avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 547 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... Camere video pe holurile blocului! Pot monta camere ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

Camere video pe holurile blocului! Pot monta camere video pe ...

Camere video pe holurile blocului!

Pot monta camere video pe holurile blocului la etajele superioare strict pentru siguranta si protectie?
Tin sa precizez ca in sedinta generala a fost dezbatuta aceasta situatia si s a hotarat sa se obtina acordul tuturor proprietarilor pentru montarea acestora.
Mai precizez ca exista deja sistem de monitorizare video doar la parterul blocului.
In aceste situatii este obligatoriu obtinerea acordului tuturor proprietarilor pentru montarea acestor camere pe holurile etajelor superioare?
Cel mai recent răspuns: Adam Grecu , utilizator 18:23, 26 Septembrie 2023
Buna seara

Da,este nevoie de acordul tuturor locatarilor,pentru a monta camere CCTV,la fiecare etaj.

usernew2021 a scris:

Camere video pe holurile blocului!

Pot monta camere video pe holurile blocului la etajele superioare strict pentru siguranta si protectie?
Tin sa precizez ca in sedinta generala a fost dezbatuta aceasta situatia si s a hotarat sa se obtina acordul tuturor proprietarilor pentru montarea acestora.
Mai precizez ca exista deja sistem de monitorizare video doar la parterul blocului.
In aceste situatii este obligatoriu obtinerea acordului tuturor proprietarilor pentru montarea acestor camere pe holurile etajelor superioare?Da,este nevoie de acordul tuturor locatarilor,pentru a monta camere CCTV,la fiecare etaj.

Prin prisma rolului pe care îl îndeplinesc și a atribuțiilor legale, asociațiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal și, în consecință, obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Astfel, în contextul prelucrării (inclusiv al dezvăluirii) datelor personale, asociațiile de proprietari trebuie să identifice temeiul legal al efectuării acesteia, prevăzut de dispozițiile RGPD prin raportare la prevederile legale din domeniul lor de activitate.

Scopul și mijloacele prelucrării datelor de către asociațiile de proprietari pot fi în mod expres stabilite prin actele normative care le reglementează înființarea, organizarea și funcționarea sau pot fi stabilite de către asociație, fiind justificate de interesul legitim al său.
De asemenea, în unele situații, prelucrările de date se pot baza pe consimțământul persoanelor fizice vizate.

În acest context, precizăm că urmare a punctelor de vedere solicitate Autorității de Supraveghere de către asociațiile de proprietari cu privire la prelucrările de date pe care le efectuează sau intenționează să le pună în practică, a rezultat că scopurile în care aceste entități colectează și prelucrează datele personale vizează, în principal, următoarele activități:

1. În ceea ce privește instalarea unui sistem de supraveghere video de către asociația de proprietari, întrucât sistemele de televiziune cu circuit închis au posibilitatea de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, această activitate se supune atât prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cât şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată și Normelor metodologice de aplicare a acesteia, mai ales raportat la instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale sistemului de supraveghere video.

Măsura instalării unui sistem de supraveghere video poate fi luată de către asociația de proprietari în baza interesului legitim al asociaţiei, de ex. pentru asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora, dar și în zona de acces în imobil sau lifturi.

Argumentele privind justificarea interesului legitim trebuie să se regăsească într-o documentație la nivelul asociației de proprietari și, ulterior, hotărârea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari, potrivit legii.

Referitor la obligația de informare a persoanei vizate, în spaţiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, trebuie instalată o pictogramă adecvată, care să conţină o imagine reprezentativă, poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzută de orice persoană.

În ceea ce privește perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate de asociaţie ca urmare a instalării sistemului de supraveghere video, Autoritatea de supraveghere recomandă ca aceasta să nu depăşească 30 zile.

Excepție pot face situațiile temeinic justificate în care s-au produs evenimente ce necesită stocarea doar a imaginilor relevante pe o perioadă mai mare de timp necesară îndeplinirii scopurilor respective (de ex. până la soluționarea definitivă a unei cauze penale de către organele judiciare).

Referitor la imaginile captate și înregistrate de camerele video, instalate în zonele stabilite potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu respectarea echilibrului dintre interesul legitim al asociației și drepturile și libertățile persoanelor, în vederea respectării principiului proporționalității, se poate apela la echipamente care din punct de vedere tehnic pot fi orientate astfel încât să focalizeze zonele necesare a fi supravegheate.

În ceea ce privește prelucrarea datelor prin altă persoană (cum ar fi de ex. societatea care instalează sistemul de videosupraveghere și asigură mentenanța acestuia, efectuează și prelucrarea datelor), potrivit art. 4 pct. 8 din RGPD aceasta este „persoana împuternicită de operator” întrucât prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

De asemenea, art. 28 alin. (3) lit. a) și alin. (10) din același regulament stabilește că prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract, ce trebuie să conțină și instrucțiuni documentate din partea operatorului pe baza cărora împuternicitul va prelucra datele cu caracter personal.


Multumesc pentru mesaj.

Doamna avocat, poate ma lamuriti cum este cu acest acord in blocurile noi construite unde nu sunt proprietari si sunt camere video peste tot, acolo cum este cu acordul? Si l dau proprietarii la achizitia apartamentului sau cum?
Cum este cu acordul in magazine sau in moluri unde lafel sunt camere peste tot?
Intreb nu dau cu parul.


CABINET DE AVOCAT "STOICA IOANA" a scris:Da,este nevoie de acordul tuturor locatarilor,pentru a monta camere CCTV,la fiecare etaj.

Prin prisma rolului pe care îl îndeplinesc și a atribuțiilor legale, asociațiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal și, în consecință, obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Astfel, în contextul prelucrării (inclusiv al dezvăluirii) datelor personale, asociațiile de proprietari trebuie să identifice temeiul legal al efectuării acesteia, prevăzut de dispozițiile RGPD prin raportare la prevederile legale din domeniul lor de activitate.

Scopul și mijloacele prelucrării datelor de către asociațiile de proprietari pot fi în mod expres stabilite prin actele normative care le reglementează înființarea, organizarea și funcționarea sau pot fi stabilite de către asociație, fiind justificate de interesul legitim al său.
De asemenea, în unele situații, prelucrările de date se pot baza pe consimțământul persoanelor fizice vizate.

În acest context, precizăm că urmare a punctelor de vedere solicitate Autorității de Supraveghere de către asociațiile de proprietari cu privire la prelucrările de date pe care le efectuează sau intenționează să le pună în practică, a rezultat că scopurile în care aceste entități colectează și prelucrează datele personale vizează, în principal, următoarele activități:

1. În ceea ce privește instalarea unui sistem de supraveghere video de către asociația de proprietari, întrucât sistemele de televiziune cu circuit închis au posibilitatea de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, această activitate se supune atât prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cât şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată și Normelor metodologice de aplicare a acesteia, mai ales raportat la instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi elementelor componente ale sistemului de supraveghere video.

Măsura instalării unui sistem de supraveghere video poate fi luată de către asociația de proprietari în baza interesului legitim al asociaţiei, de ex. pentru asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora, dar și în zona de acces în imobil sau lifturi.

Argumentele privind justificarea interesului legitim trebuie să se regăsească într-o documentație la nivelul asociației de proprietari și, ulterior, hotărârea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari, potrivit legii.

Referitor la obligația de informare a persoanei vizate, în spaţiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, trebuie instalată o pictogramă adecvată, care să conţină o imagine reprezentativă, poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzută de orice persoană.

În ceea ce privește perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate de asociaţie ca urmare a instalării sistemului de supraveghere video, Autoritatea de supraveghere recomandă ca aceasta să nu depăşească 30 zile.

Excepție pot face situațiile temeinic justificate în care s-au produs evenimente ce necesită stocarea doar a imaginilor relevante pe o perioadă mai mare de timp necesară îndeplinirii scopurilor respective (de ex. până la soluționarea definitivă a unei cauze penale de către organele judiciare).

Referitor la imaginile captate și înregistrate de camerele video, instalate în zonele stabilite potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor, cu respectarea echilibrului dintre interesul legitim al asociației și drepturile și libertățile persoanelor, în vederea respectării principiului proporționalității, se poate apela la echipamente care din punct de vedere tehnic pot fi orientate astfel încât să focalizeze zonele necesare a fi supravegheate.

În ceea ce privește prelucrarea datelor prin altă persoană (cum ar fi de ex. societatea care instalează sistemul de videosupraveghere și asigură mentenanța acestuia, efectuează și prelucrarea datelor), potrivit art. 4 pct. 8 din RGPD aceasta este „persoana împuternicită de operator” întrucât prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

De asemenea, art. 28 alin. (3) lit. a) și alin. (10) din același regulament stabilește că prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract, ce trebuie să conțină și instrucțiuni documentate din partea operatorului pe baza cărora împuternicitul va prelucra datele cu caracter personal.
Avand in vedere caracterul special al datelor preluate si stocate de sistemele de supraveghere,legiuitorul a impus obligatia ca anteriror instalarii sistemelor de supraveghere video ,in cazul imobilelor de locuit in comun,fiecare proprietar sa isi dea acordul pentru instalare camere/sistem de supraveghere
La blocurile noi dezvoltatorul/constructorul dis[une instalarea sistemelor de supraveghere pentru a justifica pretul solicitat
Este diferenta apreciabila intre imobile d elocuit in comun si spatii private de aprovizionare
Autoritatile,impun obligatia ca in spatiile speciale,administratorii,patronii sa instaleze sisteme de supraveghere
Pai si daca dezvoltatorul dispune pt justificare, cum ramane cu gdpr ul?
Sunt blocuri noi unde au camere peste tot si la fiecare etaj si camerele filmeaza chiar si usile apartamentelor. Ce sa inteleg, ca proprietarul la achizitie vede cum stau lucrurile si daca doreste achizitia echivaleaza cu acordul?
Nu jnteleg la ce ca referiti cand spuneti spatii de aprovizionare. Nu am adus in discutie deloc acest subiect.


ynocentta a scris:

Avand in vedere caracterul special al datelor preluate si stocate de sistemele de supraveghere,legiuitorul a impus obligatia ca anteriror instalarii sistemelor de supraveghere video ,in cazul imobilelor de locuit in comun,fiecare proprietar sa isi dea acordul pentru instalare camere/sistem de supraveghere
La blocurile noi dezvoltatorul/constructorul dis[une instalarea sistemelor de supraveghere pentru a justifica pretul solicitat
Este diferenta apreciabila intre imobile d elocuit in comun si spatii private de aprovizionare
Autoritatile,impun obligatia ca in spatiile speciale,administratorii,patronii sa instaleze sisteme de supraveghere

Alte discuții în legătură

Camera de supraveghere la intrare pe casa scarii Asp733 Asp733 Pot monta camera de supraveghere,la intrare pe casa scarii,sa pot supraveghea gradinitele din fata blocului???? (vezi toată discuția)
In ce conditii se pot accesa imaginile de pe camerele video de ... catali123456 catali123456 In ce conditii se pot accesa imaginile de pe camerele video de la blocuri? Si cat timp pot fi pastrate? Cine le poate accesa? multumesc (vezi toată discuția)
Acordul proprietarului sau al chiriasului pentru montarea camerelor de supraveghere? vali m vali m Buna ziua.La mine in bloc se doreste montarea camerelor de supraveghere la parterul blocului.Toata lumea este de acord,mai putin proprietarul de la parter,care ... (vezi toată discuția)