Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 548 soluții astăzi
Acest site folosește cookies. Informații aici
Forum Activitate brandon99

Activitate brandon99

Buna ziua.
Un cabinet stomatologic (CMI) care functioneaza intr-un Dispensar comunal este scutit de taxa de cladire?

De curand s-a modificat art. 456 alin (1) lit.h din Legea nr.227/2015, care prevede acum: “Nu se datoreaza imozit/taxa pe cladiri pentru: cladirile unitatilor sanitare publice, precum si cladirile in care functioneaza cabinete de medicina de familie, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.”,

Intrebarile sunt doua: poate fi scutit cabinetul stomatologic de taxa de cladire, avand in vedere ca functioneaza intr-o unitate sanitara publica si daca da, se considera ca acel cabinet desfasoara activitate economica sau nu (fiiind privat).

Multumesc frumos!
Buna ziua!
Un functionar public poate sa devina consilier personal al primarului prin suspendarea calitatii de functionar public?
Sau trebuie sa renunte la calitatea de functionar public pentru a fi consilier personal al primarului?
Se poate suspenda functia publica pe perioada exercitarii "mandatului" de consilier personal?
Multumesc,
Răspuns la discuția Restituire impozit 5 ani in urma
Eu am gasit in Codul de procedura fiscala art.168 , dar nu stiu daca se refera si la impozitele si taxele locale.

ART. 168 Restituiri de sume

(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată fără a fi datorată.

(2) în situația în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică și pentru sumele de restituit ca urmare a aplicării, potrivit legii, a scutirii indirecte sau a altor asemenea scutiri.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se restituie din oficiu următoarele sume:

a) cele de restituit, reprezentând diferențe de impozite rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, care se restituie în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere;

b) cele încasate prin poprire, în plus față de creanțele fiscale pentru care s-a înființat poprirea, care se restituie în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

(5) Diferențele de impozit pe venit și/sau contribuții sociale de restituit mai mici de 10 lei rămân în evidența fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând să se restituie atunci când suma cumulată a acestora depășește limita menționată.

(6) Prin excepție de la alin. (5), diferențele mai mici de 10 lei se restituie în numerar numai la solicitarea contribuabilului/plătitorului.

(7) în cazul restituirii sumelor în valută confiscate, aceasta se realizează conform legii, în lei la cursul de referință al pieței valutare pentru euro, comunicat de Banca Națională a României, de la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătorești prin care se dispune restituirea.

(8) în cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligații restante, restituirea/rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod.

(9) în cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât obligațiile restante ale contribuabilului/plătitorului, se efectuează compensarea până la concurența sumei de rambursat sau de restituit.

(10) în cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligații restante ale contribuabilului/plătitorului, compensarea se efectuează până la concurența obligațiilor restante, diferența rezultată restituindu-se contribuabilului/plătitorului.

(11) în cazul în care după decesul persoanei fizice sau încetarea persoanei juridice se stabilesc sume de restituit sau de rambursat prin hotărâri judecătorești definitive, aceste sume se restituie sau se rambursează numai dacă există succesori ori alți titulari care au dobândit drepturile de rambursare sau de restituire în condițiile legii.

(12) în cazul în care din eroare, instituțiile de credit virează organului fiscal sume reprezentând credite nerambursabile sau finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe ori proiecte, prin excepție de la prevederile alin. (8), sumele respective se restituie la cererea instituției de credit sau a contribuabilului/plătitorului, chiar dacă acesta înregistrează obligații restante.
Buna ziua.

O firma a platit impozite timp de 5 ani de zile pentru niste terenuri care figurau, de fapt, pe un alt UAT.
Se pot restitui acele sume? Daca da, in baza carei legi?
Multumesc mult!
Buna ziua.
Se poate infiinta (prin obtinerea licentei, etc) o firma de transport in cadrul unei Primarii (pt efectuarea curselor locuitorilor localitatii respective in alte orase)?
Imi doresc sa infiintez un cabinet de medic de familie intr-o comună.
Spatiul apartine primariei.
Secretarul primariei imi refuza incheierea contractului de inchiriere a spatiului pe motiv ca eu functionez ca un SRL si nu ca persoana fizica.
M-am interesat si foarte multe cabinete functioneaza ca si SRL in spatii inchiriate de la primarie.
Ma intereseaza in baza carei legi pot sa-mi fac dreptate.
Multumesc frumos.
Răspuns la discuția Amenda in stare de urgenta
Eu am inteles ca CCR a constatat neconstitutionalitatea doar a prevederilor care au majorat limitele amenzilor. Adica este vorba doar de majorarea amenzilor de la 2000 lei-la 20.000 lei, nu cele de la 100 la 5000 lei (care si acum sunt perfect legale si in vigoare).
Astfel, eu cred ca amenzile de pana la 5.000 lei, nu mai pot fi anulate.
In conditiile in care CCR a declarat ca fiind neconstitutionale amenzile primite in perioada starii de urgenta, intrebarea mea este daca amenzile primite inainte de decizia Curtii se vor putea anula in instanta sau decizia CCR se aplica doar pentru viitor.
Multumesc.
Răspuns la discuția Raspundere patrimoniala
Spuneti ca prescriptia se calculeaza de la data la care angajatorul cunoaste prejudiciul si vinovatul, dar in orice conditii?
Adica, spre exemplu, daca doar dupa 10 ani angajatorul a descoperit prejudiciul si persoana vinovata, doar din acel moment va curge prescriptia? Chiar daca totusi a trecut atata timp de la producerea faptei?
Multumesc.
Discuție Taxa teren
Buna ziua.
Speta este urmatoarea: CFR detine un teren -domeniu public al statului, teren aflat in concesiune pentru o anumita perioada de timp.
O mica suprafata din acest teren CFR a dat-o spre inchiriere unei persoane fizice.
Conform codului fiscal, "Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren."

Primaria in sarcina cui stabileste taxa pe teren in acest caz ? Concesionarului (CFR) sau direct acelei persoanei fizice?

Mentionez ca pe acea suprafata de teren nu se desfasoara activitate economica ( nu se precizeaza in contract).

Multumesc