avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 420 soluții astăzi
Forum Activitate Spider06

Activitate Spider06

Buna ziua,
Am renegociat un contract, cu un client din SUA. Noi am ajuns la un acord, vrem sa vedem si daca se poate. Am dori sa modificam retroactiv (incepand cu luna noiembrie 2014 sau cu ianuarie 2015) preturile bunurilor pe care noi le exportam in SUA. Unele modificari sunt in plus, altele in minus. Problema o reprezinta declaratiile vamale de export cu valorile aferente exporturilor facute in lunile respective. Acestea trebuie modificate? Exista vreo astfel de procedura? Multumesc.
Buna ziua,
M-am conectat pe portatul Registrului Comertului sa verific stadiul unui dosar si am vazut ca pe firma s-au facut doua cereri de informatii/certificate constatatoare de informatii extinse. Nu eu le-am facut. Pot afla cine le-a facut? Functionarii de la registru sunt obligati sa furnizeze aceste informatii? Multumesc
Buna ziua

Stiu ca s-a mai discutat pe forum cu privire la sistemele de supraveghere video dar tot nu sunt foarte lamurit.
Pe scurt:
1. Firma doreste instalarea unui sistem de supraveghere video pe caile de acces si pe perimetrul exterior al fabricii.
2. Sistemul este numai supraveghere video, fara alarmare, antiefractie, control acces.
3. Instalarea sistemului se va face cu firma autorizata iar salariatii vor fi informati.
4. Instalarea acestui sistem care nu este componenta a planului de paza se supune autorizarii de catre politie?
Seful serviciului de ordine publica judetean a zis ca nu trebuie avizat de politie, subalternul lui a zis ca da si a dat de inteles ca trebuie sa facem sistemul complet, cu monitorizare prin dispecer, alarmare, etc. Am explicat ca avem paza proprie si ca sistemul nu este considerat ca facand parte din sistemul de securitate . Si-a mentinut parerea si mi-a zis ca el nu va aviza niciodata doar un proiect de instalare sistem de supraveghere.
Am inteles si eu citind HG 1010/2004 ca sistemul de supraveghere video (CCTV) este o subcomponenta a sistemului de securitate dar legea vorbeste numai despre acest sistem in totalitatea lui. Cu alte cuvinte daca nu il fac complet nu am voie sa il instalez???
V-as da un exemplu: sunt o gramada de gradinite care au supraveghere video. Oare toate au si monitorizare si alarmare? Adica au un sistem complet , autorizat de politie??
Multumesc anticipat pentru un raspuns.

Buna ziua,
Am primit un contract de vanzare cumparare de la un colaborator. Contractul are anexata si o imputernicire pe care trebuie sa o dam persoanei care va ridica marfa de la vanzator, identificata cu nume, prenume, serie buletin, CNP. Nu mi se pare normal sa dam datele de identitate ale persoanei imputernicite sa ridice marfa. Putem imputernici persoana respectiva, in calitate a nagajat al societatii, dar sa ii dam toate datele mi se pare prea mult. Cum as putea motiva refuzul? Stiu ca exista ceva legat de protectia datelor personale, dar nu stiu actul normativ. Multumesc anticipat.
@Minel 1950 - de acord cu Dvs, asta e finalitatea unui puz, dar nu se procedeaza in mod legal. Primaria nu e abilitata sa scoata terenul din circuitul agricol. Daca ceri certificat de urbanism pentru obtinerea autorizatiei de construire, pe el se mentioneaza ca e arabil intravilan si se cere scoaterea din circuitul agricol. Atunci de ce sa platesti impozit mai mare (chiar daca diferenta nu e semnificativa?). Si cand ti se raspunde cu emfaza: zi mersi, ca ti-am crescut valoarea terenului? De parca nu tot pe banii celui interesat s-a facut PUZ-ul....In fine, multumesc ca m-ati ascultat.
Sunt off topic, dar vreau sa va "povestesc" ceva: la o primarie din judetul Brasov, dupa aprobarea PUZ-ului, terenul din extravilan arabil a devenit intravilan arabil. OK, toate bune si frumoase pana acum. Dar, omului i-a venit impozit pe teren intravilan de constructii, nu arabil. Omul nu vrea sa schimbe categoria de folosinta a terenului deocamdata si ca atare vrea sa plateasca impozit pe teren intravilan arabil. Primaria refuza sa corecteze. Ce se poate face in astfel de situatie?
Răspuns la discuția ccm ramura sanitara
Eu am gasit:
1. Contract colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară pe perioada 2008-2010
din 20/10/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 16 din 20/10/2008

dar nu este prelungit prin vreun act aditional.


2. Contract nr. 455/2011
din 19/07/2011 colectiv de muncă la nivel de Grup de Unităţi al Ministerului Sănătăţii şi unităţilor din subordine pe anul 2011, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu nr. 455/01/19.07.2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 11 din 09/08/2011


pe acesta il gasiti aici: [ link extern ]
Răspuns la discuția reevaluare cladiri pe firma
Art. 253 din Codul fiscal:
"Art. 253. - (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
(31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.
(4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
(5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
(6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2). (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
(8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral ."
Presupunand ca avocatul accepta plata onorariului in doua transe si contractul prevede acest lucru, se accepta de catre instanta sau nu? :-)
Multumesc
Bun. Si daca in loc e onorariu de succes in contractul respectiv se prevede ca onorariul se plateste in 2 transe, ultima urmand sa fie achitata dupa data pronuntarii? Se accepta avand in vedere ca in momentul pronuntarii nu e o cheltuiala efectuata?