avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 721 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Fisa postului
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Fisa postului

Va rog mult sa ma ajutati cu un model de fisa postului pentru AJUTOR BUCATAR, PIZZAR, si LUCRATOR BUCATARIE. Va multumesc!!!!
Cel mai recent răspuns: Cornel Vasile , Consilier juridic 13:48, 23 Ianuarie 2012
FIªA POSTULUI
Nr. ... Data .....
Anexă la contractul individual de muncă nr. ..............
Numele: ...............
Prenumele: ..............

Denumirea instituţiei: ................
Denumirea postului: lucrător bucătărie ( cod C.O.R. 913203)
Compartimentul: bucătărie
Cerinţele privind ocuparea postului:
--- Studii: generale;
--- Experienţa : nu este relevanta;
--- Cunoştinţe şi deprinderi:
• Cunoaşterea proceselor tehnologice de preparare a alimentelor;
• Cunoaşterea sortimentelor de alimente;
• Rigurozitate în ceea ce priveşte regulile de igienă în alimentaţia publică;
--- Caracteristici de personalitate: persoană dinamică, abilă, sociabilă, comunicativă, amabilă şi energică;
--- Aptitudini:
• Imaginaţie;
• Creativitate;
• Afinitate pentru arta culinară;
• Simţul ordinii şi curăţeniei;
• Responsabilitate;
• Spirit de organizare.
--- Atitudini: sincer, dispus la colaborare, amabil, autoritaritate, amabil, cu un bun spirit de organizare;
--- Solicitări fizice:
• lucru în picioare pe perioade lungi de timp;
• rapiditate în realizarea sarcinilor.
--- Solicitări psihice:
• solicitare a atenţiei vizuale, auditive;
• solicitarea memoriei vizuale, auditive;
• rezistenţă la stres;
• muncă rutinieră;
• cerinţe de adoptare a unei atitutidini de corectitudine şi de amabilitate pe tot parcursul programului de servire a clienţilor;
--- Perioada de probă: ..... zile;
--- Relaţii:
Ierarhice:
-este subordonat: administratorului societăţii, bucătarului;
-are în subordine: - nu este cazul.
Funcţionale: vânzătorul, personalul de deservire al clienţilor;
--- Condiţii materiale ale muncii:
• instrumente/echipamentele folositoare: ladă frigorifică, aragaz, grill, cuptor cu microunde, crepieră, rotisor, friteuză, cântare, vase de măsurat cantităţile, cuţite, linguri pentru gătit, spumiere, oale, etc.
CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCÃ:
1. Program: de luni până vineri între orele 08.00 – 16.00
2. Natura muncii: independent şi ca parte componentă a unei echipe
3. Deplasări: nu e cazul
4. Poziţia de lucru: în picioare.
5. Posibilitatea de accidente: medie, în condiţiile respectării normelor de securitate în muncă, N.G.P.M., N.S.P.M. 62, N.S.P.M. 57
6. Condiţii deosebite: nu există.
ATRIBUŢIILE ªI SARCINILE POSTULUI DE MUNCÃ:
1. Asigură implementarea şi menţinerea standardelor de păstrare şi depozitare a produselor, semipreparatelor şi preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare.
2. Participă la determinarea necesarului de materii prime de comandat şi la realizarea comenzilor de aprovizionare;
3. Preia comenzile de la clienţi şi asigură servirea acestora;
4. Debarasează şi asigură curăţenia bucătăriei;
5. Participă activ la întreţinerea ustensilelor de bucătarie şi a echipamentului din dotare;
6. Ţine cont de perisabilitate, termenul de garanţie, de modul în care urmează să fie folosite ingredientele;
7. Face prelucrările preliminare gătitului - sortează, curăţă, spală, divizează şi mai apoi găteşte - fierbe, frige, coace, prăjeşte;
8. Îndeplineşte şi alte sarcini curente atribuite de către superiorul direct, în concordanţă cu necesităţile imediate ale unităţii.

RESPONSABILITÃŢILE POSTULUI DE MUNCÃ:

1. Răspunde de păstrarea în bune condiţii a ustensilelor şi aparaturii;

2. Răspunde de respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

3. Răspunde de utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei;

4. Respectă cu stricteţe igiena personală (halat, bonetă, încalţăminte) cât şi igiena bucătăriei;

5. Utilizarea resurselor existente, exclusiv în interesul firmei;

6. Respectă Regulamentul Intern al societăţii;

7. Zilnic recoltează probe din meniu pe care le păstrează în frigider;

8. În funcţie de activitatea curentă a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de către conducere în legătură cu deservirea corespunzătoare a clienţilor unitării, în funcţie de competenţele sale profesionale.


AUTORITATEA POSTULUI:

1. Utilizează materialele şi aparatură puse la dispoziţie de firmă.


SALARIATUL SE OBLIGÃ:

1. Ca de două ori pe an să-şi efectueze analizele medicale obligatorii specifice locului de muncă;

2. Să participe la cursurile privind noţiunile fundamentale de igienă alimentară şi să le absolve costul acestora fiind suportate de societate;


3. Să nu folosească în interes personal sau pentru alţii date, acte, bani şi faptele referitoare la activitatea societăţii asupra cărora deţine informaţii;

4. Să respecte întocmai Contractul colectiv de muncă şi Regulamentul de ordine interioară;
5. Nerespectarea prevederilor din fişa postului atrage după sine sancţiunea disciplinară, contravenţională, civilă şi penală după caz.

Atribuţii de SECURITATEA ªI SÃNÃTATEA MUNCII ªI A SITUAŢIILOR DE URGENŢÃ:
1 Să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de securitatea sănătăţii muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
2 Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca şi angajaţii societatii să o facă;
3 Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât şi a colegilor;
4 Să aducă la cunoşţintă conducătorului societăţii orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
5 Să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea societăţii.

SALARIZARE - conform contractului individual de muncă, ce are caracter confindenţial faţă de ceilalţi angajaţi ai societăţii.

Întocmită şi semnată astăzi, .........., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.



S.C. ................. S.R.L.
Administrator:



Am luat la cunoşţintă, sînt de acord şi mă oblig să respect cele de mai sus,


SEMNÃTURA:
Multumesc din suflet!!!
va rog imi dati si mie fisa postului pt vanzatoare intr-un magazin de haine?am nevoie pt facultate
FISA DE POST - VANZATOR



1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL DESFACERE

2. Denumirea postului:
VANZATOR

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Sef serviciu marketing;

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

-daca este cazul

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al unei forme de invatamand liceale;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie);
-corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
- sincer, dispus la colaborare

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Principalele activitati:
a. Receptioneaza marfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate.
b. Pregateste marfurile pentru expedierea catre client
c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora.
d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului.
e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare.
f. Verifica periodic stocurile din magazin
g. Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre toate produsele.
h. Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor.
i. Manipuleaza marfa.
j. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti
k. Vinde produsele firmei atât la clientii existenti cât si la posibili noi clienti.
l. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa.
m. Propune clientilor existenti noi comenzi .
RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA
a. In raport cu alte persoane
- Coopereaza cu managerul, administratorul,
- Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact
- Raspunde la solicitarile superiorilor.
b. In raport cu aparatura si materialele utilizate
- Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare
- Anuntarea eventualelor defectiuni aparute
c. In raport cu sarcinile de munca
- Raspunde de buna relationare cu clientii existenti
- Raspunde de mentinerea unei bune evidente a incasarilor
d. In raport cu securitatea muncii
- Respectarea normelor de securitate in munca
- Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instructiunile proprii de securitete a muncii.
e. Alte responsabilitati
- Respectarea programului de lucru

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Va rog frumos daca ma puteti ajuta si pe mine cu 2 fise de post pentru "inginer agronom" si "sef ferma vegetala", va multumesc foarte mult, le caut urgent.

O zi buna.

Alte discuții în legătură

Fisa postului de asistent tehnic sergiumarin sergiumarin Va rog mult sa-mi prezentati o fisa de post pentru asistent tehnic in cadrul unui proiect desfasurat in colaborare cu UNICEF....se refera la protectia ... (vezi toată discuția)
Fisa postului bucatar sef noiembriesm noiembriesm Buna ziua, Ma poate ajuta cineva cu fisa postului pentru Bucatar Sef. Multumes frumos. (vezi toată discuția)
Fisa post - 9411- aj.la prepararea prod. alim.de tip "fast-food" Roxana Brancoveanu Roxana Brancoveanu Am conceput fisa postului pt. 9411 daca va este de folos :) FISA POSTULUI – AJUTORI LA PREPARAREA PRODUSELOR ALIMENTARE DE TIP ... (vezi toată discuția)