avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 448 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... \"Amenintari\" la locul de munca Buna ziua! Lucrez ca ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

"Amenintari" la locul de munca Buna ziua! Lucrez ca si asistent ...

"Amenintari" la locul de munca

Buna ziua!
Lucrez ca si asistent medical intr-un spital de stat.
Exista in codul muncii vreun articol pe care il pot invoca intr-un referat pt. comisia de disciplina daca suntem "amenintati" de domnii doctori, unde se incalca valorile si demnitatea prin exemple ca " Esti supusul meu la lucru, ce iti spun eu asta faci" cuvinte jignitoare, amenintari cu referate in comisia de disciplina, obligatia de a le face "munca" lor, care nu apare in fisa postului a unui asistent medical?

Va multumesc!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 08:38, 31 Martie 2023
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Codul Muncii
Art. 5
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.
(5) Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
....

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art.2
....
(5^1) Constituie hărțuire morală la locul de muncă și se sancționează disciplinar, contravențional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern și/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condițiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnității angajatului, prin afectarea sănătății sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme:
a) conduită ostilă sau nedorită;
b) comentarii verbale;
c) acțiuni sau gesturi.

(5^2) Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înțelesul prezentei legi, stresul și epuizarea fizică intră sub incidența hărțuirii morale la locul de muncă.
....

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Buna seara, ma puteti ajuta cu un paragraf referitor la ''sancțiuni ... Cioco85 Cioco85 Buna seara, Ma puteti ajuta cu un paragraf referitor la \'\'sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, pentru angajații care încalcă ... (vezi toată discuția)
Important. bullyingul la locul de munca prin asta trec de aproape ... mariusastra mariusastra Important. Bullyingul la locul de munca prin asta trec de aproape 2 ani de zile la locul de munca de când am.luat atitudine in fata șefilor care sunt toți ... (vezi toată discuția)