avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 492 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Bilant 2009
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Bilant 2009

Este adevarat ca anul acesta situatile financiare pentru 31.12.2009 pentru firme nu se mai depun la administratii financiare ci direct la Registrul Comertului? Si daca da, care este termenul de depunere? Daca ar fi asa, inseamna ca persoanele juridice care nu sunt inregistrate la Reg. Com (gen sindicate, asociatii, etc) depun in continuare la Administratie?
Cu multumiri
Cel mai recent răspuns: AndreeaCris , utilizator 13:38, 17 Mai 2010
Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, că au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Societăţile comerciale vor depune situaţiile financiare anuale şi documentele anexate acestora pentru exerciţiul financiar 2009 numai la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, coroborate cu prevederile Legii nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de:
- raportul administratorilor,
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile (Procesul-verbal al adunării generale).

UTIL – Lamuriri ONRC pe aceasta tema – click aici

De asemenea, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
- politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
- persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Situaţiile financiare anuale trebuie să fie semnate şi ştampilate de persoanele în drept (directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie), conform legii.

Termen de depunere

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii, termenul pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale de către societăţile comerciale este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 mai 2010.
Societăţile comerciale care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la ORC, respectiv 1 martie 2010.

Important -Contribuabilii menţionaţi pot utiliza pentru completarea situaţiilor financiare anuale programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) care conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă.

Excepţii

Societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, care întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, vor depune situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale MFP.
De asemenea, subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale MFP.
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către societăţile/companiile naţionale, regiile autonome şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare este de 150 zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 mai 2010.

Societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale vor depune situaţiile financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar 2009, respectiv 30 aprilie 2010.

Asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale întocmesc situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.969/2007 şi le depun la unităţile teritoriale ale MFP în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 30 aprilie 2010.

Persoanele juridice, cu excepţia societăţilor comerciale, care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unităţile teritoriale ale MFP.

Baza legală:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454/2008;
- Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955/2006;
- Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080/2005;
- Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846/2007.

info via – finantevalcea.ro
ONG-urile depun situatiile la MEF.
Buna... am o intrebare... daca lucrez la o asociatie, si nu am depus inca( pana la 17.05.2010) bilantul la ORC, deoarece stiam ca pana la sfarsitul lui mai se poate depune, ce se intamplă cand merg sa-l depun? Amenda??

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Depunere bilant contabil magnolia1969 magnolia1969 Va rog sa-mi raspundeti cat de urgent puteti: unde depun institutele nationale de cercetare - dezvoltare bilantul pe 2009? care este reglementarea ... (vezi toată discuția)
Semnare bilant 2009 loredana.m loredana.m Buna seara, care mai este legea cu privire la semnarea bilantului. Daca sunt administrator cu studii superioare dar nu am contract de munca la firma pot semna ... (vezi toată discuția)