avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 293 soluții astăzi
Forum Activitate Vicentiu Coltuc

Activitate Vicentiu Coltuc

Răspuns la discuția prelungire contract concesiune
Conform legislatiei in vigoare, contractului de concesiune se poate prelungi cu 30 de zile inaintea expirarii acestuia.
Răspuns la discuția CCC luat de tatal copilului
De la 1 martie, amandoi parintii vor fi obligati, oficial, sa aiba grija de bebelusul lor. Concret, din concediul de un an, pe care mama sau tatal si-l poate lua pentru cresterea nou-nascutului, cel putin o luna ii va reveni celuilalt partener


Romania pune astfel in aplicare o directiva europeana care spune ca si tatal, mai mult absent in viata celui mic, trebuie sa-i schimbe scutecele si sa-i faca piureuri de fructe din cand in cand.

n acest timp, mama va merge la munca si nu va mai primi in acea perioada indemnizatia de crestere a copilului, dar, in schimb, partenerul ei va beneficia de acest drept, calculat dupa aceeasi regula: 75 % din media veniturilor nete, realizate in cele 12 luni dinaintea nasterii copilului.

Noua reglementare se aplica pentru copiii nascuti dupa 1 martie 2012.
Tatii care au deja bebelusii acasa par impacati cu ideea, dar nu se stie cum vor reactiona cei care se vor trezi intr-adevar singuri acasa, cu pruncul in brate.

Indemnizatia de crestere a copilului nu poate depasi 3.400 de lei si, pana acum, putea fi luata ori de mama, ori de tata, dupa cum isi dorea fiecare cuplu in parte.


[ link extern ][Mesaj editat - va rog ca, pe viitor, sa precizati si sursa informatiilor pe care le copiati pe forum]
Cadastrul si intabularea sunt formalitati ce trebuie indeplinite atat la cumpararea unui teren, cat si a unei case. Indiferent de natura terenului si de felul constructiei, cadastrul si intabularea sunt obligatorii.
Cadastrul este operatiunea de inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatorie la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare. Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana.
Inscrierea se face la Registrul de Carte Funciara si este foarte importanta, iar dreptul de proprietate devine opozabil fata de terti dupa ce se realizeaza intabularea. Institutia unde trebuie sa te adresezi pentru a intabula o locuinta este Judecatoria de localitate/sector de care apartineti.

Prin urmare, Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si proprietar, de pe intregul teritoriu al tarii. Importanta cadastrului general consta in faptul ca furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar), necesare in toate ramurile economiei nationale. Cadastrul este un instrument deosebit de important pentru economia de piata deoarece furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactilor care au loc pe piata bunurilor imobile. De asemenea, importanta lucrarilor de cadastru este prin ordin pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile din sectoarele importante ale economiei nationale.

Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare se completeaza prin noul Cod Civil, in sensul ca publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri. Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.
Sunt detaliate diferitele feluri de inscrieri in carte funciara. Astfel, inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea. Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de lege.

Fara dosarul cadastral nu se poate realiza nici o vanzare a unui imobil. Daca imobilul a fost dobandit dupa 1 iulie 1999 si exista un plan cadastral, nu mai este nevoie de realizarea altuia.
Documentatia cadastrala se intocmeste numai de catre un inginer cadastral specializat. Acesta efectueaza masuratorile cadastrale ale imobilului si intocmeste un dosar cu documentatia necesara pe care il depune la Oficiu de cadastru si publicitate imobiliara. Durata de obtinere a cadastrului este de aproximativ de la 30 la 45 de zile, dar pentru achitarea unei taxe de urgenta aceasta se poate reduce. Costurile pentru inctomirea cadastrului pot varia in functie de locatia si suprafata imobilului.
Dreptul de proprietate este pe deplin recunoscut de orice autoritate a statului si este opozabil fata de terti prin inscrierea sa in cartea funciara si intabularea dreptului de proprietate. Nici un imobil nu se poate instraina fara intabulare. Aceasta se obtine de la Oficiul de Cadastru si Publictate Imobiliara de catre un delegat imputernicit de notar sau de catre un expert autorizat. De regula aceasta se obtine odata cu dosarul cadastral.
Radierea dreptului de proprietate se face in temeiul actului care exprima consimtamantul proprietarului la stingerea lui (contract de vanzare cumparare, donatie, etc) sau a drepturilor viagere care se sting prin moarte titularului lor. Odata incheiat contractul de vanzare cumparare al unui imobil, notarul care a autentificat acest act, va obtine in termen de 15 zile gratuit intabularea pentru noul proprietar.

Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare este reglementata prin Ordinul Ministerului de Jusitie nr.2371/1997 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor.
Conform acestei legi, fiecarui imobil (teren cu sau fara constructie) i se va atribui un numar cadastral pe baza caruia se va face in viitor identificarea lui.
Orice intabulare a unui contract de vanzare-cumparare (echivalentul transcrierii in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare) trebuie precedata de deschiderea Cartii funciare. Deschiderea cartii funciare nu este conditionata de o vanzare, dar se realizeaza cel mai adesea in aceasta situatie.

Atribuirea numarului cadastral se face pe baza unor planuri intocmite de proiectanti autorizati.
Inportanta acestor lucrari cadastru si intabulare rezidua din faptul ca furnizeaza celor interesaţi date reale şi complete despre imobile. Acestea contribuie la reglementarea situaţiei juridice a proprietăţilor şi înscrierea lor în cartea funciară. Cu ajutorul acestora se creează o bază pentru stabilirea impozitului fiscal, se furnizează elementele necesare pentru întocmirea studiilor şi proiectelor privind sistematizarea teritoriului şi a localităţilor, precum şi pentru alegerea diferitelor obiective industriale şi social-culturale.
Agentia de Plati si Interventie in Agricultura a anuntat urmatoarele:

Conform prevederilor OMADR nr. 33/2011 coroborat cu prevederile din OMADR 1272/2005, incepand cu anul 2012, pentru a intra in posesia rentei viagere agricole cuvenite, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar, desemnat prin act Notarial, la centrele judetene ale Agentiei, in perioada 1 martie – 31 august.

In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract de arendare. Noul contract, inregistrat la Consiliul Local in termen de 15 zile de la data incheierii, se va prezenta in original si in copie la APIA.

In cazul incheierii noului contract de arendare inaintea expirarii termenului, cu un alt agricultor in mod obligatoriu se va proceda la rezilierea contractului initial. Actul de reziliere se va inregistra la Consiliul Local in termen de 15 zile de la data incheierii.

In situatia in care terenul ce face obiectul contractului de arendare, pe baza caruia rentierul agricol beneficiaza de renta viagera agricola de 50 euro/ha/an, este instrainat in perioada de valabilitate a contractului de arendare, renta de 50 euro/ha/an se calculeaza si se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de arendare, urmand ca de la data rezilierii contractului de arendare, respectiv instrainarii terenului rentierul sa beneficieze de renta viagera agricola de 100 euro/ha/an.

Dupa decesul rentierului, mostenitorii vor incasa renta datorata pana la data de 31 august a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces in original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.
Pentru a intelege ce anume reprezinta o recuperare de creanta, trebuie parcurse anumite notiuni fundamentale. Raportul juridic de recuperare creanta are intotdeauna ca titulari cel putin un creditor si un debitor. Creditorul este orice persoana fizica sau juridica, titulara a unui drept de creanta, indreptatita sa pretinda debitorului sau indeplinirea obligatiei la care acesta s-a angajat, in sensul de a da, a face sau a nu face ceva. Pe de alta parte, debitorul este persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului o anumita suma de bani, obligat sa efectueze in favoarea creditorului o prestatie care se refera la a da, a face sau a nu face ceva.
Creanta nascuta reprezinta
dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice, respectiv creditor, asupra altei persoane fizice sau juridice, respectiv debitor, de executare a unei obligatii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc. Orice creanta este urmarita pe baza unei clauze prevazute in contract sau in reglementarile juridice in vigoare. De cealalta parte, datoria reprezinta o obligaţie asumată de o persoană fizică sau juridică, faţă de o altă persoană fizică sau juridică, care are la rândul lui o creanţa, atestată într-un raport juridic privind restituirea la un anumit termen a unei sume de bani sau a unor bunuri. Datoria se stinge prin executarea completă a obligaţiei. Uneori poate interveni institutia remiterii de datorie, care reprezinta renuntarea cu titlu gratuit a creditorului de a-si valorifica creanta pe care o are impotriva debitorului sau.
Majoritatea cazurilor de recuperari creante reies din contractele de credit. Creditul bancar
reprezinta creditul prin care banca pune la dispozitia solicitantului sume de bani ce vor fi restituite la un termen determinat. Creditul bancar are la baza un contract intre banca si client, respectiv imprumutat, care poate fi o persoana fizica, o persoana juridica sau o institutie de stat. Creditul de consum
este creditul in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice, plus dobanzile aferente.
Dezvoltarea crizei economice mondiale a produs consecinte dezastruase, mai exact imposibilitatea achitarii de catre debitori a debitelor restante, ce se rezolva intr-un mod anevoios pe calea justitiei si implica, pentru ambele parti o cheltuiala considerabila, aceasta fiind completata de dificultatea fazei de executare silita si de procedurile de faliment de lunga durata. Toate aceste neajunsuri au determinat crearea unui nou segment de piata, acela al firmelor de recuperari creante.