avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 938 soluții astăzi
Forum Activitate CS ACCOUNTING&PROFIT SRL

Activitate CS ACCOUNTING&PROFIT SRL

Răspuns la discuția marfa cu plata la vanzare
O sa incerc sa va raspund.
O modalitate de a comercializa marfa cu plata pe masura vinzarii este in regim de consignatie.Comertul in consignatie are ca scop preluarea de la persoane fizice si juridice a unor marfuri in vederea vinzarii si este organizat in cadrul comertului cu amanuntul.
Pentru deponentii persoane fizice de intocmeste "Borderoul de primire in consignatie".Marfurile primite sint inregistrate in "Borderoul de primire a obiectelor in consignatie" si "Notele de receptie si constatare de diferente".Consignatia incarca marfurile primite in gestiune, in momentul in care acestea au fost vindute, cind se intocmeste "Borderoul de iesure a marfurilor din consignatie" si se face plata marfii primite.
In cazul in care deponentul este o persoana juridica , acesta trimite bunurile pe baza de aviz de insotire a marfii pe care va mentiona "pentru vinzare in regim consignatie".La vinzare , consignatia are obligatia de a cere deponentului sa-i trimita factura pina la sfirsitul lunii.
In ceea ce priveste inregistrarile contabile avem un exemplu:
un angrosist trimite un lot de marfuri in valoare de 1000lei evaluate la cost de achizitie pentru a fi vindute in consignatie la valoarea de vinzare de 1200lei plus tva.Comisionul practicat de consignatie este de 20%.Dupa vinzarea in numerar a marfurilor ,angrosistul emite factura care se incaseaza prin banca.
a)in contabilitatea deponentului
-depunerea marfurilor
357=371 cu 1000lei
-emiterea facturii dupa ce consignatia vinde marfa
4111=707,4427 cu 1428lei=1200lei,228lei
-descarcarea gestiunii de marfa
607=357 cu 1000lei
-incasarea facturii pt marfa vinduta in consignatie
5121=4111 cu 1428lei
b)in contabilitatea consignatiei
-primirea marfurilor se inregistreaza extrabilantier cu 1200lei
- vinzarea marfurilor
5311=707,4427 cu 1714lei=1440lei(=1200*1,2),274lei(=1440*19%)
-incarcarea gestiunii cu marfurile vindute
371=401,378,4428 cu 1714lei=1200lei,240lei(=1200*1.2),274lei(=1440*19%) si totodata
4426=401 cu 228lei(=1200*19%)
-descarcarea gestiunii de marfa
607,378,4428=371 cu 1714lei
-scoaterea din evidenta extrabilantiera a marfurilor vindute cu 1200lei
-achitarea prin banca
401=5121 cu 1428lei.

Sper ca v-am fost de folos.
O zi buna.
Răspuns la discuția Cheltuieli sediu social
Post dublu.Rog admin sa-l stearga.
Răspuns la discuția Cheltuieli sediu social
Conform codului fiscal in vigoare la art.21, alin.3,lit.m se spune: "(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:m) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediuaflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;"
Regula generala pentru deductibilitatea cheltuielilor este conform art.21,alin.1ca pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Este foarte important ca in contractul de comodat sau de inchiriere a spatiului ce serveste si ca sediu social sa specificati ce cheltuieli suporta firma si eventual in procentaj cit din ele.
Răspuns la discuția Cheltuieli sediu social
Conform codului fiscal in vigoare la art.21, alin.3,lit.m se spune: "(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:m) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediuaflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;"
Regula generala pentru deductibilitatea cheltuielilor este conform art.21,alin.1ca pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de
venituri impozabile.

Este foarte important ca in contractul de comodat sau de inchiriere a spatiului ce serveste si ca sediu social sa specificati ce cheltuieli suporta firma si eventual in procentaj cit din ele.
Trebuie sa adaug ca: declaratia se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata
Conform OMFP 185/2007 persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate trebuie sa depuna declaratia 201.
Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice române
cu domiciliul în România, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a
desfasurarii unor activitati în strainatate: activitati comerciale, profesii libere,
drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor, dividende,
dobânzi, premii si jocuri de noroc, câstiguri din transferul titlurilor de valoare,
pensii, salarii platite de un angajator sau în numele unui angajator rezident în
România si alte venituri aflate în strainatate. Contribuabilii depun câte o
declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie
de venit realizat.

Termen de depunere:
- anual, pâna la data de 15 mai a anului urmator celui în care s-a realizat
venitul;
- ori de câte ori contribuabilul constatat erori în declaratia depusa anterior,
prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie "X"
în casuta special prevazuta în formular în acest scop*).
A fost abrogat OMEF 1415/2007 privind inregistrarea contractelor externe.
A fost publicat si este in vigoare OMEF 2310/03.12.2007 privind inregistrarea contractelor externe.Inregistrarea contractelor la organul fiscal se realizeaza prin intermediul unei declaratii ce se depune la organul fiscal in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor.Sanctiunile in cazul neindeplinirii obligatiei de inregistrare a contractelor sint amenda de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice si amenda de la 100 la 500lei pentru persoanele juridice.
Răspuns la discuția declaratia 010
cine mai doreste declaratia 010 sa-mi dea un mesaj privat sau sa posteze un e-mail ca eu o trimit.
Daca esti o persoana fizica autorizata si detii un certificat de inregistrare atunci veniturile le evidentiezi pe baza de factura.Nu trebuie sa depui decit declaratia de impozit pe venitul global.Declaratia pentru veniturile obtinute din strainatate trebuie depusa doar de persoanele fizice care obtin astfel de venituri.
In decembrie 2007 a aparut OMEF 2310 care spune ca: "art.1,alin.(1) persoanele juridice romane au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu peroane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii........ ". Trebuie inregistrat in situatia in care firma din strainatate face lucrari pe teritoriul Romaniei.
Contractul trebuie tradus si legalizat de un traducator autorizat.
Conform Codului Fiscal cu aplicare de la 01.01.2008:"Art. 152. - (1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000
euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie
poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire,
pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor
intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2)
lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1)
este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi
a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o
mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an
calendaristic, incluzând şi operaţiunile scutite cu drept de deducere şi pe cele
scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e)
şi f)"

Valoarea de 35 000 eur a ramas ca si plafon pentru scutirea de TVA.