc la cunostintà încà un aspect: cu vreo 5 ani în urmà, când eu încà nu eram proprietara acestui imobil ci tatàl meu, vecinul m-a abordat spunându-mi cà peretele cu pricina îi face igrasie, camera lui fiind rece si sà izolàm acel perete. I-am spus cà nu pot sustine financiar acea cheltuialà si s-a oferit s-o facà dumnealui. I-am permis accesul în imobil, a placat peretele cu polistiren, totul pentru a demonstra ca nu sunt de rea credintà. Deci, treaba era pt confortul dumnealui, casa nefiind locuità din 2011...
Îmi cer scuze pentru textul atât de lung, însà vreau sà cunoasteti toate datele pentru a mà putea ajuta cu un ràspuns.
Và multumesc anticipat, M.Ungureanu
Cel mai recent răspuns: -ELLA- , utilizator 04:04, 2 August 2022
Buna dimineata!
Puteti incepe demersul pentru consolidarea casei prin solicitarea emiterii Certificatului de urbanism de la primarie. Pentru consolidarea unui imobil nu este obligatoriu acordul vecinilor, iar in situatia in care s-ar impune acordul lor, instanta de judecata poate suplini acordul vecinilor pentru consolidare deoarece consolidarea este de interes national.
Daca, prin Certificatul de urbanism nu se precizeaza necesitatea acordului vecinilor, inseamna ca nu vi-l cere nici pentru Autorizatia de construire.

Legea 212/2022
Art. 1. – (1) Reducerea riscului seismic al cladirilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si se realizeaza prin luarea unor masuri de interventie la cladirile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
(2) Stabilirea riscului seismic pentru o anumita cladire se face prin incadrarea acesteia in una dintre urmatoarele patru clase de risc:
a) Clasa de risc seismic RsI, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prabusire, totala sau partiala, la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator starii limita ultime;
b) Clasa de risc seismic RsII, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator starii limita ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabila;
c) Clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator starii limita ultime, care poate pune in pericol siguranta utilizatorilor;
d) Clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, este similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

Art. 3.
(1) Proprietarii cladirilor, persoane fizice sau juridice si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare cladiri, au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a cladirilor din proprietate sau administrare, in conditiile legi, in vederea identificarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;
b) sa asigure expertizarea tehnica, de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, a cladirilor existente cu vulnerabilitate seismica identificata ca urmare a evaluarii vizuale rapide, in vederea incadrarii in clasa de risc seismic si fundamentarii masurilor de interventie;
c) sa asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiza tehnica si a incadrarii cladirii in clasa de risc seismic catre autoritatile administratiei publice locale competente, precum si catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica, in vederea asigurarii monitorizarii actiunilor pentru reducerea riscului seismic, respectiv notarii in partea a III-a a cartii funciare a imobilului a clasei de risc seismic in care a fost incadrata cladirea existenta;
d) sa aprobe decizia de interventie si sa asigure continuarea actiunilor definite la art. 5, in functie de concluziile fundamentate prin raportul de expertiza tehnica.
(5) Proprietarii/Administratorii cladirilor prevazuti la alin. (1) raspund in conditiile legii, material, contraventional si civil, dupa caz, pentru nerealizarea masurilor de interventie dispuse prin prezenta lege.
(6) Etapele de realizare a evaluarii vizuale rapide se detaliaza in cadrul Metodologiei de evaluare vizuala rapida, aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei.
(7) Proprietarii cladirilor, persoane fizice sau juridice si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare cladiri pot solicita efectuarea expertizei tehnice a cladirilor existente de catre experti tehnici atestati pentru cerinta fundamentala rezistenta mecanica si stabilitate, independent de parcurgerea etapei de evaluare vizuala rapida prevazuta la alin. (1) lit. b).

Art. 5. Pentru cladirile expertizate tehnic si incadrate in clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiza tehnica, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta, proprietarii cladirilor, persoane fizice sau juridice, asociatiile de proprietari, persoanele juridice care au in administrare cladiri, precum si conducatorii institutiilor publice si detinatorii cu orice titlu de cladiri de interes si utilitate publica vor proceda, in realizarea obligatiilor care le revin conform legii civile si calitatii in constructii, pentru punerea in aplicare a solutiei de interventie prevazute la art. 7 alin. (2), astfel:
a) realizarea proiectarii lucrarilor de interventii de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati, in termen de 2 ani de la data primirii notificarii incadrarii in clasa de risc seismic RsI a cladirii expertizate;
b) inceperea executiei lucrarilor de interventii de catre persoane juridice care au responsabili tehnici cu executia autorizati, in termen de 2 ani de la data receptiei proiectului tehnic de executie a lucrarilor de interventii in scopul cresterii nivelului de siguranta la actiuni seismice a cladirii existente la minimul acceptat conform P100-3 in vigoare la data receptiei proiectului tehnic.
Art. 6.
(1) Pe intreaga durata a derularii actiunilor privind reducerea riscului seismic al cladirilor existente, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventii, proprietarii si asociatiile de proprietari, persoane fizice sau juridice, vor beneficia de consiliere si asistenta din partea compartimentelor de specialitate din cadrul primariilor.
Ultima modificare: Marți, 2 August 2022
-ELLA-, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buna seara! părinții mei poseda un apartament într-un imobil ... RM RM Buna seara! Părinții mei poseda un apartament într-un imobil încadrat la categoria 2 risc seismic. Dorim sa asiguram apartamentul si nu reușesc sa găsesc ... (vezi toată discuția)
Obligatii primarie pentru cladirile din cateogriile de risc cutremur BX BX Pana in 1996 categoriile de urgenţă (U1-4) reprezentau prioritatea începerii lucrărilor de consolidare a clădirilor expertizate tehnic. Pentru fiecare ... (vezi toată discuția)
Bloc incadrat grad seismic u3 cristina_pop cristina_pop Buna ziua. Doresc sa vand un apartament ce se afla intr-un bloc incadrat la U3 grad seismic. Stiu ca nu este acceptat de banci pentru credit. Pot face o ... (vezi toată discuția)