avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 646 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Recuperări de creanţe, datorii, ... Fratele meu a lucrat in Suedia in 2015 și i-au trimis ...
Discuție deschisă în Recuperări de creanţe, datorii, Probleme cu băncile

Fratele meu a lucrat in Suedia in 2015 și i-au trimis in cont ...

Fratele meu a lucrat in Suedia in 2015 și i-au trimis in cont 10.000 de coroane, pe care după i-au cerut înapoi pt ca a greșit contabilul, dar fratele meu deja ii cheltuise! Acum i-a venit Înștiințare de la ANAF ca trebuie sa ii dea înapoi, altfel ii pun proprire pe conturi! Este vrei soluție in acest sens?
Cel mai recent răspuns: Silvia111123 , utilizator 10:11, 8 Iunie 2022
Pot exista solutii in functie de ceea ce solicita ANAF si in baza a ce solicita.
Asta scrie pe Înștiințare
ADRESA DE INSTIINTARE PRIVIND INFINTAREA POPR
In baza art 236 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,vacommnicam ca
I 1-prin Adresa de infintare a popririi asupra disponibiltatilor banesti/Adresa de infintarea popririi asigutatorii asupradispombilitatilor banesti sea huat masura indispomibilzari sumelor existente,precum si a celor viitoare provenite dinincasarile zilnice in conturile in lei si/sau valutá deschise la
UNICREDT1 BANK S.A.BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SACEC BANK SA
I l-prin Adresa de infintare a popririi asupra sumelor datorate debitorulai de catre terti/Adresa de infintare a popriritasiguratorit asupra sumelor datorate debitorului de câtre terti s-a luat mâsura infiintárii popririi asupra sumelor de banidetinute si/sau datorate dumneavoastrâ, cu orice titlu, de câtre:
sau pe care le va datora si/sau le va detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente:
I l-prin Adresa de infiintare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de incasat de la autoritáti sau institutiipublice nr......s-a luat masura infintarii popririi asupra sumelor certe,lichide siexigibile pe care le aveti de incasat de la
Sumele le veti vira in conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului Trezorerie Municipiul lasi,pe numele,cod de identificare fiscalapentru a stinge obligatiile fiscale/bugetare datorate de
acesta,dupa cum urmeaza:
Demumirca obligatiei
Categ
Titlul executoriu
Suma datorata
Contul in care urmcaza a se vira suma
fiscale hugetarc
Suma
nt./data
(lei)
Desponabal dan csccutarca sihta a
A
1/12 04 2019
1126
RO58IREZ406506702XXXXXXX
Stelor stabilite it allc state
D
1/12.042019
10399
hre ale amunn I uropene
M
1/12042019
741
12266
IV101
In temeiul art.233 alin.(7)din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarileulierioare in cazul in care popririle infiintate de organul de evecutare genereazà imposibilitatea de a và continua activitateacconomicà, cu consecinte sociale deosebite, vaputeti adresa creditorului fiscal care poate dispune, lacererca dumneavoastra sitinand seama de motivele invocate, fie suspendarea temporarà totala, fie suspendarea temporara partiala a esecutaria siliteprin poprire.Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioada de cel mult 6luni connsecutive de la data comunicárii catre bancă sau alt tert poprit a actului de suspendare a popririi
Impotriva prezentuln inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreascà competenta, in termen de 15 zilede la comunicare sau luare la cunostintà, in conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr.207/2015 privind Codulde procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conducatorul organului de executare.
Nume si prenume

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Anaf adresa de instiintare privind infiintarea popririi Irina_sebea Irina_sebea Buna ziua, Am primit in contul online de la ANAF o \"[b]Adresa de instiintare privind infiintarea popririi[/b]\" in format .pdf si contine urmatorul ... (vezi toată discuția)
Se pot pune propriri pe conturile unui s.r.l. al carui administrator are datorii personale la stat? ionut_lucian ionut_lucian Treaba sta cam asa, am avut un BIA pe care am inregistrat niste datorii deoarece mi se imputa niste tva neachitat, in paralel am si un SRL pe care am ... (vezi toată discuția)
Instiintare proprire bogdan06 bogdan06 Buna ziua! Am primit acasa o instiintare,cum ca in \"baza art.149 alin. 5 din O.G. 92/2003 privind codul de procedura fiscala,republicata in 2007,cu ... (vezi toată discuția)