Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 979 soluții astăzi
Forum Activitate FLORIN MIHAI DAN

Activitate FLORIN MIHAI DANeste vorba de indemnizatia de hrana acordata cfm. art. 18 din leg. 153/2017, si da este inclusă în brut si se rețin toate obligatiile cfm. legii 227/2015 codul fiscal. Daca sunt acordate sub forma de thichete atunci doar se impoziteaza.
intrebare, delegat sau detasat?
da, care este domeniul domeniu si a se vedea Regulamentul de organizare si functionare trebuie sa existe un ordin de ministru in acest sens
bineinteles, cu conditia ca acesta sa corespunda obiectului si pentru care se va solicita autorizarea de la institutiile abilitate, dar nu credeti ca sunteti singura care are coafor in apartament, sau la casa, oricum la orc la serviciul de asistenta va da tote informatiile si formularele necesare, va costa undeva in jur de 200 lei
in cererea model 2 de la ORC se trece obiectulul sau obiectele de activitate supuse autorizarii si pct sau pct-ele de lucru autorizate la care trebuie sa detine-ti acte de posesie(comodat, inchiriere, cumparare,etc)
Răspuns la discuția Reintegrare in munca
multumesc, asa o sa fac
Răspuns la discuția Reintegrare in munca
ideea este ca, fostul salariat sa nu considere neexecutarea cfm art. 262 si 263 din codul muncii, de regula care ar fi cea mai indicata? pe ca nu am mai avut astfel de spete, oricum banii nu-i putem da pentru ca nu-i avem in buget, iar pentru asta trebuie sa primim aprobare din partea ordonatorului principal de credit, care ne finanteaza in speta M.Sanatatii, si postul dupa ce l-am concediat a ramas vacant in statul de funcii, iar MS a taia toate posturile vacante
in baza sentinte civile comunicata la data de 21.10.2013 prin care suntem oligati reintegrarea salariatului pe vechiul post si plata drepturilor salariale, etc, nu discut motivele instantei care sunt date cu interpretarea gresita a legii, care vor face obiectul recursului ci va solicit sprijin, in sensul ca: trebuie sa-l repunem pe vechiul post de indata cfm art. 274 din codul muncii si sa-i platim drepturile slariale perioadei de la desfacere pana la reintegrare sau doar dupa ramanerea definitiva si irevocabila a solutiei civile data de curtea de apel, emit decizia de reintegrere?
specific ca este vorba de o institutie bugetara
multumesc anticipat
Art. 207. - (1) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
(2) În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
[{*}] b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 94/2007, în vigoare de la 4 octombrie 2007)
[{*}] c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 94/2007, în vigoare de la 4 octombrie 2007)
[{*}] d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a) - c), data - limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 2562 alin. (1). (literă modificată prin art. II pct. 30 din O.U.G. nr. 19/2009, în vigoare de la 12 martie 2009)

pt acelasi post doar o singura perioada de proba, dupa care se incheie cim pe durata nedeterminata sau determinata cum considera angajatorul, dar pentru aceeasi functie un singur contract